Підписатись
Ольга Економова/Olga Ekonomova
Ольга Економова/Olga Ekonomova
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Професійна самореалізація особистості в межах фахової музично-педагогічної підготовки
ОС Економова
Наукові записки:(збірник наукових статей)/М-во освіти і науки України, Нац …, 2014
102014
Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до професійної діяльності: навч.-метод. пос
ЛІ Гаркуша, ОС Економова
Київ: КУ імені Бориса Грінченка, 2016
72016
Педагогічні засади професійно-творчої самореалізації майбутнього вчителя-музиканта у навчально-виховному процесі вищої педагогічної школи
ОС Економова, ЕВ Макарова
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2010
22010
Організація музично-просвітницької діяльності студентів у позааудиторній роботі
ЛІ Гаркуша, ОС Економова
Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного …, 2018
12018
Інтеграція дисциплін музично-виконавського циклу у професійній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва
ОС Економова
Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі: науковий журнал, 85-88, 2016
12016
Формування професійних умінь майбутніх учителів музики на заняттях з основного музичного інструмента (фортепіано)
ЛІ Гаркуша, ОС Економова
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013
12013
Формування професійних навичок і вмінь студентів на заняттях з основного музичного інструмента (фортепіано): навчально-методичний посібник
ЛІ Гаркуша, ОС Економова
К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013
12013
РЕЛІЗАЦІЯ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ЯК ДОСВІДУ СТАНОВЛЕННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
О Ляшенко, О Економова
Наукові інновації та передові технології, 2023
2023
Професійний розвиток студентів університету у класі спеціального інструмента (фортепіано)
ЛІ Гаркуша, ОС Економова
Актуальні питання гуманітарних наук 1 (66), 220-225, 2023
2023
Реалізація музично-виконавської майстерності як досвіду становлення культури професійно-педагогічного спілкування студентів у вищих навчальних закладах
ОС Економова, ОД Ляшенко
Наукові інновації та передові технології, 371-382, 2023
2023
Компетентність–як чинник професійної підготовки музиканта-виконавця в системі університетської музичної освіти
ОС Економова, ЕВ Макарова, ВГ Яковенко
Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць …, 2022
2022
Проблема ціннісно-смислового значення самостійної роботи студентів в межах підготовки музиканта-виконавця
ОС Економова, ЕВ Макарова, ВГ Яковенко
Педагогічні науки: теорія та практика, 90-96, 2022
2022
ПІДГОТОВКИ ІНСТРУМЕНТАЛІСТІВ-ВИКОНАВЦІВ У КЛАСИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
ОД Ляшенко, ОС Економова
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 196-200, 2022
2022
Формування та розвиток музичного слуху у професійному розвитку студента-піаніста
ОС Економова, ЛІ Гаркуша
Видавничий дім «Гельветика», 2022
2022
Особливості фахової підготовки інструменталістів-виконавців у класичному університеті
ОД Ляшенко, ОС Економова
Наукові записки, 196-200, 2022
2022
Форми та методи фахової підготовки студентів університету у класі спеціального інструменту (фортепіано)
ОС Економова, ЛІ Гаркуша, ТМ Бутенко
Актуальні питання гуманітарних наук 1 (53), 277-283, 2022
2022
Реалізація інструментально-виконавського досвіду студентів у концертній діяльності
О Економова
Професійна мистецька освіта і художня культура:виклики XXI століття, 2022
2022
Особливості фахової підготовки інструменталістів-виконавців у класичному університеті
О Економова
Мистецький освітній простір у контексті реалізації сучасної парадигми освіти, 2022
2022
Впровадження музично-педагогічних принципів видатних педагогів-музикантів фортепіанної школи у вихованні майбутніх музикантів
ОС Економова
Впровадження музично-педагогічних принципів видатних педагогів-музикантів …, 2022
2022
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МУЗИКАНТІВ НА ОСНОВІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ.
ОС Економова, ЕВ Макарова, ВГ Яковенко
Theoretical and scientific bases of development of scientific thought, 381-385, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20