Koknova Tetiana
Koknova Tetiana
Доцент кафедри романо-германської філології, ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса
Підтверджена електронна адреса в luguniv.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Професійні якості як найважливіший чинник професійної придатності фахівця [Електронний ресурс]
ТА Кокнова
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/10. _ENXXIV_2007/Pedagogica/21608 …, 0
5
Implientation of play-based learning activity as a tool to develop students’ professional communicative competence within university course “English for Speciefic Purposes”
TA Koknova
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2017
32017
The Model of Educational Environment for Prospective Ukrainian ESL Teachers within Competency-Based Education
T Koknova, S Kharchenko, N Bilyk, S Sechka
SocArXiv, 2020
22020
Pedagogika vyshchoi shkoly: navch. posib.(dlia stud. vyshch. navch. zakl.)(Pedagogics of High School: manual (for university students). Кyiv: Centr uchbovoyi literatury
VL Ortynsky
Tetiana KOKNOVA, 2009
22009
Педагогічні засоби та принципи формування професійних якостей у майбутніх перекладачів
ТА Кокнова
ТА Кокнова//Вісник Черкаського університету. Науковий журнал, 36-39, 2008
22008
Історико-педагогічне становлення лінгвометодичної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов у період Просвітництва
ТА Кокнова
Імідж сучасного педагога, 55-58, 2018
12018
Сучасний досвід формування професійних якостей в майбутніх перекладачів
ТА Кокнова
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
12013
Критерії сформованості лінгвометодичної компетентності в майбутніх викладачів іноземних мов
ТА Кокнова
Імідж сучасного педагога, 68-71, 2021
2021
Шляхи вдосконалення змісту в контексті формування лінгвометодичної компетентності в майбутніх викладачів іноземних мов
ТА Кокнова
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2020
2020
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ НА ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОМЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ
ТА Кокнова
Імідж сучасного педагога, 65-68, 2020
2020
Linguistic-and-Methodological Competence Development in the Course of Professional Training of Prospective Foreign Language Teachers at Content Level
T Koknova
EasyChair, 2020
2020
Ефективність деталізація змісту фахової підготовки у процесі формування лінгвометодичної компетентності в майбутніх викладачів іноземних мов
ТА Кокнова
Видавництво УжНУ" Говерла", 2020
2020
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕТАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОМЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ
T Koknova
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія:«Педагогіка. Соціальна …, 2020
2020
PRACTICAL EXPERIENCE OF “ONLINE LEARNING” COURSE AS A TOOL TO DEVELOP LINGUISTIC-AND-METHODOLOGICAL COMPETENCE OF PROSPECTIVE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS
T KOKNOVA
Актуальні питання гуманітарних наук 4 (30), 53-60, 2020
2020
Особливості відображення гендерного стереотипу та його вплив на мовну діяльність особистості
ТА Кокнова, ЛА Овчарова
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2019
2019
Mode of Linguistic-and-methodological Competence Development in the Course of Professional Training of Prospective Foreign Language Teachers
ТА Кокнова
EDUCATION AND PEDAGOGICAL SCIENCES. ОСВІТА ТА ПЕДАГОГІЧНА НАУКА, 5–12-5–12, 2019
2019
DEVELOPMENT OF LINGUISTIC-AND-METHODICAL COMPETENCE OF FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS IN FOREIGN COUNTRIES WITHIN THE COMPETENCE-BASED APPROACH
ТА Кокнова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та …, 2019
2019
Сутність категорії" гендер" та її вплив на мовну поведінку індивіда
ТА Кокнова, ЛА Овчарова
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2019
2019
Специфіка формування лінгвометодичної компетентності в розвинутих країнах світу у розрізі профільно-орієнтованих дисциплін
ТА Кокнова
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2019
2019
Domains of" Competency” and" Competence” in Current Pedagogical Thesaurus
T KOKNOVA
Social Studies: Theory and Practice 6 (1), 73-84, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20