Ирина Бурденко
Ирина Бурденко
СумДУ, кафедра бухгалтерского учета и налогообложения
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.sumdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аналіз стану й напрямки розвитку податкової системи України та її вплив на зростання економіки
ІМ Бурденко, ОВ Кравченко
Актуальні проблеми економіки, 70, 2007
322007
Розкриття інформації про банківські ризики у фінансовій звітності
ІМ Бурденко, ОМ Пожар, АМ Пожар
Національний банк України, 2006
292006
Виплати працівникам: облік, аудит і автоматизація
ІМ Бурденко, ОВ Кравченко, ОВ Шипунова
Університетська книга, 2009
212009
Податкова система як інструмент інноваційно-інвестиційного розвитку України
ІМ Бурденко
Національна академія управління, 2008
202008
Забезпечення стійкого розвитку ринку похідних фінансових інструментів України
ФО Журавка, ФА Журавка, ІМ Бурденко, ИН Бурденко
Друкарський дім Папірус, 2012
122012
Похідні фінансові інструменти як форма фіктивного капіталу
ІМ Бурденко, ІО Макаренко
112010
Фінансові інструменти: особливості їх класифікації
ІМ Бурденко
112006
Справедлива вартість в оцінці фінансових інструментів: вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності
І Бурденко, І Макаренко
Вісник Національного банку України, 44-50, 2014
102014
Методологічні основи обліку інвестиційної нерухомості
ІМ Бурденко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
102009
Передумови створення та використання інноваційних фінансових інструментів на ринку похідних фінансових інструментів України
ІМ Бурденко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 181-190, 2012
92012
Проблеми бухгалтерського обліку формування та вилучення власного капіталу АТ
ІМ Бурденко
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України 10, 117-125, 2004
82004
Фінансовий механізм управління ліквідністю банку: монографія
ІМ Бурденко
Суми: Вид-во" Університетська книга, 2011
72011
Сучасний бухгатрерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект: монографія
ПЙ Атамас
Дніпропетровськ: Герда, 2013
62013
Фінансовий механізм управління ліквідністю банку
ЮС Серпенінова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
62010
Класифікація випущених фінансових інструментів: фінансове зобов'язання чи інструмент капіталу
ІМ Бурденко
Національний банк України, 2010
62010
Фінансова стійкість підприємств торгівлі та її забезпечення в умовах трансформації національної економіки
ІМ Бурденко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2001
62001
Інструментарій оцінювання ринку похідних фінансових інструментів
ІМ Бурденко, ИН Бурденко, МВ Корнєєв, ІО Макаренко, ИА Макаренко
Харківський національний економічний університет, 2011
42011
Особливості визнання фінансових інструментів
ІМ Бурденко
42009
Методологічні аспекти бухгалтерського обліку хеджування
ІМ Бурденко
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені МІ Долішнього НАН України», 2006
42006
Фінансовий механізм управління ліквідністю банку
ІМ Бурденко, ІС Гуцал, РМ Набок
монографія/[ІМ Бурденко, ЄЄ Дмитрієв, ЮС Ребрик, ЮС Серпенінова], 0
4
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20