Follow
Ігор Гаврищак _ Igor Havryshchak
Ігор Гаврищак _ Igor Havryshchak
Тернопільський національний медичний університер імені І. Я.
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування пізнавальної активності учнів у навчальному процесі гімназій Галичини другої половини ХІХ століття
ІІ Гаврищак
Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец 13 (01), 2000
62000
Використання мови-посередника в навчальному процесі
ІІ Гаврищак, ОЯ Проців
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
2021
GALICIAN GYMNASIUMS OF THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY: STAFF AND SYSTEM OF TEACHERS TRAINING
ІІ Гаврищак, ОЯ Проців
Sciences of Europe, 53-57, 2021
2021
ГАЛИЦЬКІ ГІМНАЗІЇ ІІ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ: КАДРОВИЙ СКЛАД І СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ІІ Гаврищак, ОЯ Проців
Sciences of Europe, 53-57, 2021
2021
ФОНОВІ ЗНАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНИХ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ: ЕВОЛЮЦІЯ ДЕФІНІЦІЙ ТА СПЕЦИФІКА КЛАСИФІКАЦІЙ
ІІ Гаврищак, ОЯ Проців
Sciences of Europe, 26-32, 2021
2021
Моделювання ситуації як спосіб організації ділової гри при вивченні української мови як іноземної
ІІ Гаврищак, ОЯ Проців
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
WILHELM VON HUMBOLDT’S LINGUO-PHILOSOPHICAL SYSTEM: HISTORICAL AND BIOGRAPHICAL ASPECT
II Havryshchak, OY Protsiv
Ternopil State Medical University, 2020
2020
" МОНОДІЇ" ГВІБЕРТА НОЖАНСЬКОГО: ФЕНОМЕН СЕРЕДНЬОВІЧНОГО АВТОБІОГРАФІЗМУ
ІІ Гаврищак, ОЯ Проців
Sciences of Europe, 46-50, 2020
2020
ЛІНГВОФІЛОСОФСЬКА СИСТЕМА ВІЛЬГЕЛЬМА ФОН ГУМБОЛЬДТА: ІСТОРИКО-БІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ
II Havryshchak, OY Protsiv
Медична освіта, 127-133, 2020
2020
МАТЕРІАЛИ XVII Міжнародної науково-практичної конференції, Стратегія розвитку медичних бібліотек України: пошук нових форматів, 17-18 травня 2018 року
ОЯ Проців
2018
Construction of Two-Dimensional Correlation Models in a Cartesian and Spherical Coordinate System
A Segin, A Davletova, I Havryshchak
2018
МИКОЛАЙ КОПЕРНИК ЯК ПРЕДСТАВНИК ПОЛЬСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ЧАСІВ РЕНЕСАНСУ
ІІ Гаврищак, ОЯ Проців
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ ТА МЕДИЦИНІ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ…, 2018
2018
До витоків вищої медичної освіти в Європі: становлення та розвиток
ІІ Гаврищак
Якість вищої медичної освіти (до 60-ти річчя ТДМУ), 30-55, 2017
2017
Лікар, письменник, історик [Антоній-Йосип Роллє]
І Гаврищак, О Проців
Медична академія, 11, 2014
2014
Анатолій Іванович Локай—видатний вчений-токсиколог і педагог
ІІ Гаврищак, НП Водюк, ОЯ Проців
ТДМУ, 2014
2014
Леонід Якимович Ковальчук
ІІ Гаврищак, НП Водюк, СГ Дембровська, НМ Козій
ТДМУ, 2014
2014
Тілесність як функціональна категорія естетичної системи Ріхарда Вагнера
І Гаврищак
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
2014
Техніки тіла Марселя Мосса: основні ідеї та положення концепції
І Гаврищак
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
2013
Педагогічні аспекти в науковій діяльності Іммануїла Канта
ІІ Гаврищак
Педагогіка вищої та середньої школи, 633-640, 2012
2012
Мішель Фуко: дискурс тілесності середньо&Віччя
І Гаврищак
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20