Follow
Людмила Зубкова
Людмила Зубкова
ХНУ им. В. Н. Каразина, факультет иностранных языков, кафедра английского языка
Verified email at karazin.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Сучасний стан і проблеми запобігання корупції в Україні
ЛА Зубкова
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, 34-45, 2017
352017
Суброгація та регрес в обов’язковому страхуванні цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів України
ЛА Зубкова
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, 53-59, 2013
32013
Професійна деформація викладача вищої школи
ЕФ Бєляєва, ЛМ Зубкова
Наукові записки кафедри педагогіки, 25-32, 2010
32010
Цивільно-правове регулювання страхування відповідальності власників наземних транспортних засобів. Civil legal regulation of insurance liability of vehicles’ owners
ЛА Зубкова
22016
Системне мислення як інтеграційний компонент формування цілісної особистості
ЛМ Зубкова
Science and Education a New Dimension (Pedagogy and Psychology) 35 (71), 35-37, 2015
22015
Особливості професійної підготовки вчителя в класичному університеті
ЛМ Зубкова
Голови, 67, 2017
12017
Життєтворче середовище вищого навчального закладу як інструмент формування життєвої компетентності студентів
ЛМ Зубкова
ДЗ" Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2016
12016
Визначення структурних компонентів життєвої компетентності студентів класичних університетів
Л Зубкова
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 98-105, 2016
12016
Освітнє середовище класичного університету як інструмент формування життєвої компетентності особистості
ЛМ Зубкова, ЕФ Бєляєва
Історичні, філософські, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної …, 2015
12015
Визначення кола осіб, відповідальність яких застраховано за договорами страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за законодавством …
ЛА Зубкова
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, 197-207, 2015
12015
Щодо процедури укладення договору страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
ЛА Зубкова
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 123-126, 2015
12015
Ґенеза приватноправового регулювання обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
ЛА Зубкова
Науковий вісник національної академії внутрішніх справ, 186-197, 2014
12014
Необхідність формування життєвої компетентності майбутнього вчителя
ЛМ Зубкова
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2014
12014
Суброгація та регрес при виплаті страхового відшкодування по договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників дорожніх транспортних засобів в …
ЛА Зубкова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013
12013
Теоретичні засади віднесення особистих немайнових відносин до предмета цивільного права
ЛА Зубкова
Правовий вісник Української академії банківської справи, 5, 2011
12011
Приоритеты модернизации высшего образования и эволюция сознания человека
ЛМ Зубкова, ЕФ Бєляєва
Мова. Наука. Культура, 438-447, 0
1
Холістичне навчання як інструмент формування життєвої компетентності особистості вчителя
ЕФ Бєляева, ЛМ Зубкова
Голови, 23, 0
1
ОКРЕМІ НАУКОВІ ПОГЛЯДИ НА ЮРИДИЧНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА РОЛЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ДМ Тичина, ЛА Зубкова
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 12, 2023
2023
Педагогічні підходи до формування життєвої компетентності у студентів класичних університетів
Л Зубкова, Е Бєляєва
2021
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КООРДИНАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ: СУЧАСНІ НЕДОЛІКИ ТА ТЕНДЕЦІЇ
ТС Єдинак, СА Завадський, ОВ Зубань, ЛА Зубкова, ЮВ Ковбасюк, ...
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 25, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20