Іван Дзира (Ivan Dzyra)
Іван Дзира (Ivan Dzyra)
Kyiv National University of Technologies and Design
Підтверджена електронна адреса в knutd.edu.ua
НазваПосиланняРік
Козацьке літописання 30-х–80-х рр
ІЯ Дзира
XVIII ст.: джерелознавчий та історіографічний аспекти/І. Дзиря, 2006
142006
Козацьке літописання 30–80-х рр. ХVІІІ ст.: джерелознавчий та історіографічний аспекти
ІЯ Дзира
Київ:[б. и.], 2006
52006
Українське літописання ХV–ХVІІІ ст. у вітчизняній історіографії 1871–1917 рр.
ІЯ Дзира
Проблеми історії України ХІХ–початку ХХ ст., 2011
12011
До питання про офіційний характер історичних творів у Гетьманщині за Кирила Розумовського
І Дзира
Сiверянський лiтопис, 2009
12009
Запорізька Січ у художніх творах П. Куліша
І Дзира
Інститут історії України НАН України, 2008
12008
ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ РІВЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНИХ ПАМ’ЯТОК 30-80-х РОКІВ ХVІІІ ст.
І Дзира
Історіографічні дослідження в Україні, 61-79, 2002
12002
Праслов'янська антропонімна спадщина в Реєстрі Війська Запорозького Низового 1756 року
ІЯ Дзира
Сіверянський літопис, 2018
2018
Ідентифікація особи в Реєстрі Війська Запорозького Низового 1756 року
ІЯ Дзира
Мовознавчий вісник, 2018
2018
Абрамович Семен Дмитрович–доктор філологічних наук, професор, академік АН ВО України, завідувач кафедри слов’янської філології та загального мовознавства Кам’янець-Подільського …
ВП Біляцька, ГГ Березовська, ІС Беркещук, НІ Бернадська, ТП Беценко, ...
Тексти статей подаються в авторській редакції Рік заснування–1993. До 1999 р …, 2017
2017
Узагальнюючі праці з українського літописання у вітчизняній історіографії кінця ХІХ–початку ХХ ст.
ІЯ Дзира
Проблеми історії України ХІХ–початку ХХ ст., 2017
2017
Реєстр Війська Запорозького Низового 1756 р. як джерело вивчення лінгвістичних і етнічних контактів південних слов'ян і запорозьких козаків у середині ХVІІІ століття
ІЯ Дзира
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2016
2016
Відтопонімні прізвищеві назви запорозького козацтва середини ХVIII ст.:(на матеріалі Реєстру Війська Запорозького Низового 1756 р.)
ІЯ Дзира
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2016
2016
Південнослов'янські сюжети в" Історії русів"
I Dzyra
Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки, 2016
2016
Українське літописання XV-XVIII ст. у вітчизняній науковій літературі 1830-1860-х рр.
ІЯ Дзира
Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики, 2015
2015
Давньоукраїнське літописання у вітчизняній історіографії початку ХХ ст.
ІЯ Дзира
Проблеми історії України ХІХ-початку ХХ ст., 2015
2015
Із спостережень над праслов’янською спадщиною в українській антропонімії середини ХVІІІ ст.:(на матеріалі реєстру війська запорозького низового 1756 р.)
ІЯ Дзира
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2015
2015
Давньоруські літописи ХІ–ХІІІ ст. у вітчизняній науковій літературі 1830–1860-х рр.
ІЯ Дзира
Проблеми історії України ХІХ–початку ХХ ст., 2013
2013
Давньоукраїнські літописи в національній історіографії 70–90-х рр. ХІХ ст.
ІЯ Дзира
Проблеми історії України XIX-початку XX ст., 2013
2013
Давньоукраїнські літописи ХІ–ХІІІ ст. у вітчизняній науковій літературі 1830–1860-х рр.
ІЯ Дзира
Проблеми історії України XIX-початку XX ст., 331-345, 2013
2013
ПІВДЕННІ СЛОВ’ЯНИ В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТОПИСАННІ ХVІІ ст
І Дзира
Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики 19, 71-87, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20