Оксана Строкань
Оксана Строкань
Таврический государственный агротехнологический университет, факультет инженерии и компьютерных
Підтверджена електронна адреса в tsatu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Спосіб побудови ізоліній аероіонів/ОВ Строкань/Прикладна геометрія та інженерна графіка
ОВ Строкань
Праці ТДАТУ.–Мелітополь, 149-154, 2008
102008
Оптимізація розміщення джерел аероіонного випромінювання
ОВ Строкань
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету.-Мелітополь …, 2011
72011
Геометричне моделювання процесу розподілення негативних аероіонів у закритому просторі: дисс.... канд. техн. наук: 05.01. 01/Cтрокань Оксана Вікторівна
ОВ Строкань
ОВ Строкань, 2010
72010
Програмна реалізація задачі забезпеченя проектування процесу іонізації
ОВ Строкань, ОВ Строкань, МА Стрєлкова
НТУ «ХПІ»., 2015
42015
Програмний модуль проектування розміщення аероіонізаційних систем
ОВ Строкань, ЮО Литвин
Системи обробки інформації, 62-65, 2015
32015
Система поливу ґрунту на платформі мікроконтролера Arduino
ЮО Литвин, ОВ Строкань
Системи обробки інформації, 90-95, 2019
22019
Визначення однакової концентрації аероіонів в робочій зоні
АЯ Чураков, ОВ Строкань
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит, 2010
22010
Спосіб побудови поверхонь концентрації аероіонів від розсіювальних джерел випромінювання
ОВ Строкань
2
Огляд сучасних засобів ідентифікації, документування та обробки результатів формального та неформального навчання
Д ФОРМАЛЬНОГО
СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІ, 402, 2019
12019
Інформаційно-програмний засіб для системи дистанційного навчання з дисципліни «Організація та обробка електронної інформації»
ОВ Строкань, АО Слєпцов
Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 5 (1 …, 2017
12017
Моделювання аероіонного режиму на об’єктах зі штучним середовищем існування
ОВ Строкань, ОВ Строкань, ВМ Малкіна, ВМ Малкина
Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, 2017
12017
Система автоматизованої підтримки оптимального мікроклімату виробничого приміщення
ОВ Строкань
Системи обробки інформації, 97-100, 2014
12014
Властивості ізоліній концентрації аероіонів від розсіювальних джерел випромінювання
ОВ Строкань
1
ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ СЕМАНТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ І ДОКУМЕНТУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕФОРМАЛЬНОГО Й ІНФОРМАЛЬНОГО НАВЧАННЯ
ОВ Строкань
Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації, 203, 2020
2020
Інформаційна система семантичної ідентифікації і документування результатів неформального й інформального навчання: методи й інструменти розробки
СМ Прийма, СН Прийма, ОВ Строкань, ОВ Строкань, ЮВ Рогушина, ...
2020
Комп’ютерна електроніка та електротехніка: лабораторний практикум
ОВ Строкань, ОВ Строкань, МЮ Мірошниченко, НЮ Мирошниченко
Люкс, 2020
2020
Дослідження похибки апроксимації кривих на основі рядів за ортонормованим базисом та способів їх зменшення
АР Алієва, ВМ Малкіна, ВМ Малкина, ОВ Строкань, ОВ Строкань
Мелітополь: ТДАТУ, 2019
2019
Розробка автоматизованої системи управління транспортними платформами
ГВ Гешева, ОВ Строкань, ОВ Строкань
Мелітополь: ТДАТУ, 2019
2019
Опис до патенту на корисну модель№ 137470" Пристрій для поділу сипучих матеріалів по фракціях"
ВС Єремєєв, ОВ Строкань, ОВ Строкань
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 2019
2019
Звіт про науково-дослідну роботу (проміжний). Програма"„Розробка наукових основ, систем, технологій і технічних засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного регіону …
ВМ Малкіна, ВМ Малкина, ОВ Строкань, ОВ Строкань, ДВ Лубко, ...
Мелітополь: ТДАТУ, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20