Інна Юріївна Шевченко, Инна Юрьевна Шевченко, Inna Yu Shevchenko
Інна Юріївна Шевченко, Инна Юрьевна Шевченко, Inna Yu Shevchenko
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Підтверджена електронна адреса в khadi.kharkov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Innovative methods of performance evaluation of energy efficiency projects
H Tetiana, LM Karpenko, FV Olesia, SI Yu, D Svetlana
Academy of Strategic Management Journal 17 (2), 1-11, 2018
1022018
Регіональна диференціація автомобілізації населення України
ІЮ Шевченко
Экономика: реалии времени, 2015
13*2015
Аналіз методичних підходів до оцінки трудового потенціалу
ІЮ Шевченко
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 23-29, 2012
9*2012
The world experience and a unified model for government regulation of development of the automotive industry
IA Dmytriiev, IY Shevchenko, VM Kudryavtsev, OM Lushnikova, ...
Public Policy and Administration 18 (3), 46-58, 2019
82019
Методичні засади оцінювання конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств у контексті формування державної стратегії розвитку автомобілебудування
ІЮ Шевченко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2018
8*2018
Інтегральна оцінка конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств України
ІЮ Шевченко
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 211-233, 2018
5*2018
Механізм державного регулювання розвитку автомобілебудування та ринку продажу автомобілів в Україні
ІЮ Шевченко
Бизнес Информ, 2016
5*2016
Нормативно-правове підгрунтя забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних автовиробників на національному ринку продажу автомобілів
ІЮ Шевченко
Економіка та держава, 29-32, 2015
5*2015
Економіка підприємства: навчальний посібник для практичних занять і самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів
ІА Дмитрієв, ІЮ Шевченко
Х.: ХНАДУ, 2018
4*2018
ІСТОРИЧНА ЕВОЛЮЦіЯ ТА СУЧАСНА іНТЕРПРЕТАЦіЯ ДЕФіНіЦії СУТНОСТі КАТЕГОРії" КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНіСТЬ ПіДПРИєМСТВА АВТОМОБіЛЕБУДУВАННЯ"
ІЮ Шевченко
Бизнес Информ, 2018
4*2018
Methodical principles of typology of passenger cars regional markets
I Shevchenko
Менеджмент, 91–99-91–99, 2018
42018
Problems and prospects of development of the automotive industry in Ukraine
I Dmitriiev, I Shevchenko
Scientific Journal of Polonia University 20 (1), 11-23, 2017
42017
Аналіз Концепції Державної цільової економічної програми розвитку легкового автомобілебудування в Україні
ІЮ Шевченко
V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ" АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ …, 2016
42016
Тенденції та закономірності розвитку ринку продажу автомобілів в Україні
ІЮ Шевченко
Економічний простір, 120-127, 2014
42014
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підручник
ІМ Сотник, ЛМ Таранюка
Сотник. Суми: ВТД «Університетська книга, 2018
3*2018
Стратегічне управління: навч. посіб. для студ. ВНЗ
ОМ Тищенко
Харків: ХНАДУ, 2016
32016
Методичні засади оцінювання розвитку трудового потенціалу на мезорівні
ІЮ Шевченко
Бизнес Информ, 2016
32016
DIAGNOSTICS OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE LEADING ENTERPRISES OF AUTOMOTIVE INDUSTRY IN UKRAINE
IY Shevchenko
ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS, MANAGEMENT AND LAW IN MODERN SOCIAL AND …, 2015
32015
Механізм державного регулювання розвитку трудового потенціалу регіону
ІА Дмитрієв, ІЮ Шевченко
Економіка та держава, 115-119, 2013
32013
Трудовий потенціал регіону: сутність та базова структура
ІЮ Шевченко
Економіка і регіон, 141-145, 2012
32012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20