Підписатись
Іван Дзира (Ivan Dzyra)
Іван Дзира (Ivan Dzyra)
Kyiv National University of Technologies and Design
Підтверджена електронна адреса в knutd.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Козацьке літописання 30-х–80-х рр
ІЯ Дзира
XVIII ст.: джерелознавчий та історіографічний аспекти/І. Дзиря, 2006
182006
Козацьке літописання 30-х–80-х рр. ХVІІІ ст.: джерелознавчий та історіографічний аспекти
ІЯ Дзира
К.: Інститут історії України, 2006
82006
Українське літописання ХV–ХVІІІ ст. у вітчизняній історіографії 1871–1917 рр.
ІЯ Дзира
Проблеми історії України ХІХ–початку ХХ ст., 2011
22011
ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ РІВЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНИХ ПАМ’ЯТОК 30-80-х РОКІВ ХVІІІ ст.
І Дзира
Історіографічні дослідження в Україні.-2002.-11.-С, 61-79, 2002
22002
Літопис самовидця як джерело історичної топоніміки
І Дзира
Спеціальні історичні дисципліни, 136-144, 1999
21999
Ідентифікація особи в Реєстрі Війська Запорозького Низового 1756 року
ІЯ Дзира
Мовознавчий вісник, 2018
12018
Українське літописання XV-XVIII ст. у вітчизняній науковій літературі 1830-1860-х рр.
ІЯ Дзира
Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики, 223-241, 2015
12015
Українське літописання ХV–ХVІІІ століть у вітчизняній історіографії 1918–1935 років
ІЯ Дзира
Український археографічний щорічник, 300-326, 2012
12012
ПІВДЕННІ СЛОВ’ЯНИ В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТОПИСАННІ ХVІІ ст
І Дзира
Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики, 71-87, 2011
12011
Українські літописи в науковій спадщині Олександра Лазаревського
ІЯ Дзира
Інститут історії України НАН України, 2009
12009
До питання про офіційний характер історичних творів у Гетьманщині за Кирила Розумовського
І Дзира
Сiверянський лiтопис, 2009
12009
Запорізька Січ у художніх творах П. Куліша
І Дзира
Інститут історії України НАН України, 2008
12008
Праці зі східнослов'янського літописання у рецензіях Михайла Грушевського
ІЯ Дзира
Проблеми історії України ХІХ-початку ХХ ст., 40–63-40–63, 2006
12006
Джерельна основа «Історії Малої Росії» Дмитра Бантиша-Каменського
ІЯ Дзира
Проблеми історії України ХІХ–поч. ХХ ст.: зб. наук. пр./гол. ред. ОП Реєнт …, 2005
12005
Історичні погляди Пантелеймона Куліша в романі “Чорна рада”
І Дзира
Наукові праці Камянець-Подільського державного університету. Сер. Історичні …, 2004
12004
Вплив
ІЯ Дзира
Проблеми історії України ХІХ-початку ХХ ст., 412-425, 2003
12003
Мовознавчий вісник: збірник наукових праць/редкол.: ЛВ Шитик (голов. ред.)[та ін.].
МІ Калько, ЛВ Шитик, НВ Маслюк, ЮІ Калашник, ГА Губарева, ІЯ Дзира, ...
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2021
2021
Тюркські елементи в Реєстрі Війська Запорозького Низового 1756 року
ІЯ Дзира
Мовознавчий вісник, 2021
2021
Особливості комунікативної адаптації іноземних студентів до навчання в Київському національному університеті технологій та дизайну
ІЯ Дзира
Діалог культур у Європейському освітньому просторі, 2021
2021
Відетнонімні прізвищеві назви як джерело вивчення міжетнічних контактів запорозького козацтва середини ХVІІІ століття (на матеріалі Реєстру Війська Запорозького Низового 1756 року)
ІЯ Дзира
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20