Оксана Строкань/Oksana Strokan(ORCID 0000-0002-6937-3548)
Оксана Строкань/Oksana Strokan(ORCID 0000-0002-6937-3548)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного/Dmytro Motornyi Tavria
Verified email at tsatu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Спосіб побудови ізоліній аероіонів/ОВ Строкань/Прикладна геометрія та інженерна графіка
ОВ Строкань
Праці ТДАТУ.–Мелітополь, 149-154, 2008
102008
Геометричне моделювання процесу розподілення негативних аероіонів у закритому просторі: дисс.... канд. техн. наук: 05.01. 01/Cтрокань Оксана Вікторівна
ОВ Строкань
Мелітополь 1010, 172, 2010
82010
Оптимізація розміщення джерел аероіонного випромінювання
ОВ Строкань
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Випуск 4, 142-145, 2011
72011
Програмна реалізація задачі забезпечення проектування процесу іонізації
ОВ Строкань, МА Стрелкова
НТУ" ХПІ", 2015
42015
Інформаційна система семантичного опрацювання результатів неформального й інформального навчання
СМ Прийма, СН Прийма, ОВ Строкань, ОВ Строкань, ДВ Лубко, ...
ТДАТУ, 2020
32020
Система поливу ґрунту на платформі мікроконтролера Arduino
ЮО Литвин, ОВ Строкань
Системи обробки інформації, 90-95, 2019
32019
Моделювання аероіонного режиму на об’єктах зі штучним середовищем існування
ОВ Строкань, ОВ Строкань, ВМ Малкіна, ВМ Малкина
Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, 2017
32017
Програмний модуль проектування розміщення аероіонізаційних систем
ОВ Строкань, ЮО Литвин
Системи обробки інформації, 62-65, 2015
32015
Методи та інструменти розробки інформаційної системи валідації результатів неформального навчання
СМ Прийма, ОВ Строкань, ЮВ Рогушина, АЯ Гладун, АА Мозговенко
Проблеми програмування, 2020
22020
Розробка інформаційної системи семантичної ідентифікації і документування результатів неформального й інформального навчання
СМ Прийма, ОВ Строкань, ДВ Лубко, ЮО Литвин, НІ Білик
Проблеми програмування, 2020
22020
Інформаційно-програмний засіб для системи дистанційного навчання з дисципліни «Організація та обробка електронної інформації»
OV Strokan, AO Slieptsov
Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 5 (1 …, 2017
22017
Інформаційно-програмна система управління мікрокліматом в зерносховищі
О СТРОКАНЬ, В ПРОКОПЕНКО
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у …, 2015
22015
Система автоматизованої підтримки оптимального мікроклімату виробничого приміщення
ОВ Строкань
Системи обробки інформації, 97-100, 2014
22014
Програмно-інформаційна система оптимізації мікроклімату у виробничому приміщенні
ОВ Строкань, ОВ Строкань
НТУ" ХПІ", 2014
22014
Визначення однакової концентрації аероіонів в робочій зоні
АЯ Чураков, ОВ Строкань
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит., 57-60, 2010
22010
Спосіб побудови поверхонь концентрації аероіонів від розсіювальних джерел випромінювання
ОВ Строкань
2
Огляд сучасних засобів ідентифікації, документування та обробки результатів формального та неформального навчання
ОВ Строкань, ОВ Строкань
Сучасні наукові дослідження на шляху до Євроінтеграції, 21-22, 2019
12019
Автоматизована метеостанція моніторингу зовнішніх погодних умов
ЮО Литвин, ЮА Литвин, ОВ Строкань, ОВ Строкань
12018
Модель розпізнавання мовлення для вирішення задачі керування елементами веб-сайту
ЮО Литвин, ЮА Литвин, ОВ Строкань, ОВ Строкань
Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2018
12018
Методика оптимізації аероіонного розподілення на комбінованій площині
ОВ Строкань, ОВ Строкань, ВМ Малкіна, ВМ Малкина
ТДАТУ, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20