Криштоп Євген Анатолійович, KRYSHTOP YEVHEN
Криштоп Євген Анатолійович, KRYSHTOP YEVHEN
ХНТУСГ/Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture
Подтвержден адрес электронной почты в домене khntusg.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Doslidna sprava v ahronomii
AO Rozhkov, VK Puzik, SM Kalenska, LM Puzik, SI Popov, NM Muzafarov, ...
Кharkiv, Ukraine: Maidan, 2016
262016
Дослідна справа в агрономії
АО Рожков, В Пузік, СМ Каленська, ЛМ Пузік, СІ Попов, НМ Музафаров, ...
Харків. Майдан, 2016
112016
Вивчення жирно-кислотного складу олії з насіння сафлору, культивованого в умовах Східного Лісостепу та перспективи його використання
ВК Пузік, ЄА Криштоп, ВВ Волощенко
72015
Situation and perspectives of ash (Fraxinus spp.) in Ukraine: focus on eastern border
KV Davydenko, V Borysova, O Shcherbak, Y Kryshtop, V Meshkova
BALTIC FORESTRY 25 (2), 193-202, 2019
42019
Дослідження та аналіз технологічних властивостей насіння сафлору вітчизняних сортів
L Myronenko, E Krishtop, V Timchenko
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Інноваційні …, 2019
42019
Сучасні наукові напрями у вирощуванні культури сафлору красильного (Carthamus tinctorius L.)
Є.А. Криштоп, К.В Ведмедева
Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області, 23–37, 2017
22017
Перспективи використання олії насіння сафлору у харчових та косметичних продуктах
L Myronenko, V Timchenko, E Krishtop
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Інноваційні …, 2016
22016
Міські ґрунти як невід'ємний елемент урбанізованих і техногенно забруднених територій
ЄА Криштоп, ВВ Волощенко
Вісник ХНАУ, Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове …, 2013
12013
Спектр хромосомних порушень у клітинах кореневої меристеми різних видів пшениці ярої залежно від дії низької температури
ЄА Криштоп
Селекція і насінництво, 238-246, 2011
12011
Мітотична активність клітин первинних корінців ярої пшениці залежно від дії низьких температур
ВК Пузік, ЄА Криштоп
Селекція і насінництво, 260-266, 2008
12008
Сучасний стан застосування біопрепаратів для післязбиральної обробки плодів і овочів
Пузік ЛМ, Пузік ВК, Криштоп ЄА, Бондаренко ВА
VEGETABLE AND MELON GROWIN (ОВОЧІВНИЦТВО І БАШТАННИЦТВО), 120-130, 2021
2021
ОПТИМІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ САФЛОРУ КРАСИЛЬНОГО У ВИРОБНИЧИХ ПОСІВАХ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЄА Криштоп, ВЮ Будьонний
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь і технічний …, 2021
2021
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ТА СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДЛЯ ЇХ ВИРІШЕННЯ
ЄА Криштоп, ЯГ Гриньова
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь і технічний …, 2021
2021
Проблеми забруднення навколишнього середовища важкими металами та шляхи їх подолання
Я.Г. Гриньова, Є.А. Криштоп
Інженерія природокористування, с. 111-119, 2021
2021
РОЗРОБКА СИСТЕМИ БЕЗПЕЧНОГО ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЯКІСНИХ ПАЛИВНИХ БРИКЕТІВ
ОВ Дьяконов, ЄА Криштоп, ВС Пиріжок, ВІ Д'яконов
EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS, 38-44, 2021
2021
Виробництво твердого біопалива з рослинних відходів, забруднених важкими металами: монографія
О.С. Полянський, В.І. Дʼяконов, І.М. Бузіна, Є.А. Криштоп, В.В. Волощенко, О ...
за ред. І.М. Бузіної. Харк. нац. аграр. ун-т., 2020
2020
Особливості використання зв'язуючих матеріалів при виготовленні паливних брикетів підвищеної якості
ОС Полянський, ОВ Дьяконов, ВІ Д’яконов, ІМ Бузіна, ЄА Криштоп, ...
ХНТУСГ, 2019
2019
ОЦІНКА БІОЛОГІЧНИХ НЕБЕЗПЕК У РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОНАХ ПЕЧЕНІЗЬКОГО ТА ОСКІЛЬСЬКОГО ВОДОСХОВИЩ
Волощенко В.В, Д’яконов В.І, Криштоп Є.А
Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції ― Екологічна безпека …, 2019
2019
НЕТРАДИЦІЙНІ ВІДНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ – ШЛЯХ ДО ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЕКОЛОГІЗАЦІЇ УРБОСИСТЕМ
Д’яконов В.І, Криштоп Є.А, Волощенко В.В
Матеріали IІІ міжнародної науково-практичної інтернет - конференції …, 2019
2019
ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ САФЛОРУ КРАСИЛЬНОГО У ВИРОБНИЧИХ ПОСІВАХ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВЮ Будьонний, ЄА Криштоп
Матеріали Всеукр. наук.-практич. конференції, присв. 135-й річн. з дня …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20