Євген Червінко
Євген Червінко
доцент кафедри англійської мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Verified email at karazin.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Вплив ступеня розвитку навичок скороченого запису майбутніх перекладачів на повноту фіксації суттєвої інформації тексту оригіналу в усному послідовному перекладі
ЛМ Черноватий, ЄО Червінко
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету …, 2012
42012
Система вправ для навчання послідовного перекладу з опорою на систему перекладацького скоропису
Л Черноватий, Є Червінко
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2013
12013
Система вправ для навчання послідовного перекладу з опорою на систему перекладацького скоропису
Л Черноватий, Є Червінко
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2013
12013
Експериментальна перевірка ефективності методики навчання студентів-міжнародників читання англомовних публіцистичних статей економічної тематики
ВВ Волік
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
12013
Роль скороченого запису під час усного послідовного перекладу
ЄО Червінко
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2009
12009
Communicative approach in teaching first-and second-year non-philology students
ЄО Червінко, Т Сіппала
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2017, 2017
2017
Stylistic specifics of the languane of the 19th century costume (based on" Oliver Twist" by Ch. Dickens)
ОІ Скриль, ЄО Червінко
2016
Специфіка фразеологічної репрезентації концепту PUBLIC RELATIONS в англійській мові
ЄО Червінко
2016
Оцінна категоризація інтелектуальних здібностей людини в англомовній прецедентології: лінгвокогнітивний вимір
ЄО Червінко
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя …, 2016
2016
Модель навчання майбутніх філологів усного послідовного перекладу з опорою на ситему скороченого запису
ЄO Червінко
Педагогіка та психологія, 22-38, 2013
2013
Зміст понять Переклад та Усний послідовний переклад як об'єктів навчання майбутніх перекладачів
Є Червінко
Педагогічні науки, 81-81, 2013
2013
Психологічна модель, етапи, стратегії, уміння та навички усного послідовного перекладу
ЄО Червінко
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2013
2013
Чинники навчання усного послідовного перекладу з опорою на систему скороченого запису
ЄО Червінко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 279-289, 2013
2013
Досвід розробки системи символів для забезпечення скороченого запису під час усного послідовного перекладу у сфері міжнародних організацій
ЄО Червінко
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі …, 2013
2013
Вплив щільності скорочених записів майбутніх перекладачів на якість усного послідовного перекладу
ЄО Червінко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
2012
Вплив ступеня дотримання принципу вертикалізму у скорочених записах майбутніх перекладачів на якість усного послідовного перекладу
ЄО Червінко
Редакційна колегія, 310, 2011
2011
І. Дидактика
НМ Голуб, ЛВ Кохан, ЄО Червінко, ВМ Шепель, МГ Большакова, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17