Vitalii Kernychnyi Віталій Керничний
Vitalii Kernychnyi Віталій Керничний
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnmu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Хирургическое лечение епителиального копчикового хода
ВВ Балицький, МА Янчук, ВВ Керничний
Материалы ІІ съезда колопроктологов стран СНГ, III съезда колопроктологов …, 2011
14*2011
Impaired Peripheral Dopaminergic System in Patients with Ulcerative Colitis
AP V.Kernychnyi, N.Dziubenko
The FASEB Journal 29 (1), LB544, 2015
22015
Проблема адаптації студентів-медиків першого курсу до навчального процесу
АО Очеретнюк, ДА Лисенко, ОВ Паламарчук, ТР Закалата, ...
Вісник Вінницького національного медичного університету, 543-547, 2018
12018
Application of physical radiomodification in neoadjuvant therapy of rectal cancer
VV Kernychnyi, AI Sukhodolia, OO Pidmurniak, SA Sukhodolia
Ternopil State Medical University, 2020
2020
Застосування фізичної радіомодифікації в неоадювантному лікуванні раку прямої кишки
ВВ Керничний
Шпитальна хірургія 88 (4), 67-72, 2019
2019
Спосіб формування колоанального анастомозу при інтерсфінктерній резекції прямої кишки
ВВ Керничний, АІ Суходоля, ІВ Сторожук, ВВ Балицький
Укрпатент, 2018
2018
Cпосіб хірургічного лікування складних форм екстрасфінктерних нориць прямої кишки
ВВ Керничний, ВВ Балицький, АІ Суходоля, ІО Козак, ЯО Гайдук
Укрпатент, 2018
2018
Результати хірургічного лікування місцево–розповсюдженого раку ободової кишки з поширенням на підшлункову залозу
ВВ Керничний, АІ Суходоля, ВМ Монастирський, ВА Мороз, ...
Клінічна хірургія 85 (8), 65-67, 2018
2018
The role of peripheral dopaminergic system in the pathogenesis of inflammatory bowel diseases
VV Kernychnyi
The Ukrainian Biochemical Journal 90, 35, 2018
2018
Морфологічна відповідь аденокарциноми прямої кишки на застосування радіо модифікаторів
ВВ Керничний
Матеріали підсумкової LXI науково-практичної конференції «Здобутки клінічної …, 2018
2018
Results of surgical treatment by cancer of the left half of the colon with distribution on the pancreas
V Kernychnyi
Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "European …, 2018
2018
Ефективність бінокулярів з системою освітлення при наднизькій передній резекції прямої кишки і екстрамезоректальній лімфодисекції
ВВ Керничний
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю …, 2018
2018
Ефективність хіміотерапії та променевої терапії в поєднанні з застосуванням локального низькочастотного магнітного поля у неоад’ювантному лікуванні пацієнтів з приводу раку …
ВВ Керничний, АІ Суходоля
Клінічна хірургія, 13-16, 2017
2017
Спосіб комбінованого лікування раку прямої кишки
ВВ Керничний, АІ Суходоля, ВВ Балицький
2017
Застосування бінокулярів з системою освітлення в хірургічній патології анального каналу і прямої кишки
ВВ Керничний
2017
Presurgical radiation therapy of rectal cancer against the ground of radiomodificator administration
VV Kernychnyi
2017
Доопераційна променева терапія раку прямої кишки в поєднанні з радіомодифікаторами
ВВ Керничний
2017
Локальне низькочастотне магнітне поле, як радіомодифікатор у доопераційній променевій терапії раку прямої кишки
ВВ Керничний, АІ Суходоля, ІВ Лобода
Вісник Морфології 23 (1), 89-94, 2017
2017
LATERAL LYMPH NODE DISSECTION FOR LOW RECTAL CANCER. WAYS TO PREVENT INTRAOPERATIVE COMPLICATIONS
VV KERNYCHNYI, AI SUKHODOLYA, OO SYCH
Ternopil State Medical University, 2016
2016
Спосіб формування первинного колоректального анастомозу при низькій передній резекції прямої кишки за допомогою циркулярного зшиваючого апарата
ВВ Керничний
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20