Liudmyla Perperi, Людмила Перпері,  Людмила Михайловна Перпери
Liudmyla Perperi, Людмила Перпері, Людмила Михайловна Перпери
Підтверджена електронна адреса в opu.ua
НазваПосиланняРік
FUNCTIONING PRINCIPL ES OF THE INTERNAL Q UALITY ASSURANCE SYSTEM OF EDUCATIONAL SERVICES
GA Oborskiy, GM Goloborodko, LM Perperi, VP Guhnin, YG Palennyi
Odes’ kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi, 70-73, 2016
42016
Мониторинг, измерение и оценка качества профессиональной подготовки специалистов
ВП Гугнин, АМ Голобородько, ЛМ Перпери, ЕН Глушкова
Шляхи реалізації кредитно-модульної системи організації навчального процесу …, 2014
32014
Прецизионная обработка ступенчатых отверстий комбинированным инструментом одностороннего резания/Джугурян ТГ, Тонконогий ВМ, Перпери ЛМ
ТГ Джугурян
Тр. Одес. политехн. ун-та, 22, 2004
32004
Инструмент одностороннего резания с механизмом компенсации износа для абразивного растачивания
ТГ Джугурян, ВМ Тонконогий, ЛМ Перпери
Резание и инструмент в технологических системах. Междунар. научн.-техн. сб …, 2003
32003
Підходи до оцінювання компетентностей та вимірювання результатів навчання освітніх програм
ГО Оборський, ЛМ Перпері, ГМ Голобородько
НТУ" ХПІ", 2017
22017
Магнитный датчик бесконтактного измерения виброперемещений
ЮГ Паленный, ЛМ ПЕРПЕРИ, ВП ГУГНИН, АМ ГОЛОБОРОДЬКО
Ю. Г. Паленный, ЛМ Перпери, ВП Гугнин и др.//Вимірювальна та Обчислювальна …, 2016
22016
Вимірювальний стенд для експериментального визначення параметрів вільних коливань
ГМ Голобородько, ЛМ Перпері, ЮГ Паленний, РП Мигущенко
Системи обробки інформації, 48-51, 2016
22016
Бесконтактное измерение относительных перемещений инструмента и детали в процессе резания
ГА Оборский, ЮГ Паленный, ВП Гугнин, ЛМ Перпери, ...
Резание и инструмент в технологических системах= Cutting & tool in …, 2015
22015
Механизм возникновения колебаний при обработке однолезвийными коническими развертками одностороннего резания
ВМ Тонконогий, АА Оргиян, АМ Голобородько, ЛМ Перпери
Резание и инструмент в технологических системах, 215-222, 2014
22014
Совершенствование конструкции инструмента для абразивно-выглаживающей обработки/Джугурян ТГ, Тонконогий ВМ, Перпери ЛМ
ТГ Джугурян
Резание и инструмент в технол. системах: Междунар. науч.-техн. сб.—Харьков …, 2005
22005
Аспекти формування критеріїв оцінки якості освітніх послуг
ЛМ Перпері, ГО Оборський, ЮГ Паленний, ГМ Голобородько
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко …, 2017
12017
Математическая модель динамической системы процесса резания однолезвийной разверткой одностороннего резания
ГА Оборский, АА Оргиян, АМ Голобородько, ЛМ Перпери
Резание и инструменты в технологических системах, 179-185, 2014
12014
IMPROVING THE MODEL OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS PROCESSES ASSESSMENT
L Perperi, H Oborskyi, G Goloborodko, Y Palennyy
2018
Внутрішній аудит систем якості, як інструмент для оцінки діяльності будівельних організацій
ЛМ Перпері, ТМ Беженар
Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі 7, 89-91, 2018
2018
Забезпечення метрологічної простежуваності вимірювань
ЛМ Перпері, СВ Недєва
Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі 7, 83-85, 2018
2018
Застосування процесного підходу до систем менеджменту якості на промислових підприємствах
ЛМ Перпері, АО Шкурина
Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі 7, 86-88, 2018
2018
Принципи інформаційного забезпечення якості функціонування ВНЗ
ЛМ Перпері
Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття …, 2017
2017
Аспекты реализации процессного подхода в ВУЗе
ЛМ Перпері
Качество, стандартизация, контроль: теорія и практика: Материалы 17-й …, 2017
2017
Калибрование магнитных датчиков виброперемещений
ПЛМ Паленный Ю.Г., Гугнин В.П., Голобородько А.М.
Материалы 17-й Международной научно-практической конференции "Качество …, 2017
2017
Концепція перебудови функціонування внутрішніх систем із забезпечення якості освіти
ГГМ Перпері Л.М.
Емпіричні дослідження для реформування освіти в Україні: Збірник матеріалів …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20