Подписаться
Vitalii Zubenko Зубенко Віталій Зубенко Виталий
Vitalii Zubenko Зубенко Віталій Зубенко Виталий
науковий співробітник, ІТТФ НАНУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене biomass.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Підготовка та впровадження проектів заміщення природного газу біомасою при виробництві теплової енергії в Україні: практичний посібник; за ред
Є Олійник, В Антоненко, С Чаплигін, В Зубенко
Г. Гелетухи. К.: Поліграф плюс, 2016
72016
Аналіз механізмів стимулювання виробництва теплової енергії з біомаси в Європейському Союзі
ТА Желєзна, ГГ Гелетуха, ВІ Зубенко, ОІ Дроздова
Промышленная теплотехника, 2012
62012
Development and optimization of fast ablative pyrolysis technology in Ukraine
V Zubenko, A Epik, V Antonenko
Energetika 64 (1), 2018
52018
Топливные свойства пожнивных остатков кукурузы
ВГ Крамар, НМ Жовмир, ВИ Зубенко, СМ Чаплыгин
Промышленная теплотехника, 2009
52009
Investigation of biomass fast pyrolysis in the ablative screw reactor
VI Zubenko, AI Bashtovyi, TO Antoshchuk
Proceedings of the 5th International Conference on Thermal Equipment …, 2016
4*2016
Експериментальне дослідження швидкого піролізу біомаси в абляційному шнековому реакторі
ЗВІ Гелетуха Г.Г., Жовмір М.М., Желєзна Т.А.
Промислова теплотехніка 35 (1), 87-92, 2013
42013
Дослідження швидкого піролізу біомаси в абляційному шнековому реакторі
ВМ Клименко, АІ Баштовий, ВІ Зубенко, ТО Антощук
Промышленная теплотехника, 2016
3*2016
Аналіз режимних умов низькотемпературного абляційного піролізу біомаси
ТА Желєзна, ГГ Гелетуха, ВІ Зубенко, ОІ Дроздова
Промышленная теплотехника, 2012
32012
Usage of biomass CHP for balancing of power grid in Ukraine
O Epik, V Zubenko
E3S Web of Conferences 112, 02005, 2019
22019
Fuel properties of ukrainian corn stover
VO Antonenko, VI Zubenko, OV Epik
Thermophysics and Thermal Power Engineering 40 (3), 85-90, 2018
22018
Experimental investigation of biomass fast pyrolysis in the ablative screw reactor
GG Geletukha, MM Zhovmir, TA Zheliezna, VI Zubenko
Promyshlennaya teplotekhnika 35 (1), 87-92, 2013
22013
Technologies for energy production from lignocellulosic agricultural residues
G Geletukha, S Drahniev, T Zheliezna, V Zubenko, O Haidai
Innovative Renewable Waste Conversion Technologies, 281-345, 2021
12021
Технологія швидкого піролізу біомаси в абляційному реакторі шнекового типу
ВІ Зубенко
ступеня канд. техн. наук: спец. 05.14. 08" Перетворення відновлювальних …, 2018
12018
ENERGY, ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC ASSESSMENT OF THE ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS OF THE SOLID BIOFUEL USE
EM Oliynyk, VI Zubenko
Thermophysics and Thermal Power Engineering 42 (1), 52-59, 2020
2020
ЕНЕРГЕТИЧНА, ЕКОЛОГІЧНА ТА ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТВЕРДОГО БІОПАЛИВА
VIZ E.M. Oliynyk
Теплофізика та теплоенергетика 42 ((1)), 52-58, 2020
2020
ENERGY AND ECONOMIC INDICATORS OF FAST ABLATIVE PYROLYSIS TECHNOLOGY WITH CONE SCREW REACTOR
VI Zubenko, OV Epik, VO Antonenko, EM Oliynyk
Thermophysics and Thermal Power Engineering 40 (3), 76-84, 2018
2018
Obtaining of bio-oil from biomass through fast pyrolysis in the ablative screw reactor
EOV Zubenko V.I.
Proceedings of the International conference on The World Sustainable Energy …, 2017
2017
Analysis of prospects of fuel peat consumption in Ukraine
RSV Zubenko V.I., Bashtovyi A.I., Antoshchuk T.O.
Proceedings of the 5th International conference on Thermal Equipment …, 2017
2017
The Results of industrial exploitation of Periodic Downdraft type Gasifier in Ukraine
ZVI Antoshchuk T.O.
Proceedings of the International Con-ference on Challenges in Sustainable …, 2017
2017
Практичний посібник з використання біомаси у муніципальному секторі України (для представників державних та комунальних установ)
ОЄ Радченко Світлана Антоненко В’ячеслав, Зубенко Віталій
http://bioenergy.in.ua/media/filer_public/ee/f5/eef5a439-70ab-4d49-85e2 …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20