Підписатись
за ред. Н. Хоми, Н. Хома (ред.), za zah. red. N. M. Khomy, Наталія Хома,   Nataliya Khoma, Natalia
за ред. Н. Хоми, Н. Хома (ред.), za zah. red. N. M. Khomy, Наталія Хома, Nataliya Khoma, Natalia
Political Science and International Relations Department, Lviv Polytechnic National University,
Підтверджена електронна адреса в lpnu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Загальна теорія держави і права: підручник
МС Кельман, ОГ Мурашин, НМ Хома
К.: Кондор, 105-107, 2006
11432006
Моделі соціальної держави: світовий та український досвід: монографія
Н Хома
Vydavnyt︠s︡tvo" I︠U︡rydychna dumka", 2012
772012
Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник
НМ Хома
Львів: Новий Світ-2000 474, 1, 2007
492007
Політологія
ВМ Піча, НМ Хома
К.: Каравела, 2001
452001
Політологія. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти I–IV рівнів акредитації. 2 е видання, виправлене і доповнене
ВМ Піча, НМ Хома
К.:„Каравела”, Львів:„Новий Світ–2000, 233, 2001
392001
Типологія моделей соціальної держави: аналіз основних підходів
НМ Хома
Держава і право, 2012
322012
Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посіб.
НМ Хома
К.: Каравела, Львів: Новий Світ-2000, Магнолія плюс, 2003
292003
Політичний перфоманс як постмодерна форма соціального протесту
НМ Хома
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2014
262014
Моделі соціальної держави: модернізуючий вплив глобалізації
НМХ І. О. Кресіна
Публічне право, 185-196, 2015
232015
Zahalna teoriia derzhavy i prava [General theory of state and law]
MS Kelman, OH Murashyn, NM Khoma
Kyiv: Kondor.[in Ukrainian], 2006
232006
Модели социального государства: новые подходы к типологизации
НМ Хома
Via in tempore. История. Политология 25 (1 (144)), 137-143, 2013
222013
Suchasna politychna leksyka (Modern political vocabulary): entsykloped. slovnyk-dovidnyk/[I. Ya. Vdovychyn, L. Ya. Uhryn, HV Shypunov ta in.]
NM Khoma
«Novyi Svit-2000» [in Ukrainian], 2015
212015
Universal basic income as a form of social contract: assessment of the prospects of institutionalisation
VI Khoma N.
Przestrzeń Społeczna (Social Space) 1 (21), 97-115, 2021
202021
Візуалізація як характеристика постмодерної політичної дії
НМ Хома
Гілея: науковий вісник, 405-408, 2014
192014
Соціальна держава третього тисячоліття: модернізована модель
Н Хома
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2014
172014
Politolohiia: navchalnyi entsyklopedychnyi slovnyk-dovidnyk dlia studentiv VNZI-IVrivniv akredytatsii (Political Science: An Encyclopedic Educational Dictionary-Handbook for …
NM Khoma
Lviv:«Novyi Svit-2000»[in Ukrainian], 2014
162014
Deconstruction of the welfare state: the impact of globalization and technological factors
N Khoma, I Vdovychyn
Revija za socijalnu politiku 27 (3), 285-285, 2020
152020
Politolohiia: entsyklopedychnyi slovnyk
VM Denysenko, LY Uhryn, NM Khoma
Political science: an encyclopedic dictionary]/za red. d-ra filos. nauk …, 2014
142014
General theory of the state and law: a textbook
MS Kelman, O Murashyn, N Khoma
Condor, 2006
142006
Соціологія: Терміни, поняття, персоналії
ВМ Піча, Ю Піча, Н Хома
К.:«Каравела», Львів:«Новий Світ-2000, 2002
142002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20