Сергій Шандрук
Сергій Шандрук
Подтвержден адрес электронной почты в домене tneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Специфіка підготовки практичних психологів до професійної діяльності
СК Шандрук
Проблеми підготовки і підвищення кваліфікації практичних психологів у вищих …, 2002
302002
Психологія професійних творчих здібностей:[монографія]/Сергій Костянтинович Шандрук
СК Шандрук
Тернопіль: Економічна думка, 2015
212015
Психологічні засади розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів
СК Шандрук, СК Шандрук
Тернопольський національний економічний університет, 2016
132016
Формування готовності майбутніх практичних психологів до консультативної взаємодії зі старшокласниками, схильними до правопорушень: монографія/ЯВ Чаплак, НВ Гаркавенко, ІІ Солійчук
ЯВ Чалак
Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011
132011
Діагностика загальної обдарованості
С Шадрук
Рідна школа, 61-62, 1995
101995
Теоретико-методологічні основи особистісно-орієнтованої освіти
СК Шандрук
Теорія і практика особистісно-орієнтованої освіти: матеріали Всеукраїнської …, 2003
92003
Принципи побудови теоретичної моделі розвитку професійних творчих здібностей особистості практичного психолога/Сергій Шандрук
С Шандрук
Психологія і суспільство, 107-121, 2015
82015
Психологічні особливості загальної і творчої обдарованості підлітків
С Шандрук
Психологія і суспільство, 161-166, 2012
72012
Мотиваційна модель уроку у системі розвивального навчання
О Дусавицький
Психологія і суспільство, 160-166, 2009
62009
Формування індивідуально-творчого стилю діяльності практичних психологів
СК Шандрук
Психолого-педагогічна реабілітація дітей, вилучених із праці на вулиці.–К …, 2003
62003
Освітня модель професійного становлення особистості практичного психолога
СК Шандрук
Актуальні проблеми психології, 92-97, 2015
52015
Специфiка пiдготовки практичних психологiв до професiйної дiяльностi
СК Шандрук
Проблеми пiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї практичних психологiв у вищих …, 2002
52002
Творчість як употужнення здібностей особистості
С Шандрук
Психологія і суспільство, 86-91, 2015
42015
Роль готовності до професійної діяльності у розвитку творчих здібностей майбутніх практичних психологів
СК Шандрук
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2015
42015
Психологічні особливості розвитку професійної креативності майбутніх фахівців соціогуманітарного профілю
АВ Фурман, СК Шандрук
Науково-методичні підходи до викладання управлінських дисциплін в контексті …, 2013
42013
Обліково-соціальні параметри диференціації та забезпечення стратегій аграрних підприємств
РФ Бруханський, СК Шандрук
Науковий вісник Полісся, 247-252, 2016
32016
Обгрунтування методологічного підходу розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів
СК Шандрук
ScienceRise, 90-93, 2015
32015
Циклічно-вчинкова модель гри як онтофеноменальної данності
АВ Фурман, С Шандрук
Психологія і суспільство, 24-74, 2014
32014
Соціема як евристичний концепт загальної соціологічної теорії
А Фурман, С Шандрук
Психологія і суспільство, 57-74, 2013
32013
Професійне самовизначення майбутніх практичних психологів
СК Шандрук, ЯВ Чаплак, МВ Чаплак
Современные научные исследования и инновации, 42-42, 2011
32011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20