Підписатись
Юлія Калужинська
Юлія Калужинська
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Підтверджена електронна адреса в phdpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Лексико-словотвірна вербалізація негативної оцінки в мові української газетної періодики початку ХХІ сторіччя
ЮВ Калужинська
Луцьк, 2017, 0
11
Aктуалізація лексем на позначення військових дій, процесів та станів
М Навальна, Ю Калужинська
Психолінгвістика/Psycholinguistics, 2, 2018
72018
Актуалізація лексики з негативною оцінкою на позначення суспільно-політичних процесів
Ю Калужинська
Психолінгвістика, 73-84, 2017
32017
Нові вияви жаргонної лексики на позначення негативних процесів у мові сучасної української публіцистики
Y Kaluzhynska
Studia Ukrainica Posnaniensia 4 (4), 41-47, 2016
32016
Нові лексико-семантичні вияви іншомовної лексики на позначення негативних дій та процесів (на матеріалі мови української періодики)
Ю Калужинська
Мова і культура, 277, 2015
12015
ЛЕКСЕМИ З НЕГАТИВНИМ ПЕРЕНОСНИМ ЗНАЧЕННЯМ У ГАЗЕТНИХ ТЕКСТАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕМАТИКИ LEXEMS WITH NEGATIVE FIGURATIVE MEANING IN TEXTS OF ECONOMIC TOPICS
ЮВ Калужинська
ФІЛОЛОГІЧНІ СТУДІЇ, 31, 2021
2021
HISTORY OF STUDYING OF UKRAINIAN MASS MEDIA LANGUAGE
Ю Калужинська
Society. Document. Communication. Соціум. Документ. Комунікація, 64-82, 2021
2021
Негативнооцінна лексика в мові сучасної української газетної періодики
Ю Калужинська
Осадца ЮВ, 2018
2018
Лексика на перетині наукових парадигм
ТП Вільчинська, ЮВ Калужинська, ОВ Косович, ЮМ Костюк, ...
Осадца ЮВ, 2018
2018
Засоби створення негативної оцінки на сторінках газети «Україна молода»
ЮВ Калужинська
Домбровська ЯМ, 2018
2018
Відоніми як один із засобів надання газетним текстам негативної оцінки
YV Kaluzhynska
Psycholinguistics, 37-47, 2017
2017
Універбація як один із виявів негативної оцінки в мові ЗМІ
Y Kaluzhynska
Society. Document. Communication. Соціум. Документ. Комунікація, 62-71, 2017
2017
РОЗШИРЕННЯ СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ЛЕКСЕМ ІЗ ПЕРЕНОСНИМ ЗНАЧЕННЯМ ДЛЯ НОМІНУВАННЯ НЕГАТИВНИХ ДІЙ І ПРОЦЕСІВ (НА МАТЕРІАЛІ МОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ)
ЮВ КАЛУЖИНСЬКА
Linguistic Bulletin, 2016
2016
Функціонально-стилістичні вияви оказіоналізмів у мові української газетної періодики
Ю Калужинська
Лінгвостилістичні студії, 78-85, 2016
2016
Словотвірний потенціал лексем на позначення негативних процесів у мові друкованих ЗМІ
Y Kaluzhynska
Society. Document. Communication. Соціум. Документ. Комунікація, 186-194, 2016
2016
Засоби створення негативної оцінки в текстах на економічну тематику (на матеріалі мови друкованих ЗМІ)
ЮВ Калужинська
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2016
2016
Позамовні чинники в сучасній підготовці спеціалістів із документознавства
ЮВ Калужинська
б. в., 2015
2015
Історія становлення документу та його еволюція в електронний документ
ЮВ Калужинська, РВ Троценко
Молодий вчений, 71-74, 2015
2015
Нові функціональні вияви лексем на позначення негативних економічних процесів у мові української сучасної періодики
ЮВ Калужинська
Психолінгвістика, 23-32, 2015
2015
Акімова Наталія Володимирівна–кандидат
КВ Грубич, Д Ратнеш, АК Досенко, ОФ Загородня, МА Зубарєва, ...
ЗАСНОВНИК, 198, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20