Янкович Олександра Іванівна / Oleksandra Yankovych / O. Jankowycz
Янкович Олександра Іванівна / Oleksandra Yankovych / O. Jankowycz
професор кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти ТНПУ імені Володимира Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
навч. посіб./ІД Звєрєва, ОВ Безпалько, СЯ Харченко та ін.; за заг. ред.: ІД Звєрєвої, ГМ Лактіонової
С робота в Україні
К.: Центр навчальної літератури, 55-67, 2004
1262004
навч. посіб
С робота в Україні
ІД Звєрєва, ОВ Безпалько, СЯ Харченко та ін, 2004
682004
навч. посіб
С робота в Україні
ІД Звєрєва, ОВ Безпалько, СЯ Харченко та ін, 2003
682003
Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи: курс лекцій
ВА Поліщук, ОІ Янкович
Тернопіль: ТДПУ 256, 2009
34*2009
Освітні технології в історії вищої педагогічної освіти України (1957–2008): Монографія/[за ред. ВМ Чайки., ІО Янкович]
ОІ Янкович
Тернопіль: Підручники і посібники 320, 2008
292008
Розвиток освітніх технологій у теорії та практиці вищої педагогічної освіти України (1957–2005)
ОІ Янкович
162009
Короткий виклад курсу «Історія зарубіжної школи і педагогіки»: Навчальний посібник
ОІ Мешко, ОІ Янкович, ГМ Мешко
Вибрані педагогічні твори в, 242-477, 1997
131997
Освітні технології вищої школи України: проблеми та перспективи: монографія
ОІ Янкович
ВМ Чайки. Тернопіль: Підручники і посібники, 2010
112010
Історія соціальної педагогіки/соціальної роботи: Навчально-методичний посібник
ОІ Янкович, ВА Поліщук
Тернопіль: ТНПУ 196, 2004
102004
Освітні технології у короткому вигляді: навч.-метод. посібник
ОІ Янкович, ЛМ Романишина, ММ Бойко
Тернопіль: Астон, 2013
9*2013
Короткий виклад курсу” Історія української школи і педагогіки”. Навчальний посібник
О Мешко, Г Мешко, О Янкович
Тернопіль: ТДПУ, 45-47, 1999
91999
Проблема підготовки вчителів природничо-математичного циклу в системі вищої педагогічної освіти України (1945-1994 рр.) : дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.01 …
ОІ Янкович
Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України . – Київ., 1995
91995
навч. посіб./[ІД Звєрєва, ОВ Безпалько, ОІ Янкович та ін.]; за ред. ІД Звєрєвої, ГМ Лактіонової
С робота в Україні
К.: Наук. світ, 2004
82004
Історія української школи і педагогіки
ОІ Мешко, ОІ Янкович, ГМ Мешко
Мешко ОІ, Янкович ОІ, Мешко ГМ–Тернопіль, 1999
81999
The formation of a successful personality of a pupil in Ukrainian primary school during media education implementation
HV Tereshchuk, II Kuzma, OI Yankovych, HI Falfushynska
CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS. org)(2019, in press), 2018
62018
Управління загальноосвітнім навчальним закладом: технології та правові засади
ОІ Янкович
Тернопіль: ТНПУ імені В. Гнатюка, 2007
52007
Освітні технології сучасних навчальних закладів
О Янкович, Ю Беднарек, А Анджеєвська
ТНПУ ім В. Гнатюка, 2015
42015
Розвиток професійно-педагогічної культури студентів у вищих педагогічних закладах України (1957–2007)/Янкович ОІ
ОІ Янкович
Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя …, 2007
42007
Проблеми соціально-педагогічної роботи з сім’єю у творчості В. Сухомлинського
ОІ Янкович
Наукові записки ТДПУ. Серія: Педагогіка, 89-92, 2002
42002
Розвиток здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховному процесі початкової школи (1991− 2016 рр.)
О Янкович
Людинознавчі студії. Педагогіка, 301–312-301–312, 2017
32017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20