Ирина Бурденко
Ирина Бурденко
СумДУ, кафедра бухгалтерского учета и налогообложения
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.sumdu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Аналіз стану й напрямки розвитку податкової системи України та її вплив на зростання економіки
ІМ Бурденко, ОВ Кравченко
Актуальні проблеми економіки, 70, 2007
302007
Розкриття інформації про банківські ризики у фінансовій звітності
ІМ Бурденко, ИН Бурденко, ОМ Пожар, АМ Пожар
Національний банк України, 2006
282006
Податкова система як інструмент інноваційно-інвестиційного розвитку України
ІМ Бурденко, ИН Бурденко
Національна академія управління, 2008
202008
Виплати працівникам: облік, аудит і автоматизація
ІМ Бурденко, ОВ Кравченко, ОВ Шипунова, ИН Бурденко
Університетська книга, 2009
192009
Забезпечення стійкого розвитку ринку похідних фінансових інструментів України
ФО Журавка, ФА Журавка, ІМ Бурденко, ИН Бурденко
Друкарський дім Папірус, 2012
122012
Фінансові інструменти: особливості їх класифікації
ІМ Бурденко
112006
Похідні фінансові інструменти як форма фіктивного капіталу
ІМ Бурденко, ІО Макаренко
102010
Методологічні основи обліку інвестиційної нерухомості
ІМ Бурденко, ИН Бурденко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
102009
Справедлива вартість в оцінці фінансових інструментів: вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності
І Бурденко, І Макаренко
Вісник Національного банку України, 44-50, 2014
92014
Передумови створення та використання інноваційних фінансових інструментів на ринку похідних фінансових інструментів України
ІМ Бурденко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 181-190, 2012
82012
Проблеми бухгалтерського обліку формування та вилучення власного капіталу АТ
ІМ Бурденко
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України.–Суми 10, 117-125, 2004
82004
Фінансовий механізм управління ліквідністю банку: монографія
ІМ Бурденко
Суми: Вид-во" Університетська книга, 2011
72011
Класифікація випущених фінансових інструментів: фінансове зобов'язання чи інструмент капіталу
ІМ Бурденко, ИН Бурденко
Національний банк України, 2010
62010
Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: монографія/за ред. ПЙ Атамас
ПЙ Атамас
Дніпропетровськ:«Герда 1, 358, 2013
52013
Фінансовий механізм управління ліквідністю банку
ЮС Серпенінова, ЮС Серпенинова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
52010
Фінансова стійкість підприємств торгівлі та її забезпечення в умовах трансформації національної економіки
ІМ Бурденко, ИН Бурденко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2001
52001
Особливості визнання фінансових інструментів
ІМ Бурденко
42009
Фінансовий механізм управління ліквідністю банку
ІМ Бурденко, ІС Гуцал, РМ Набок
монографія/[ІМ Бурденко, ЄЄ Дмитрієв, ЮС Ребрик, ЮС Серпенінова], 0
4
Управління грошовими потоками як основа забезпечення фінансової рівноваги суб’єктів господарювання
ІМ Бурденко
Глобальні та національні проблеми економіки.–2017.–Випуск 16, 661-665, 2017
32017
Правова сутність похідних фінансових інструментів
ІМ Бурденко
Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 12, 2011
32011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20