Збарський Василь Кузьмич
Збарський Василь Кузьмич
Verified email at nubip.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Економіка підприємства: навч. посібник
ВІ Мацибора, ВК Збарський, ТВ Мацибора
К.: Каравела, 2008
942008
Державна підтримка сільського господарства
ВК Збарський, ВП Горьовий
Економіка АПК, 74-80, 2010
842010
Конкурентоспроможність високотоварних сільськогосподарських підприємств
ВК Збарський, МА Місевич
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2009
842009
Конкурентоспроможність високотоварних підприємств
ВК Збарський
ННЦ ІАЕ, 2009
77*2009
Сталий розвиток сільських територій: проблеми і перспективи
ВК Збарський
Економіка АПК, 129-136, 2010
582010
Економіка сільського господарства: Навчальний посібник./За ред. Збарського ВК
ВК Збарський, ВІ Мацибора, АА Чалий
Каравела, 2009
46*2009
Економіка сільського господарства: навч. посібник
ВК Збарський, ВІ Мацибора, АА Чалий
К: Каравела, 213, 2010
332010
Соціальна інфраструктура села як фактор відтворення робочої сили
ВК Збарський
Вип 154, 152-160, 2010
30*2010
Особисті селянські господарства в становленні малих форм господарювання
ВК Збарський
Економіка АПК, 48-53, 2004
232004
Тенденції розвитку малого підприємництва
ВК Збарський, МП Канінський
Економіка АПК, 50-53, 2009
222009
Малі форми господарювання в Україні: теорія, методологія, практика: монографія
ВК Збарський
НАУ–ДАККК і М, 2005
222005
Тенденції розвитку особистих селянських господарств
ВК Збарський, ПК Канінський
Агроінком, 56-61, 2008
202008
Особисті селянські господарства: місце і роль у продовольчому забезпеченні країни
ВК Збарський, МП Канінський
АгроІнКоМ, 27-32, 2008
192008
Особисті селянські господарства: місце і роль у продовольчому забезпеченні країни
ВК Збарський, МП Канінський
АгроІнКоМ, 27-32, 2008
192008
Участь селянських домогосподарств у процесах кооперації та агропромислової інтеграції
ВК Збарський, МП Канінський
Економіка АПК, 87-92, 2011
182011
Основи підприємницької діяльності та агробізнесу
ІП Бідзюра, ВК Збарський, ММ Ільчук
К Збарський, ММ Ільчук,-К.: ІВК НАУ, 2001
17*2001
Розвиток дрібнотоварного сектора сільських поселень України
ВК Збарський, АВ Збарська, АІ Липов’як-Мелкозьорова
ННЦ ІАЕ, 2010
16*2010
Демографічні проблеми в Україні та шляхи їх розв’язання
ВК Збарський, ВП Горьовий
економіка аПК, 114-117, 2009
162009
Менеджмент малого та середнього бізнесу: Навчальний посібник
ВК Збарський
ДАКККіМ, 2006
16*2006
Особливості функціонування малого підприємництва в сільських поселеннях
ВК Збарський, ПК Канінський
Вісник Білоцерковського ДАУ. Вип 45, 5-13, 2007
152007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20