Ірина Павлівна Шепеленко
Ірина Павлівна Шепеленко
Харківський національний педагогічний університету імені Г.С. Сковороди
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Життєві стратегії студентської молоді в умовах сучасного українського суспільства
ІП Шепеленко
Український соціум, 60-64, 2006
92006
Жизненные стратегии студенческой молодежи в условиях современного украинского общества
ИП Шепеленко
Украинский социум, 10-12, 2009
72009
Зміни структури сучасного простору міста як результат стратифікаційних трансформацій
ІП Шепеленко
Сучасне суспільство, 103-109, 2012
12012
Житлові умови містян як показник якості життя населення
ІП Шепеленко
Редакційна колегія, 169, 2018
2018
Вплив Learning Organization на формування інноваційного потенціалу сучасного міста
ІП Шепеленко
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2017
2017
Теоретичні засади соціологічного дослідження діяльності інноваційних підприємств у розвитку соціального потенціалу міста
ІП Шепеленко
2017
УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ МІСТОМ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС
ІП Шепеленко
Редакційна колегія, 190, 2016
2016
Застосування концепту життєвого простору в соціологічному дослідженні міста
ІП Шепеленко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2015
2015
Нові смисли міського просторово-часового континууму
ІП Шепеленко
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2015
2015
Теоретические подходы к определению социального потенциала в современной социологической науке
ИП Шепеленко
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 38-46, 2015
2015
Дискурс травмы современного города (на примере города Харькова)
ИП Шепеленко
Научный результат. Социология и управление, 2014
2014
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА: УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
СІ Чернов, ЮО Куц, ОВ Безуглий, ОГ Лиска, ЮЮ Калиновський, ...
Видавництво Національної академії державного управління при Президентові …, 2013
2013
Сучасний міський простір: евристичний потенціал новітніх соціологічних теорій
ІП Шепеленко
Сучасне суспільство, 115-125, 2013
2013
До проблеми соціологічної концептуалізації образу сучасного міста
ІП Шепеленко
Вісник Львівського університету. Серія: Соціологічна, 154-160, 2013
2013
Теоретико-методологічні засади дослідження міста в класичній соціології
ІП Шепеленко
Сучасне суспільство, 101-110, 2013
2013
СВІТОВА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА КРИЗА 2008: ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ, ВПЛИВ НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ ТА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
І Шепеленко
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 305, 2012
2012
Сучасний мегаполіс як об’єкт соціологічного аналізу
ІП Шепеленко
Сучасне суспільство, 115-120, 2012
2012
Жданенко СБ, Калиновський ЮЮ Роль правової культури
ГВ Магда, ЛМ Півнева, СА Бабухіна, ІД Денисенко, ЛМ Савченко, ...
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18