Заставецька Леся Богданівна_Заставецька Леся_Zastavetska Lesya_Zastavetska Lesia_Заставецкая Леся
Заставецька Леся Богданівна_Заставецька Леся_Zastavetska Lesya_Zastavetska Lesia_Заставецкая Леся
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Системи розселення і геопросторові проблеми вдосконалення адміністративно-територіального устрою України: Монографія
ЛБ Заставецька
Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013
232013
Географічні засади формування територіальних громад у агропромисловому регіоні
ЛБ Заставецька
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
82012
Похмурий туризм» як Вiдображення трагiчних подiй у iсториi та культури народiв
ТБ Заставецький, ЛБ Заставецька
Рекреацiйна географiя i туризм. Науковi записки. Тернопiль, 101, 2011
72011
Трансформація системи розселення регіону в умовах удосконалення адміністративнотериторіального устрою України (на прикладі Тернопільської області)
ЛБ Заставецька
Автореф. дис. к. г. н., Чернівці, 2008,-21 с, 2008
72008
The main problems of healthcare and wellness tourism in Ukraine
OI Shablii
Journal of Geology, Geography and Geoecology 27 (2), 2018
52018
Шляхи оптимізації розвитку сільських територій в Україні
ОВ Заставецька, ЛБ Заставецька
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2014
42014
The reform of administrative division in Ukraine: Problems of territorial communities’ formation in the Polish-Ukrainian borderland
A Kuczabski, L Zastavetska, T Zastavetskyy
Journal of Geography, Politics and Society 7 (2), 87-97, 2017
32017
Основные направления активизации социально-экономического развития городов Украины
ЛБ Заставецкая
Азимут научных исследований: экономика и управление, 2012
32012
Похмурий туризм» як відображення трагічних подій у історії та культурі народів
ТБ Заставецький
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2011
32011
Systemy rozselennya i geoprostorovi problemy vdoskonalennya administratyvno-terytorialnogo ustroyu Ukrayiny [Resettlement systems and geospatial problems of improving the …
LB Zastaveczka
Ternopil: TNPU im. V. Gnatyuka, 2013
22013
Сучасна геопросторова організація обласних систем розселення України
ЛБ Заставецька
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
22013
Основні риси трансформації районних систем розселення в сучасних умовах
Л Заставецька
Часопис соціально-економічної географії 14 (1), 46-50, 2013
22013
Основні напрями трансформації локальних систем розселення
ЛБ Заставецька
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2011
22011
Проблеми і перспективи організації екотурів в Україні
Л Заставецька
Матеріали ІІІ міжн. конф., присв, 28-29, 2010
22010
Територіальна організація районних систем розселення в умовах здійснення адміністративно-територіальної реформи
ЛБ Заставецька
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [“Регіон–2006 …, 2006
22006
Кластерний підхід у формуванні нових локальних систем розселення
Л Заставецька
Режим доступу: www. b . gov. ua/portal/Soc_Gum/iug/2008_18/antropo18-6. pdf, 0
2
The Disaster in Chernobyl Nuclear Power Plant and Tourism. Condition of and Prospects for the Development of Tourism in the Area of Radioactive Contamination
D Bakota, L Zastavetska, A Płomiński
Rocznik Ochrona Środowiska 20, 2018
12018
Аналіз основних теорій етносів
ХІ Майхрук, ЛБ Заставецька
Міжнародний науковий журнал Науковий огляд 4 (36), 2017
12017
Сучасні риси трансформації господарства аграрних регіонів
ОВ Заставецька, ЛБ Заставецька
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2015
12015
Територіальна організація внутрішньообласних систем розселення України
ЛВ Заставецька
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20