Ксенія Ткач Юрій
Ксенія Ткач Юрій
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене chtei-knteu.cv.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Практика надання міжбюджетних трансферів місцевими бюджетами
КМ Ткач
Економіка і регіон, 10-15, 2013
72013
Теоретичні засади регіональної промислової політики:[монографія]
КІ Ткач
О.: Астропринт 279, 2008
72008
Еволюційні аспекти формування суті корпоративної соціальної відповідальності
КІ Ткач
Херсон: Видавничий дім “Гельветика, 63-66, 2013
52013
Генеза концепцій корпоративної соціальної відповідальності
ЛО Матвійчук, КІ Ткач
Гроші, фінанси і кредит, 332-337, 2016
32016
Проблеми та перспективи використання фінансових нормативів бюджетної забезпеченості при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
КМ Ткач
Економіка. Управління. Інновації, 2013
32013
Трансформаційні зміни системи міжбюджетних трансфертів в умовах бюджетної децентралізації
КМ Ткач
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2016
22016
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН ТА БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛІЗМУ
КМ Ткач
Економічний форум, 304-309, 2016
22016
Діалектика розвитку системи міжбюджетних трансфертів
КМ Ткач, АА Москальов
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2015
22015
Фінансове вирівнювання як інструмент усунення фіскальних дисбалансів бюджетів
К Юрій
Перспективи розвитку фінансової системи України: матеріали Всеукраїнської …, 2012
22012
Шляхи перебудови та перспективи розвитку системи міжбюджетних відносин в Україні
КМ Юрій, АА Москальов
Вісник ЧТЕІ КНТЕУ, 332-337, 2011
2*2011
Кейнсіанська концепція промислового розвитку та її значення для України
КІ Ткач
Економіка та держава, 17-20, 2008
22008
ПРАГМАТИЗМ НАДАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СУБВЕНЦІЙ
КМ Ткач
У НОМЕРІ, 98, 0
2*
Місце корпоративної соціальної відповідальності у системі управління розвитком підприємства
ІМ Михайловська, КІ Ткач
Хмельницький національний університет, 2014
12014
Проблеми і перспективи взаємодії України з міжнародними фінансовими інститутами
АА Москальов, КМ Ткач
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2013
12013
Бюджетне планування як основа бюджетного процесу
КМ Ткач, СС Кайдаковський
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2013
12013
Проблеми формування корпоративних структур в умовах економічного зростання
КС Харічков, КІ Ткач, КС Харичков, КИ Ткач
ДонНТУ, 2004
12004
СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРАХУВАННЯ ЯК ВИДУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЛО МАТВІЙЧУК, КІ ТКАЧ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!, 69, 2017
2017
Використання дискретних і неперервних марківських ланцюгів для поглинаючих станів системи формування інтелектуального потенціалу інноваційно-орієнтованого промислового підприємства
КІ Ткач, ВЮ Васильєва
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 265-270, 2016
2016
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА
КМ Ткач
Економічний форум, 304-310, 2016
2016
Соціально-економічна роль становлення та розвитку інформаційного суспільства
ІО Корнеско, КМ Ткач
Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20