Follow
Сергій Шандрук
Сергій Шандрук
Західноукраїнський національний університет
Verified email at wunu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Психологія професійних творчих здібностей
СК Шандрук
Тернопіль, ТНЕУ, 2015
492015
Організаційно-діяльнісні ігри у вищій школі: монографія
АВ Фурман, СК Шандрук
Тернопіль: ТНЕУ 272, 10, 2014
392014
Специфіка підготовки практичних психологів до професійної діяльності
СК Шандрук
Проблеми підготовки і підвищення кваліфікації практичних психологів у вищих …, 2002
362002
Психологічні засади розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів
СК Шандрук, СК Шандрук
Тернопольський національний економічний університет, 2016
282016
Висловлення-звинувачення у сучасному німецькомовному художньому дискурсі
АА Король
Король Антоніна Анатоліївна.–Чернівці, 2007.–237 c, 2007
182007
Формування готовності майбутніх практичних психологів до консультативної взаємодії зі старшокласниками, схильними до правопорушень: монографія/ЯВ Чаплак, НВ Гаркавенко, ІІ Солійчук
ЯВ Чалак
Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011
172011
Обліково-соціальні параметри диференціації та забезпечення стратегій аграрних підприємств
РФ Бруханський, СК Шандрук
Науковий вісник Полісся, 247-252, 2016
152016
Сутність гри як учинення: монографія
АВ Фурман, СК Шандрук
Тернопіль: ТНЕУ, 2014
142014
Творчість як употужнення здібностей особистості
С Шандрук
Психологія і суспільство, 86-91, 2015
122015
Діагностика загальної обдарованості
С Шадрук
Рідна школа, 61-62, 1995
121995
Роль готовності до професійної діяльності у розвитку творчих здібностей майбутніх практичних психологів
СК Шандрук
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2015
102015
Теоретико-методологічні основи особистісно-орієнтованої освіти
СК Шандрук, ТП Одобецька
Теорія і практика особистісно-орієнтованої освіти: матеріали Всеукраїнської …, 2003
102003
Принципи побудови теоретичної моделі розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів
СК Шандрук
Психологія і суспільство, 83-89, 2015
92015
Психологічні особливості розвитку професійної креативності майбутніх фахівців соціогуманітарного профілю
АВ Фурман, СК Шандрук
92013
Формування готовності психолога–практика до консультативної взаємодії на основі особистісно–акмеосинергетичного підходу
НВ Гаркавенко, ІІ Солійчук, ЯВ Чаплак
Збірник наукових праць" Проблеми сучасної психології", 2011
92011
Освітня модель професійного становлення особистості практичного психолога
СК Шандрук
Актуальні проблеми психології, 92-97, 2015
82015
Роль креативності та творчих здібностей у професійному становленні майбутніх практичних психологів
СК Шандрук
Науковий огляд, 2015
82015
Психологія і суспільство
АВ Фурман, СІ Болтівець, ОЄ Фурман, ЮВ Москаль, В Бачова, ...
Український теоретико–методологічний соціогуманітарний часопис, 94-99, 2010
72010
Мотиваційна модель уроку у системі розвивального навчання
О Дусавицький
Психологія і суспільство, 160-166, 2009
72009
Тренінг як психодидактичний засіб розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів
СК Шандрук
Технології розвитку інтелекту, 2015
62015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20