Іван Дзира (Ivan Dzyra)
Іван Дзира (Ivan Dzyra)
Kyiv National University of Technologies and Design
Підтверджена електронна адреса в knutd.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Козацьке літописання 30-х–80-х рр
ІЯ Дзира
XVIII ст.: джерелознавчий та історіографічний аспекти/І. Дзиря, 2006
192006
Українське літописання ХV–ХVІІІ ст. у вітчизняній історіографії 1871–1917 рр.
ІЯ Дзира
Проблеми історії України ХІХ–початку ХХ ст., 2011
22011
Українське літописання XV-XVIII ст. у вітчизняній науковій літературі 1830-1860-х рр.
ІЯ Дзира
Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики, 2015
12015
Українське літописання ХV–ХVІІІ століть у вітчизняній історіографії 1918–1935 років
ІЯ Дзира
Український археографічний щорічник, 300-326, 2012
12012
До питання про офіційний характер історичних творів у Гетьманщині за Кирила Розумовського
І Дзира
Сiверянський лiтопис, 2009
12009
Запорізька Січ у художніх творах П. Куліша
І Дзира
Інститут історії України НАН України, 2008
12008
ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ РІВЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНИХ ПАМ’ЯТОК 30-80-х РОКІВ ХVІІІ ст.
І Дзира
Історіографічні дослідження в Україні.-2002.-11.-С, 61-79, 2002
12002
Літопис самовидця як джерело історичної топоніміки
І Дзира
Спеціальні історичні дисципліни, 136-144, 1999
11999
THE PERSONS NAMES BY PROFESSION OR OCCUPATION AS A SOURCE OF THE FORMATION OF THE FAMILY NAMES OF ZAPOROZHIAN COSSACKS (ON THE MATERIAL OF THE 1756 REGISTER OF THE ZAPOROZHIAN …
І Дзира
Linguistic Bulletin, 2019
2019
Євреї у складі Війська Запорозького Низового середини ХVІІІ століття
ІЯ Дзира
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2019
2019
Назви осіб за професією та родом діяльності як джерело творення прізвищевих назв запорозького козацтва середини ХVІІІ ст.(на матеріалі реєстру війська запорозького низового …
ІЯ Дзира
Мовознавчий вісник, 36-43, 2019
2019
Відетнонімні та відтопонімні прізвищеві назви Реєстру Війська Запорозького Низового 1756 року як джерело вивчення взаємин запорозького козацтва та слов'янських народів у …
ІЯ Дзира
Наукові праці Національної бібліотеки України імені ВІ Вернадського, 2019
2019
Внесок Євгена Перфецького в дослідження слов'янського літописання
ІЯ Дзира
Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики, 2019
2019
Праслов'янська антропонімна спадщина в Реєстрі Війська Запорозького Низового 1756 року
ІЯ Дзира
Сіверянський літопис, 2018
2018
Ідентифікація особи в Реєстрі Війська Запорозького Низового 1756 року
ІЯ Дзира
Мовознавчий вісник, 2018
2018
Абрамович Семен Дмитрович–доктор філологічних наук, професор, академік АН ВО України, завідувач кафедри слов’янської філології та загального мовознавства Кам’янець-Подільського …
ВП Біляцька, ГГ Березовська, ІС Беркещук, НІ Бернадська, ТП Беценко, ...
Тексти статей подаються в авторській редакції Рік заснування–1993. До 1999 р …, 2017
2017
Узагальнюючі праці з українського літописання у вітчизняній історіографії кінця ХІХ–початку ХХ ст.
ІЯ Дзира
Проблеми історії України ХІХ–початку ХХ ст., 2017
2017
Реєстр Війська Запорозького Низового 1756 р. як джерело вивчення лінгвістичних і етнічних контактів південних слов'ян і запорозьких козаків у середині ХVІІІ століття
ІЯ Дзира
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2016
2016
Відтопонімні прізвищеві назви запорозького козацтва середини ХVIII ст.:(на матеріалі Реєстру Війська Запорозького Низового 1756 р.)
ІЯ Дзира
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2016
2016
Південнослов'янські сюжети в" Історії русів"
I Dzyra
Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20