Follow
Олег Борисович Тарнопольский
Title
Cited by
Cited by
Year
Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти. Повторне видання.
О Тарнопольский
248 c., 2006
5272006
Методика обучения английскому языку для делового общения: учебное пособие
О Тарнопольский
Киев: Ленвит, 2004
4872004
Constructivist Blended Learning Approach to Teaching English for Specific Purposes
O Tarnopolsky
London: Versita, 2012
2082012
Методика навчання студентів вищих навчальних закладів письма англійською мовою: учебное пособие
О Тарнопольский
Вінниця: Нова Книга, 2008
1382008
Методика викладання іноземних мов та їх аспектів у вищій школі
ОБ Тарнопольський, МР Кабанова
Університет імені Альфреда Нобеля, 2019
1342019
Моделювання професійної діяльності у викладанні навчальних дисциплін у вишах. Монографія
О Тарнопольский
Дніпропетровськ: Дніпропетр. університет імені Альфреда Нобеля, 2013
110*2013
Writing English as a Foreign Language: A Report from Ukraine
O Tarnopolsky
Journal of Second Language Writing 9 (3), P. 209-226, 2000
1032000
Методика навчання англійської мови на ІІ курсі технічного вузу
О Тарнопольский
Київ: Вища школа, 1993
981993
Формування англомовної лексичної компетенції у студентів економічних спеціальностей засобами інтерактивного навчання
ЮО Семенчук
882007
Методика обучения английскому языку на І курсе технического вуза
О Тарнопольский
Киев: Выща школа, 1989
711989
The Ecology of Language in Classrooms at a University in Eastern Ukraine [Електронний ресурс]
O Tarnopolsky
Language and Education, DOI:10.1080/09500782.2014.890215. Режим доступу …, 2014
66*2014
Content-Based Instruction, CLIL, and Immersion in Teaching ESP at Tertiary Schools in Non-English-Speaking Countries
O Tarnopolsky
Journal of ELT and Applied Linguistics (JELTAL) [Електронний ресурс]. Режим …, 2013
642013
Основы оптимизации обучения иностранному языку в неязыковом вузе. Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук
ОБ Тарнопольский
Одесса, 1991
621991
EFL Teaching and EFL Teachers in the Global Expansion of English
O Tarnopolsky
Working Papers in Educational Linguistics 16 (2), P. 25-42, 2000
592000
Principled pragmatism, or well-grounded eclecticism: a new paradigm in teaching English as a foreign language at Ukrainian tertiary schools?
O Tarnopolsky
Advanced Education, 5-11, 2018
572018
Навчання через зміст, змістовно-мовна інтеграція та іншомовне занурення у викладанні іноземних мов для професійних цілей у немовних вишах
О Тарнопольский
Іноземні мови, С. 23-27., 2011
522011
Стандарти комунікативної поведінки в США (Lifestyle Communicative Behavioral Patterns in the USA).
О Тарнопольский
Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2000
49*2000
Психология и педагогика: методика и вопросы практического применения
АА Будницкий, ИА Васельцова, АД Выселко, КФ Габдрахманова, ...
Физическое лицо-предприниматель Куприенко Сергей Васильевич, 2014
432014
Методика навчання iншомовної мовленнєвої дiяльностi у вищому мовному закладi освiти
ОБ Тарнопольський
К.: Фiрма «IНКОС, 2006
412006
Питання впроваждення нейро-лінгвістичного програмування у викладанні іноземних мов
ОБ Тарнопольський
Педагогіка і психологія, 30, 2001
362001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20