Підписатись
Янкович Олександра Іванівна / Oleksandra Yankovych / O. Jankowycz
Янкович Олександра Іванівна / Oleksandra Yankovych / O. Jankowycz
професор кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти ТНПУ імені Володимира Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
навч. посіб./ІД Звєрєва, ОВ Безпалько, СЯ Харченко та ін.; за заг. ред.: ІД Звєрєвої, ГМ Лактіонової
С робота в Україні
К.: Центр навчальної літератури, 55-67, 2004
2652004
Освітні технології сучасних навчальних закладів
ОІ Янкович, Ю Беднарек, А Анджеєвська
ТНПУ ім В. Гнатюка, 2015
752015
Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи: курс лекцій
ВА Поліщук, ОІ Янкович
Тернопіль: ТДПУ 256, 2009
622009
Навч. посіб
С робота в Україні
К.: Центр навчальної літератури, 2004
522004
навч. посіб
С робота в Україні
ІД Звєрєва, ОВ Безпалько, СЯ Харченко та ін, 2003
522003
The formation of a successful personality of a pupil in Ukrainian primary school during media education implementation
HV Tereshchuk, II Kuzma, OI Yankovych, HI Falfushynska
CTE Workshop Proceedings 6, 145-158, 2019
492019
Освітні технології в історії вищої педагогічної освіти України (1957–2008): монографія
ОІ Янкович
Тернопіль: Підручники і посібники 320, 2008
462008
Розвиток освітніх технологій у теорії та практиці вищої педагогічної освіти України (1957–2005)
ОІ Янкович
332009
Technology of forming media literacy of children of the senior preschool age of Ukraine
FHI Yankovych O. I., Chaika V. M., Ivanova T. V., Binytska K. M., Kuzma I. I ...
Cloud Technologies in Education. Proceedings of the 6th Workshop CTE 2018 …, 2019
32*2019
Короткий виклад курсу” Історія української школи і педагогіки”. Навчальний посібник
О Мешко, Г Мешко, О Янкович
Тернопіль: ТДПУ 167, 1999
291999
Formation of sustainable development competencies in primary school children
H Chaikovska, O Yankovych, I Levchyk, I Kuzma, T Rozhko-Pavlyshyn
262021
Освітні технології у початковій школі: навчально-методичний посібник
ОІ Янкович, ІІ Кузьма
Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018
242018
Історія соціальної педагогіки/соціальної роботи: Навчально-методичний посібник
ОІ Янкович, ВА Поліщук
Тернопіль: ТНПУ 196, 2004
172004
Освітні технології вищої школи України: проблеми та перспективи: монографія
ОІ Янкович
ВМ Чайки. Тернопіль: Підручники і посібники, 2010
162010
Освітні технології у короткому викладі
ОІ Янкович, ЛМ Романишина, ММ Бойко, НМ Лупак, ЛМ Паламарчук
Тернопіль: Астон, 2013
15*2013
STREM-освіта, або Стежинки у Всесвіт. Альтернативна програма формування культури інженерного мислення в дошкільників
ОЯНКК авторський колектив: О. Голюк, Л.Зданевич, І. Кузьма, О. Писарчук, В.Чайка
Запоріжжя : ТОВ «Ліпс» ЛТД, 2018
14*2018
Проблема підготовки вчителів природничо-математичного циклу в системі вищої педагогічної освіти України (1945-1994 рр.) : дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.01 …
ОІ Янкович
Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України . – Київ., 1995
131995
навч. посіб./[ІД Звєрєва, ОВ Безпалько, ОІ Янкович та ін.]; за ред. ІД Звєрєвої, ГМ Лактіонової
С робота в Україні
К.: Наук. світ, 2004
122004
Implicit potential of immersive technologies implementation in the educational process at the universities: world experience
KM Binytska, OO Bilyakovska, OI Yankovych, GV Buchkivska, OP Binytska, ...
112020
Короткий виклад курсу «Історія зарубіжної школи і педагогіки»: навчально-методичний посібник
ОІ Мешко, ОІ Янкович, ГМ Мешко
Тернопіль: ТДПУ, 1998
111998
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20