Подписаться
Лілія Константинова
Лілія Константинова
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU), кафедра КбПЗ
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Web-програмування» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальностей 123 «Комп’ютерна інженерія» та …
ЄВ Мелешко, ЛВ Константинова
КНТУ, 2016
21*2016
Організація баз даних. Навчальний посібник
ВВ Сидоренко, ЛВ Константинова, СА Смірнов
Кропивницький: ЦНТУ, 2018
62018
Огляд SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO для роботи з БД
ЄІ Горбачов, ЛВ Константинова
VІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційна безпека та комп …, 2023
12023
Аналіз та дослідження фреймворку AngularJS як засобу розробки вебсайтів
ВВ Босько, ЛВ Константинова, ОК Конопліцька-Слободенюк, ...
Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки, 124-134, 2022
12022
Захист персональних даних в Інтернет
ВО Коваль, ЛВ Константинова
Збірник тез доповідей ІІ Міжнародна науково-практична конференція, 2017
12017
Дослідження властивостей інформації та методів її поширення з точки зору інформаційної безпеки в соціальних мережах
ЄВ Мелешко, ЛВ Константинова, ОС Улічев
Збірник наукових праць "Системи управління навігації та зв'язку" 3 (35), 98-107, 2015
12015
Огляд інструментів для підтримки операцій з BIG DATA
ЛВ Константинова
VІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційна безпека та комп …, 2023
2023
Огляд засобів комплексних систем захисту інформації
ЛВ Константинова, ОС Сосна
VІ Міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційна безпека та комп …, 2023
2023
Криптографія та стеганографія: різниця та застосування в захисті інформації
ЛВ Константинова, АО Норов
VІ Міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційна безпека та комп …, 2023
2023
Огляд та аналіз способів зменшення ризиків розробки програмного забезпечення
ЛВ Константинова, ОС Кривда
Цифрова трансформація суспільства: Збірник тез доповідей І Міжнародної …, 2022
2022
Огляд та класифікація ризиків розробки програмного забезпечення
ЛВ Константинова, ОС Сосна
Цифрова трансформація суспільства: Збірник тез доповідей І Міжнародної …, 2022
2022
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Менеджмент інформаційної безпеки» : для студент. денної та заоч. форми навчання за спец. 125 …
ІА Лисенко, ВВ Босько, ЛВ Константинова
Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. кібербезпеки та програмного …, 2022
2022
Web-програмування. Частина 1 (frontend). Навчальний посібник
ВВ Босько, ЛВ Константинова, КМ Марченко, ОС Улічев
Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022
2022
ОГЛЯД ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ДАНИХ НА ТРАНСПОРТНОМУ РІВНІ
МО Бубела, ВО Шевчук, ЛВ Константинова
IV Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційна безпека та …, 2021
2021
Дослідження застосування доповненої реальності
НВ Ламекін, ВО Кривоконєв, ЛВ Константинова
IV Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційна безпека та …, 2021
2021
Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсової роботи з навчальної дисципліни «Бази даних» : для студ. денної та заочної форми навч. за спец. 123 - Комп …
ВВ Босько, ЛВ Константинова
Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. кібербезпеки та програмного …, 2021
2021
ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖМЕРЕЖЕВИХ ЕКРАНІВ ПРИКЛАДНОГО РІВНЯ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ SQL-ІН'ЄКЦІЯМ
І Касяненко, Л Константинова
LІV науково-технічна online-конференція «Наука в ЦНТУ: основні досягнення …, 2020
2020
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ
Л Константинова
Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційна безпека та …, 2020
2020
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ AJAX
Л Константинова, Р Минайленко, В Сидоренко
Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційна безпека та …, 2020
2020
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСОБІВ КОНТЕНТНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ДЛЯ РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ СИСТЕМ
ЛВ Константинова
Матеріали XXI Міжнародного науково-практичного семінару імені А.Я …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20