Подписаться
Liudmyla Perperi, Lyudmyla Perperi, Людмила Михайлівна Перпері,  ЛМ Перпери
Liudmyla Perperi, Lyudmyla Perperi, Людмила Михайлівна Перпері, ЛМ Перпери
доцент кафедри цифрових технологій в інжинірингу, Національний університет "Одеська політехніка"
Подтвержден адрес электронной почты в домене op.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Підходи до оцінювання компетентностей та вимірювання результатів навчання освітніх програм
ГО Оборський, ЛМ Перпері, ГМ Голобородько
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Механіко …, 2017
82017
Аспекти формування критеріїв оцінки якості освітніх послуг
ЛМ Перпері, ГО Оборський, ЮГ Паленний, ГМ Голобородько
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко …, 2017
62017
Мониторинг, измерение и оценка качества профессиональной подготовки специалистов
ВП Гугнин, АМ Голобородько, ЛМ Перпери, ЕН Глушкова
Шляхи реалізації кредитно-модульної системи організації навчального процесу …, 2014
52014
Механизм возникновения колебаний при обработке однолезвийными коническими развертками одностороннего резания
ВМ Тонконогий, АА Оргиян, АМ Голобородько, ЛМ Перпери
Резание и инструменты в технологических системах, 215-222, 2014
52014
Functioning principles of the internal quality assurance system of educational services = DOI 10.15276/opu.3.50.2016.12
GA Oborsky, GM Goloborodko, LM Perperi, VP Guhnin, YG Palennyi
Праці Одеського політехнічного університету, 70-73, 2016
4*2016
Аспекты реализации процессного подхода в ВУЗе
ЛМ Перпері
Качество, стандартизация, контроль: теорія и практика: Материалы 17-й …, 2017
3*2017
Многоуровневая модель управления процессом
ЛМ Перпери, ГА Оборский, АМ Голобородько
НТУ" ХПИ", 2017
3*2017
Розгляд неформальних чинників, які впливають на якість надання освітніх послуг
ЛМ Перпері, ЮГ Паленний, ОГ Цехоцька
Перпері ЛМ, Паленний ЮГ, Цехоцька ОГ/Стандартизація Сертифікація Якість, 110, 2018
22018
Магнитный датчик бесконтактного измерения виброперемещений
ЮГ Паленный, ЛМ Перпери, ВП Гугнин, АМ Голобородько
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 49-53, 2016
22016
Measurement of dynamic characteristics of technological system
GM Goloborodko, LM Perperi, VP Guhnin, YG Palennyi
Праці Одеського політехнічного університету, 19-23, 2016
22016
Вимірювальний стенд для експериментального визначення параметрів вільних коливань
ГМ Голобородько, ЛМ Перпері, ЮГ Паленний, РП Мигущенко
Системи обробки інформації, 48-51, 2016
22016
Статична модель стійкості процесу різання прецизійних конічних отворів
АА Оргіян, АМ Голобородько, ЛМ Перпері, ВП Гугнін
Наукові нотатки, 111-113, 2015
2*2015
Бесконтактное измерение относительных перемещений инструмента и детали в процессе резания
ГА Оборский, ЮГ Паленный, ВП Гугнин, ЛМ Перпери, ...
Резание и инструменты в технологических системах, 226-232, 2015
22015
Совершенствование конструкции инструмента для абразивно-выглаживающей обработки
ПЛМ Джугурян Т.Г., Тонконогий В.М.
Резание и инструмент в технол. системах: Междунар. науч.-техн. сб.—Харьков …, 2005
22005
Прецизионная обработка ступенчатых отверстий комбинированным инструментом одностороннего резания/Джугурян ТГ, Тонконогий ВМ, Перпери ЛМ
ПЛМ Джугурян, ТГ Тонконогий В.М.
Тр. Одес. политехн. ун-та, 22, 2004
22004
Инструмент одностороннего резания с механизмом компенсации износа для абразивного растачивания/Джугурян ТΓ, Тонконогий ВМ, Перпери ЛМ
ТΓ Джугурян
Резание и инструмент в технологических системах. Междунар. научн.-техн. сб …, 2003
22003
Modernization of the Internal Audit Process Using a Risk-Based Approach at an Industrial Enterprise
L Perperi, G Oborskyi, G Goloborodko, V Gugnin, O Prokopovych
Grabchenko’s International Conference on Advanced Manufacturing Processes …, 2022
12022
Імітаційне моделювання процесу визначення параметрів шорсткості поверхні за допомогою комп'ютерних вимірювальних технологій
Л Перпері, В Гугнін, Г Голобородько
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у …, 2022
12022
SIMULATION MODELLING IN THE TASKS OF DIGITAL ENGINEERING IN THE CREATION OF INFORMATION-MEASURING SYSTEMS
H Oborskyi, V Gugnin, L Perperi, G Goloborodko, V Goloborodko
Proceedings of Odessa Polytechnic University 1 (65), 129-136, 2022
1*2022
Improving the model of quality management systems processes assessment = DOI: 10.15276/opu.1.54.2018.16
L Perperi, H Oborskyi, G Goloborodko, Y Palennyy
Праці Одеського політехнічного університету, 115-122, 2018
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20