Інна Юріївна Шевченко, Инна Юрьевна Шевченко, Inna Yu Shevchenko
Інна Юріївна Шевченко, Инна Юрьевна Шевченко, Inna Yu Shevchenko
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене khadi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Innovative methods of performance evaluation of energy efficiency projects
H Tetiana, LM Karpenko, FV Olesia, SI Yu, D Svetlana
Academy of Strategic Management Journal 17 (2), 1-11, 2018
1042018
Регіональна диференціація автомобілізації населення України
ІЮ Шевченко
Экономика: реалии времени, 2015
14*2015
The world experience and a unified model for government regulation of development of the automotive industry
IA Dmytriiev, IY Shevchenko, VM Kudryavtsev, OM Lushnikova, ...
Public Policy and Administration 18 (3), 46-58, 2019
92019
Аналіз методичних підходів до оцінки трудового потенціалу
ІЮ Шевченко
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 23-29, 2012
8*2012
Методичні засади оцінювання конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств у контексті формування державної стратегії розвитку автомобілебудування
ІЮ Шевченко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2018
7*2018
Інтегральна оцінка конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств України
I Shevchenko
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 211-211, 2018
6*2018
Тенденції та закономірності розвитку ринку продажу автомобілів в Україні
ІЮ Шевченко
Економічний простір, 120-127, 2014
62014
Економіка підприємства: навчальний посібник для практичних занять і самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів
ІА Дмитрієв, ІЮ Шевченко
Х.: ХНАДУ, 2018
5*2018
Стратегічне управління: навч. посіб. для студ. ВНЗ
ОМ Тищенко
Харків: ХНАДУ, 2016
52016
Механізм державного регулювання розвитку автомобілебудування та ринку продажу автомобілів в Україні
ІЮ Шевченко
Бизнес Информ, 2016
5*2016
Нормативно-правове підгрунтя забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних автовиробників на національному ринку продажу автомобілів
ІЮ Шевченко
Економіка та держава, 29-32, 2015
5*2015
Methodical principles of typology of passenger cars regional markets
I Shevchenko
Менеджмент, 91–99-91–99, 2018
42018
Problems and prospects of development of the automotive industry in Ukraine
I Dmitriiev, I Shevchenko
Scientific Journal of Polonia University 20 (1), 11-23, 2017
42017
Аналіз Концепції Державної цільової економічної програми розвитку легкового автомобілебудування в Україні
ІЮ Шевченко
Актуальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт V …, 2016
42016
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підручник
ІМ Сотник, ЛМ Таранюка
Сотник. Суми: ВТД «Університетська книга, 2018
3*2018
ІСТОРИЧНА ЕВОЛЮЦіЯ ТА СУЧАСНА іНТЕРПРЕТАЦіЯ ДЕФіНіЦії СУТНОСТі КАТЕГОРії" КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНіСТЬ ПіДПРИєМСТВА АВТОМОБіЛЕБУДУВАННЯ"
ІЮ Шевченко
Бизнес Информ, 2018
3*2018
Development of method of multifactor classification of transport and logistic processes
A Bosov, N Khalipova, I Progonyuk, V Kuzmenko, V Duhanets, ...
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 60-78, 2018
32018
Rating assessment of the regional cars sale markets in Ukraine
IY Shevchenko, ІO Gulyaev
PROBLEMS OF DEVELOPMENT MODERN SCIENCE: THEORY AND PRACTICE, 165-170, 2016
32016
Методичні засади оцінювання розвитку трудового потенціалу на мезорівні
ІЮ Шевченко
Бизнес Информ, 2016
32016
DIAGNOSTICS OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE LEADING ENTERPRISES OF AUTOMOTIVE INDUSTRY IN UKRAINE
IY Shevchenko
ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS, MANAGEMENT AND LAW IN MODERN SOCIAL AND …, 2015
32015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20