Підписатись
Янкович Олександра Іванівна / Oleksandra Yankovych / O. Jankowycz
Янкович Олександра Іванівна / Oleksandra Yankovych / O. Jankowycz
професор кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти ТНПУ імені Володимира Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
навч. посіб./ІД Звєрєва, ОВ Безпалько, СЯ Харченко та ін.; за заг. ред.: ІД Звєрєвої, ГМ Лактіонової
С робота в Україні
К.: Центр навчальної літератури, 55-67, 2004
2202004
Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи: курс лекцій
ВА Поліщук, ОІ Янкович
Тернопіль: ТДПУ 256, 2009
542009
Освітні технології в історії вищої педагогічної освіти України (1957–2008): Монографія/[за ред. ВМ Чайки., ІО Янкович]
ОІ Янкович
Тернопіль: Підручники і посібники 320, 2008
412008
Навч. посіб
С робота в Україні
К.: Центр навчальної літератури, 2004
412004
навч. посіб
С робота в Україні
ІД Звєрєва, ОВ Безпалько, СЯ Харченко та ін, 2003
412003
Освітні технології сучасних навчальних закладів
ОІ Янкович, Ю Беднарек, А Анджеєвська
ТНПУ ім В. Гнатюка, 2015
382015
The formation of a successful personality of a pupil in Ukrainian primary school during media education implementation
HV Tereshchuk, II Kuzma, OI Yankovych, HI Falfushynska
312019
Розвиток освітніх технологій у теорії та практиці вищої педагогічної освіти України (1957–2005)
ОІ Янкович
262009
Короткий виклад курсу” Історія української школи і педагогіки”. Навчальний посібник
О Мешко, Г Мешко, О Янкович
Тернопіль: ТДПУ 167, 1999
241999
Technology of forming media literacy of children of the senior preschool age of Ukraine
FHI Yankovych O. I., Chaika V. M., Ivanova T. V., Binytska K. M., Kuzma I. I ...
Cloud Technologies in Education. Proceedings of the 6th Workshop CTE 2018 …, 2019
19*2019
Історія соціальної педагогіки/соціальної роботи: Навчально-методичний посібник
ОІ Янкович, ВА Поліщук
Тернопіль: ТНПУ 196, 2004
162004
Освітні технології у короткому викладі
ОІ Янкович, ЛМ Романишина, ММ Бойко, НМ Лупак, ЛМ Паламарчук
Тернопіль: Астон, 2013
14*2013
Освітні технології вищої школи України: проблеми та перспективи: монографія
ОІ Янкович
ВМ Чайки. Тернопіль: Підручники і посібники, 2010
132010
навч. посіб./[ІД Звєрєва, ОВ Безпалько, ОІ Янкович та ін.]; за ред. ІД Звєрєвої, ГМ Лактіонової
С робота в Україні
К.: Наук. світ, 2004
132004
Проблема підготовки вчителів природничо-математичного циклу в системі вищої педагогічної освіти України (1945-1994 рр.) : дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.01 …
ОІ Янкович
Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України . – Київ., 1995
121995
Освітні технології у початковій школі: навчально-методичний посібник
ОІ Янкович, ІІ Кузьма
Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018
112018
Формування професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя в процесі вивчення педагогічних дисциплін
ОІ Янкович
Формування професійної культури вчителя в контексті інтеграції України в …, 2007
102007
Короткий виклад курсу «Історія зарубіжної школи і педагогіки»: навчально-методичний посібник
ОІ Мешко, ОІ Янкович, ГМ Мешко
Тернопіль: ТДПУ, 1998
101998
STREM-освіта, або Стежинки у Всесвіт. Альтернативна програма формування культури інженерного мислення в дошкільників
ОЯНКК авторський колектив: О. Голюк, Л.Зданевич, І. Кузьма, О. Писарчук, В.Чайка
Запоріжжя : ТОВ «Ліпс» ЛТД, 2018
9*2018
Історія зарубіжної школи і педагогіки
ОІ Мешко, ОІ Янкович, ГМ Мешко
Мешко ОІ, Янкович ОІ, Мешко ГМ-Тернопіль, 1996
81996
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20