Follow
Заставецька Леся Богданівна_Заставецька Леся_Zastavetska Lesya_Zastavetska Lesia_Заставецкая Леся
Заставецька Леся Богданівна_Заставецька Леся_Zastavetska Lesya_Zastavetska Lesia_Заставецкая Леся
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Verified email at tnpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Системи розселення і геопросторові проблеми вдосконалення адміністративно-територіального устрою України: Монографія
ЛБ Заставецька
Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013
312013
Географічні засади формування територіальних громад у агропромисловому регіоні
ЛБ Заставецька
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету…, 2012
112012
Похмурий туризм” як вiдображення трагiчних подiй у iсторії та культурі народiв
ТБ Заставецький, ЛБ Заставецька
Рекреацiйна географiя i туризм. Науковi записки, 101-107, 2011
92011
Трансформація системи розселення регіону в умовах удосконалення адміністративнотериторіального устрою України (на прикладі Тернопільської області)
ЛБ Заставецька
Автореф. дис. к. г. н., Чернівці, 2008,-21 с, 2008
72008
The disaster as a factor in the development of modern tourism. A study case based on the chernobyl nuclear power plant
D Bakota, R Machowski, A Płomiński, A Ramanchuk, M Rzętała, ...
Journal of Environmental Management & Tourism 11 (7), 1729-1741, 2020
62020
The main problems of healthcare and wellness tourism in Ukraine
OI Shablii
Journal of Geology, Geography and Geoecology 27 (2), 337-345, 2018
62018
The reform of administrative division in Ukraine: Problems of territorial communities’ formation in the Polish-Ukrainian borderland
A Kuczabski, L Zastavetska, T Zastavetskyy
Journal of Geography, Politics and Society 7 (2), 87-97, 2017
62017
Шляхи оптимізації розвитку сільських територій в Україні
ОВ Заставецька, ЛБ Заставецька
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету…, 2014
52014
Systemy rozselennia i heoprostorovi problemy vdoskonalennia administratyvno-terytorialnoho ustroiu Ukrainy [Systemy rozselennia i heoprostorovi problemy vdoskonalennia…
L Zastavetska
52011
Похмурий туризм як відображення трагічних подій у історії та культурі народів
Т Заставецький, Л Заставецька
Тайп, 2011
52011
Кластерний підхід у формуванні нових локальних систем розселення
Л Заставецька
Режим доступу: www. b . gov. ua/portal/Soc_Gum/iug/2008_18/antropo18-6. pdf, 2008
42008
Основные направления активизации социально-экономического развития городов Украины
ЛБ Заставецкая
Азимут научных исследований: экономика и управление, 25-27, 2012
32012
Проблеми і перспективи організації екотурів в Україні
Л Заставецька
Матеріали ІІІ міжн. конф., присв, 28-29, 2010
32010
The Disaster in Chernobyl Nuclear Power Plant and Tourism. Condition of and Prospects for the Development of Tourism in the Area of Radioactive Contamination
D Bakota, L Zastavetska, A Płomiński
Rocznik Ochrona Środowiska 20, 2018
22018
Сучасна геопросторова організація обласних систем розселення України
ЛБ Заставецька
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
22013
Основні риси трансформації районних систем розселення в сучасних умовах
Л Заставецька
Часопис соціально-економічної географії 14 (1), 46-50, 2013
22013
Територіальна організація районних систем розселення в умовах здійснення адміністративно-територіальної реформи
ЛБ Заставецька
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [“Регіон–2006…, 2006
22006
Проблеми депопуляції і старіння населення у Тернопільській області
ЛБ Заставецька
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія…, 2003
22003
Зелений туризм як активатор соціально-економічного розвитку поселень агропромислових регіонів України
ЛБ Заставецька, ТБ Заставецький
Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів: матеріали міжнародної…, 2019
12019
Сучасні проблеми та перспективи розвитку туризму в Тернопільській області
ЛБ Заставецька, КД Дударчук
Карпатський край, 110-117, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20