Олексій Дмитрович Гудзинський
Олексій Дмитрович Гудзинський
НУБіП України, факультет аграрного менеджменту, кафедра менеджменту
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління формуванням конкурентоспроможного потенціалу підприємств (теоретико-методологічний аспект): монографія
ОД Гудзинський, СМ Судомир, ТО Гуренко
К.: ІПК ДСЗУ 212, 2010
1712010
Теоретичні аспекти формування обліково-аналітичного механізму менеджменту
ОД Гудзинський, ГГ Кірейцев, ТМ Пахомова
Облік і фінанси АПК, 89-93, 2008
672008
Економічна теорія та реалізація її положень в механізмах розвитку АПК
ОД Гудзинський, ГГ Кірейцев, ВК Савчук
Економічна теорія, 80-95, 2005
602005
Менеджмент у системі агробізнесу
ОД Гудзинський
К.: Урожай, 1994
551994
Контролінг в системі менеджменту (теоретико-методологічний аспект): монографія
ОД Гудзинський, ММ Аксентюк, ОМ Деменіна
К.: ІПК ДСЗУ, 2009
412009
Управління результативністю діяльності підприємств (теоретико-методологічний аспект): монографія
ОД Гудзинський, НВ Гайдамак, СМ Судомир
ОД Гудзинський, НВ Гайдамак, СМ Судомир, ТО–К, 2011
322011
Методологічні аспекти формування потенціалу, адекватного стратегічному розвитку підприємств
ОД Гудзинський, СМ Судомир
АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я, 11, 2007
272007
Система менеджменту інституціональної трансформації економіки України (теоретико-методологічний аспект): колективна монографія/[ОД Гудзинський, СМ Судомир, ЮС Гудзинська та ін …
ОД Гудзинський
ОД Гудзинського–К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп, 2012
262012
Менеджмент підприємницької діяльності: навч. посібник
ОД Гудзинський, СМ Судомир, ТО Гуренко
К.: ІПК ДСЗУ 321, 2010
192010
Теоретико-методологічні засади результативного управління розвитком підприємств:[монографія]
ОД Гудзинський, СМ Судомир, ТО Гуренко
К.: ЦП «Компринт 411, 2017
152017
Державна політика інноваційного розвитку національної економіки
ОД Гудзинський, ПВ Іванюта
Інвестиції: практика та досвід, 98-100, 2010
152010
Роль економічної теорії у формуванні професійних знань бухгалтера
ОД Гудзинський, ГГ Кірейцев, ВК Савчук
Вісник КНУ. Економіка.–Вип 53, 9-12, 2008
152008
Теоретичні основи формування обліково-аналітичного забезпечення управління
ТО Гуренко, СІ Дерев’янко, АС Липова
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 204-210, 2013
132013
Обліково-аналітичний механізм менеджменту підприємств (теоретико-методологічний аспект)
ОД Гудзинський
К.: ІПК ДСЗУ 226 (1), 2009
132009
Менеджмент та його обліково-аналітичне забезпечення: навч. посіб.
ОД Гудзинський, ТМ Пахомова
К.: ІПК ДСЗУ, 2003
132003
Інноваційно-інвестиційне забезпечення виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств:[монографія]
ОЮ Єрмаков, АА Гребеннікова
Видавець ПП Лисенко ММ, 2011
122011
Організаційно-регулятивна функція в управлінні стратегічним розвитком підприємства
ОД Гудзинський
Ринок праці та зайнятість населення, 50-52, 2009
122009
Сільська зайнятість: стан, перспективи й напрями регулювання
ОД Гудзинський
Україна: аспекти праці, 11-18, 1999
121999
Ризики та економічна безпека соціально-економічних систем
ОД Гудзинський, СМ Судомир
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2014
112014
Теоретико-методологічні та прикладні аспекти розвитку організаційних формувань
ОД Гудзинський, НМ Сіренко
АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я ВИПУСК 4 (51), 14, 2009
92009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20