Олексій Дмитрович Гудзинський
Олексій Дмитрович Гудзинський
НУБіП України, факультет аграрного менеджменту, кафедра менеджменту
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління формуванням конкурентоспроможного потенціалу підприємств (теоретико-методологічний аспект): монографія
ОД Гудзинський, СМ Судомир, ТО Гуренко
К.: ІПК ДСЗУ 212, 2010
1612010
Теоретичні аспекти формування обліково-аналітичного механізму менеджменту
ОД Гудзинський, ГГ Кірейцев, ТМ Пахомова
Облік і фінанси АПК, 89-93, 2008
602008
Економічна теорія та реалізація її положень в механізмах розвитку АПК
ОД Гудзинський, ГГ Кірейцев, ВК Савчук
Економічна теорія, 80-95, 2005
592005
Менеджмент у системі агробізнесу
ОД Гудзинський
К.: Урожай, 1994
541994
Контролінг в системі менеджменту (теоретико-методологічний аспект): монографія
ОД Гудзинський, ММ Аксентюк, ОМ Деменіна
К.: ІПК ДСЗУ, 2009
392009
Управління результативністю діяльності підприємств (теоретико-методологічний аспект): монографія
ОД Гудзинський
ОД Гудзинський, НВ Гайдамак, СМ Судомир, ТО–К, 2011
322011
Система менеджменту інституціональної трансформації економіки України (теоретико-методологічний аспект): колективна монографія/[ОД Гудзинський, СМ Судомир, ЮС Гудзинська та ін …
ОД Гудзинський
ОД Гудзинського–К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп, 2012
262012
Методологічні аспекти формування потенціалу, адекватного стратегічному розвитку підприємств
ОД Гудзинський, СМ Судомир
АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я, 11, 2007
262007
Менеджмент підприємницької діяльності:[навч. посібник]
ОД Гудзинський, СМ Судомир, ТО Гуренко
К.: ІПК ДСЗУ 321, 2010
172010
Роль економічної теорії у формуванні професійних знань бухгалтера
ОД Гудзинський, ГГ Кірейцев, ВК Савчук
Вісник КНУ. Економіка.–Вип 53, 9-12, 2001
172001
Теоретичні основи формування обліково-аналітичного забезпечення управління
ТО Гуренко, СІ Дерев’янко, АС Липова
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 204-210, 2013
142013
Державна політика інноваційного розвитку національної економіки
ОД Гудзинський, ПВ Іванюта
Інвестиції: практика та досвід, 98-100, 2010
132010
Організаційно-регулятивна функція в управлінні стратегічним розвитком підприємства
ОД Гудзинський
Ринок праці та зайнятість населення, 50-52, 2009
132009
Обліково-аналітичний механізм менеджменту підприємств (теоретико-методологічний аспект): монографія
ОД Гудзинський
К.: ІПК ДСЗУ 226 (1), 2009
132009
Теоретико-методологічні засади результативного управління розвитком підприємств:[монографія]
ОД Гудзинський, СМ Судомир, ТО Гуренко
К.: ЦП «Компринт 411, 2017
122017
Інноваційно-інвестиційне забезпечення виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств: монографія
ОЮ Єрмаков, АА Гребеннікова
Видавець ПП Лисенко ММ, 2011
112011
Менеджмент та його обліково-аналітичне забезпечення: навч. посіб.
ОД Гудзинський, ТМ Пахомова
К.: ІПК ДСЗУ, 2003
112003
Сільська зайнятість: стан, перспективи й напрями регулювання
ОД Гудзинський
Україна: аспекти праці, 11-18, 1999
111999
Ризики та економічна безпека соціально-економічних систем
ОД Гудзинський, СМ Судомир
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2014
102014
Менеджмент підприємницької діяльності: навч. посібник/[ОД Гудзинський, СМ Судомир, ТО Гуренко]; заг. ред
ОД Гудзинський
К.: ІПК ДСЗУ, 2011
82011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20