Оксана Строкань
Оксана Строкань
Таврический государственный агротехнологический университет, факультет инженерии и компьютерных
Підтверджена електронна адреса в tsatu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Спосіб побудови ізоліній аероіонів
ОВ Строкань
Праці ТДАТУ.-Мелітополь, 2008.–Випуск 4 39, 149-154, 2008
72008
Геометричне моделювання процесу розподілення негативних аероіонів у закритому просторі: дисс.... канд. техн. наук: 05.01. 01/«Прикладна геометрія та інженерна графіка»
ОВ Строкань
ОВ Строкань, 2010
62010
Програмна реалізація задачі забезпечення проектування процесу іонізації
ОВ Строкань, МА Стрелкова
НТУ" ХПІ", 2015
42015
Оптимізація розміщення джерел аероіонного випромінювання
ОВ Строкань
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету.«Прикладна …, 2011
42011
Програмний модуль проектування розміщення аероіонізаційних систем
ОВ Строкань, ОВ Строкань, ЮО Литвин, ЮА Литвин
Харк. ун-т Повітр. Сил ім. Івана Кожедуба, 2015
32015
Спосіб побудови поверхонь концентрації аероіонів від розсіювальних джерел випромінювання
ОВ Строкань
2
Моделювання аероіонного режиму на об’єктах зі штучним середовищем існування
ОВ Строкань, ОВ Строкань, ВМ Малкіна, ВМ Малкина
Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, 2017
12017
Визначення однакової концентрації аероіонів в робочій зоні
АЯ Чураков, ОВ Строкань
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит, 2010
12010
Властивості ізоліній концентрації аероіонів від розсіювальних джерел випромінювання
ОВ Строкань
1
Використання семантичних технологій для встановлення діалогу між суб'єктами ринку праці
СМ Прийма, СН Прийма, ЮВ Рогушина, ОВ Строкань, ОВ Строкань
2018
Модель розпізнавання мовлення для вирішення задачі керування елементами веб-сайту
ЮО Литвин, ЮА Литвин, ОВ Строкань, ОВ Строкань
Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2018
2018
Сучасні рішення управління розподілом аероіонних полів
ОВ Строкань, ОВ Строкань, ЮО Литвин, ЮА Литвин
Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2017
2017
Інформаційно-програмний засіб для системи дистанційного навчання з дисципліни «Організація та обробка електронної інформації»
ОВ Строкань, ОВ Строкань, АО Слєпцов
МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017
2017
Методика оптимізації аероіонного розподілення на комбінованій площині
ОВ Строкань, ОВ Строкань, ВМ Малкіна, ВМ Малкина
ТДАТУ, 2016
2016
Побудова моделей векторних полів у термінах функцій узагальненого тривекторного аргументу
ВМ Малкіна, ВМ Малкина, ОВ Строкань, ОВ Строкань
ТДАТУ, 2016
2016
Нова технологія управління фізичними характеристиками повітря на об’єктах зі штучним середовищем існування
ЮО Литвин, ЮА Литвин, ОВ Строкань, ОВ Строкань, ...
НТУ «ХПІ», 2016
2016
МЕТОДИКА КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦИФРОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ МАЗКА КРОВИ НА ОСНОВАНИИ ИХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ВМ Малкина, ОВ Строкань
Научно-образовательное культурно-просветительское периодическое издание …, 2016
2016
КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ АЭРОИОННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ
ОВ Строкань, ВМ Малкина
Научно-образовательное культурно-просветительское периодическое издание …, 2016
2016
Інформаційно-програмна система управління мікрокліматом в зерносховищі
ОВ Строкань, ВВ Прокопенко
Вісник Національного технічного університету Харківський політехнічний …, 2015
2015
Система автоматизованої підтримки оптимального мікроклімату виробничого приміщення
ОВ Строкань
Системи обробки інформації, 97-100, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20