Подписаться
Ковальова Катерина Іванівна
Ковальова Катерина Іванівна
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціально-економічної географії Херсонського державного університету
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методологічні аспекти методу case-study при викладанні економічних дисциплін
К Ковальова, В Ковальов
Вища школа: проблеми екон. освіти 2, 68-75, 2010
212010
Методика використання комп'ютерно-орієнтованих засобів у процесі вивчення фізичної географії у загальноосвітній школі
КІ Ковальова
Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2005
92005
Методика викладання економіки в школі: навч.посібник.
КВВ Ковальова К.І.
К.: Видавництво Лібра-К, 2012
8*2012
ВИМУШЕНА ЗМІНА ЗАЙНЯТОСТІ ТА ОСНОВНІ ПОТРЕБИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ВНАСЛІДОК ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ ТА АНЕКСІЇ КРИМУ
ДС Мальчикова, КІ Ковальова, ЛВ Лозова
52018
Метод проектів як засіб модернізації навчально-виховного процесу з географії
КІ Ковальова, ГЮ Нападовська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні …, 2015
52015
Рефлексія як структурна одиниця уроку
КІ Ковальова, ЛМ Богадьорова
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2018
32018
Формування світогляду учнів засобами екологічної освіти на уроках географії
КІ Ковальова
22014
Міжнародні конфлікти: сутність, причини виникнення, шляхи розв’язання
КІ Ковальова, ЛМ Богадьорова
12018
Фармацевтичне право: дослідження стану обігу екстемпоральних лікарських засобів на регіональному рівні
ЮВ Васіна, ВО Шаповалова, ВВ Шаповалов, КІ Ковальова
Фармаком 4, 78-84, 2014
12014
ВОЛОНТЕРСТВО ЯК ФОРМА БЛАГОДІЙНОСТІ
КІ Ковальова
Рекомендовано до видання Вченою радою Національного університету «Запорізька …, 2023
2023
ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ IГОР ТА IГРОВИХ ЕЛЕМЕНТIВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 5 КЛАСI: МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВIТИ
К Ковальова, Т Турка
Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, 127-134, 2021
2021
ФАКТОРИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
ВВ Ковальов, КІ Ковальова
Голова редакційної колегії, 327, 2020
2020
Специфіка надрівневих утворень художнього тексту
Н Лысенко
Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології, 93, 2019
2019
ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
ВВ КОВАЛЬОВ, КІ КОВАЛЬОВА
Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних, 148, 2019
2019
Оновлені навчальні програми з географії та проблеми шкільної географічної освіти
КІ Ковальова
Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 …, 2018
2018
ЗМІНА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ВОДІЯ ПІД ДІЄЮ ЧИННИКІВ УМОВ РУХУ
К Ковальова
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ, 24, 2017
2017
Пошук нових ефективних методів лікування протезного стоматиту з позиції фармацевтичного права та судової фармації
ВО Шаповалова, ЕД Діасамідзе, ВВ Шаповалов, ВО Радіонова, ...
Проблеми безперервної медичної освіти та науки, 15-18, 2017
2017
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
ВВ Ковальов, КІ Ковальова
Матеріали збірника подаються в авторській редакції та друкуються мовою …, 2017
2017
ПРОБЛЕМНИЙ ПІДХІД ЯК РІЗНОВИД СУЧАСНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
ОМ Мартинюк, КІ Ковальова
Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі, 206, 2013
2013
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ УЧНЯ
КІ Ковальова
Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 113-116, 2010
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20