Подписаться
Сергій Шандрук
Сергій Шандрук
Західноукраїнський національний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене wunu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Психологія професійних творчих здібностей
СК Шандрук
Тернопіль, ТНЕУ, 2015
602015
Організаційно-діяльнісні ігри у вищій школі: монографія
АВ Фурман, СК Шандрук
Тернопіль: ТнЕу, 2014
532014
Специфіка підготовки практичних психологів до професійної діяльності
СК Шандрук
Проблеми підготовки і підвищення кваліфікації практичних психологів у вищих …, 2002
372002
Психологічні засади розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів
СК Шандрук, СК Шандрук
Тернопольський національний економічний університет, 2016
302016
Сутність гри як учинення: монографія
АВ Фурман, СК Шандрук
Тернопіль: ТНЕУ, 2014
222014
Формування готовності майбутніх практичних психологів до консультативної взаємодії зі старшокласниками, схильними до правопорушень: монографія/ЯВ Чаплак, НВ Гаркавенко, ІІ Солійчук
ЯВ Чалак
Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011
172011
Висловлення-звинувачення у сучасному німецькомовному художньому дискурсі
АА Король
Король Антоніна Анатоліївна.–Чернівці, 2007.–237 c, 2007
172007
Обліково-соціальні параметри диференціації та забезпечення стратегій аграрних підприємств
РФ Бруханський, СК Шандрук
Науковий вісник Полісся, 247-252, 2016
152016
Творчість як употужнення здібностей особистості
С Шандрук
Психологія і суспільство, 86-91, 2015
122015
Діагностика загальної обдарованості
С Шадрук
Рідна школа, 61-62, 1995
121995
Психологічні особливості розвитку професійної креативності майбутніх фахівців соціогуманітарного профілю
АВ Фурман, СК Шандрук
112013
Принципи побудови теоретичної моделі розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів
СК Шандрук
Психологія і суспільство, 83-89, 2015
102015
Роль готовності до професійної діяльності у розвитку творчих здібностей майбутніх практичних психологів
СК Шандрук
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2015
102015
Теоретико-методологічні основи особистісно-орієнтованої освіти
СК Шандрук, ТП Одобецька
Теорія і практика особистісно-орієнтованої освіти: матеріали Всеукраїнської …, 2003
102003
Освітня модель професійного становлення особистості практичного психолога
СК Шандрук
Актуальні проблеми психології, 92-97, 2015
92015
Формування готовності психолога–практика до консультативної взаємодії на основі особистісно–акмеосинергетичного підходу
НВ Гаркавенко, ІІ Солійчук, ЯВ Чаплак
Збірник наукових праць" Проблеми сучасної психології", 2011
92011
Роль креативності та творчих здібностей у професійному становленні майбутніх практичних психологів
СК Шандрук
Науковий огляд, 2015
82015
Соціема як евристичний концепт загальної соціологічної теорії
А Фурман, С Шандрук
Психологія і суспільство, 57-74, 2013
72013
Психологія і суспільство
АВ Фурман, СІ Болтівець, ОЄ Фурман, ЮВ Москаль, В Бачова, ...
Український теоретико–методологічний соціогуманітарний часопис, 94-99, 2010
72010
Мотиваційна модель уроку у системі розвивального навчання
О Дусавицький
Психологія і суспільство, 160-166, 2009
72009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20