Liudmyla Perperi, Людмила Перпері,  Людмила Михайловна Перпери
Liudmyla Perperi, Людмила Перпері, Людмила Михайловна Перпери
Підтверджена електронна адреса в opu.ua
НазваПосиланняРік
FUNCTIONING PRINCIPL ES OF THE INTERNAL Q UALITY ASSURANCE SYSTEM OF EDUCATIONAL SERVICES
GA Oborskiy, GM Goloborodko, LM Perperi, VP Guhnin, YG Palennyi
Odes’ kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi, 70-73, 2016
52016
Прецизионная обработка ступенчатых отверстий комбинированным инструментом одностороннего резания/Джугурян ТГ, Тонконогий ВМ, Перпери ЛМ
ТГ Джугурян
Тр. Одес. политехн. ун-та, 22, 2004
32004
Инструмент одностороннего резания с механизмом компенсации износа для абразивного растачивания
ТГ Джугурян, ВМ Тонконогий, ЛМ Перпери
Резание и инструмент в технологических системах. Междунар. научн.-техн. сб …, 2003
32003
Підходи до оцінювання компетентностей та вимірювання результатів навчання освітніх програм
ГО Оборський, ЛМ Перпері, ГМ Голобородько
НТУ" ХПІ", 2017
22017
Мониторинг, измерение и оценка качества профессиональной подготовки специалистов
ВП Гугнин, АМ Голобородько, ЛМ Перпери, ЕН Глушкова
Шляхи реалізації кредитно-модульної системи організації навчального процесу …, 2014
22014
Совершенствование конструкции инструмента для абразивно-выглаживающей обработки/Джугурян ТГ, Тонконогий ВМ, Перпери ЛМ
ТГ Джугурян
Резание и инструмент в технол. системах: Междунар. науч.-техн. сб.—Харьков …, 2005
22005
Аспекти формування критеріїв оцінки якості освітніх послуг
ЛМ Перпері, ГО Оборський, ЮГ Паленний, ГМ Голобородько
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко …, 2017
12017
Вимірювальний стенд для експериментального визначення параметрів вільних коливань
ГМ Голобородько, ЛМ Перпері, ЮГ Паленний, РП Мигущенко
Системи обробки інформації, 48-51, 2016
12016
Бесконтактное измерение относительных перемещений инструмента и детали в процессе резания
ГА Оборский, ЮГ Паленный, ВП Гугнин, ЛМ Перпери, ...
Резание и инструмент в технологических системах= Cutting & tool in …, 2015
12015
Математическая модель динамической системы процесса резания однолезвийной разверткой одностороннего резания
ГА Оборский, АА Оргиян, АМ Голобородько, ЛМ Перпери
Резание и инструменты в технологических системах, 179-185, 2014
12014
Механизм возникновения колебаний при обработке однолезвийными коническими развертками одностороннего резания
ВМ Тонконогий, АА Оргиян, АМ Голобородько, ЛМ Перпери
Резание и инструмент в технологических системах, 215-222, 2014
12014
Выбор параметров и геометрии абразивных элементов конической абразивно-выглаживающей развертки с учетом припуска на обработку
ТГ Джугурян, АМ Голобородько, ЛМ Перпери
НТУ" ХПИ", 2012
12012
Выбор рациональных материалов рабочих элементов абразивно-выглаживающих разверток с учетом условий обработки
ВМ Тонконогий, ЛМ Перпери, ЛВ Бовнегра, АМ Голобородько
Сучасні технології в машинобудуванні, 218-222, 2010
12010
IMPROVING THE MODEL OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS PROCESSES ASSESSMENT
L Perperi, H Oborskyi, G Goloborodko, Y Palennyy
2018
Внутрішній аудит систем якості, як інструмент для оцінки діяльності будівельних організацій
ЛМ Перпері, ТМ Беженар
Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі 7, 89-91, 2018
2018
Забезпечення метрологічної простежуваності вимірювань
ЛМ Перпері, СВ Недєва
Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі 7, 83-85, 2018
2018
Застосування процесного підходу до систем менеджменту якості на промислових підприємствах
ЛМ Перпері, АО Шкурина
Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі 7, 86-88, 2018
2018
Принципи інформаційного забезпечення якості функціонування ВНЗ
ЛМ Перпері
Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття …, 2017
2017
Аспекты реализации процессного подхода в ВУЗе
ЛМ Перпері
Качество, стандартизация, контроль: теорія и практика: Материалы 17-й …, 2017
2017
Калибрование магнитных датчиков виброперемещений
ПЛМ Паленный Ю.Г., Гугнин В.П., Голобородько А.М.
Материалы 17-й Международной научно-практической конференции "Качество …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20