Підписатись
Інна Стрельченко
Інна Стрельченко
Інші іменаInna Strelchenko
доктор економічних наук, спеціалізація: математичні методи та моделі в економіці, ДВНЗ "Київський
Підтверджена електронна адреса в duan.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
NEUROMODELING OF FEATURES OF CRISIS CONTAGION ON FINANCIAL MARKETS BETWEEN COUNTRIES WITH DIFFERENT LEVELS OF ECONOMIC DEVELOPMENT
DL Inna Strelchenko
Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics, 136-163, 2021
13*2021
Vykorystannya systemy vyperedzhauchikh indykatoriv dlya prognozuvannya negatyvnykh zrushen’na finansovomu rynku Ukrainy
AV Matviychuk, II Strelchenko
Finansy Ukrainy (Finance of Ukraine) 8, 74-87, 2015
82015
Modelling an effective sales strategy for enterprises selling products at the domestic market and abroad
II Strelchenko
Актуальні проблеми економіки, 469-474, 2015
62015
Використання системи випереджальних індикаторів для прогнозування негативних зрушень на фінансовому ринку України
АВ Матвійчук, ІІ Стрельченко
Фінанси України, 74-87, 2015
32015
Комп’ютерне моделювання динаміки валютного курсу на базі інтегральних рівнянь/Інна Іллівна Стрельченко
ІІ Стрельченко
Економіка: проблеми теорії та практики.—Дніпропетровський національний …, 2008
32008
Моделювання трансграничного розповсюдження кризових явищ на основі комплексу нейронних мереж
ІІ Стрельченко, ИИ Стрельченко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
22016
Моделювання системи показників безпеки національної економіки на основі теорії відкритих систем
ВВ Комірна, ІІ Стрельченко
Прометей, 43-47, 2014
22014
Проблеми та перспективи моделювання лавиноподібних процесів усередині систем фінансових інститутів
І Стрельченко
Економічний аналіз, 329-332, 2013
22013
Cluster analysis of the impact of currency regime type on features of the spread of financial crises
I Strelchenko
Operations Research and Decisions 28 (2), 71-84, 2018
12018
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДИНАМІКИ ВАЛЮТНОГО КУРСУ ПІД ЧАС КРИЗИ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ
ІІ Стрельченко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і …, 2017
12017
Modelling of scenarios of the crisis phenomena transfer among financial markets
I Strelchenko
Baltic Journal of Economic Studies 3 (2), 136-140, 2017
12017
THE SELECTION OF INDICATORS TO CLASSIFY ECONOMIES ACCORDING TO THE LEVEL OF RESPONSE TO EXTERNAL FINANCIAL SHOCKS BASED ON KOHONEN NETWORKS
I Strelchenko
Modern Science Moderní věda, 35, 2016
12016
THE SYSTEM OF INDICATORS OF THE FINANCIAL STABILITY OF THE LOCAL BUDGET AS A COMPONENT OF THE ASSESSMENT OF THE COMPETITIVE IMMUNITY OF THE REGION
VP Inna Strelchenko
Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ, 49-57, 2022
2022
Using cluster analysis to assess financial stability as an object of managerial impact of regional competitive immunity
VP Inna Strelchenko, Joanna Koczar
Academic Review, 2022
2022
Моделювання процесів трансграничного поширення фінансових криз
ІІ Стрельченко, ИИ Стрельченко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
Neuromodelling of financial and economic security of the region
ВВ Комірна, ІО Аракелова, ІІ Стрельченко
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
Особливості поведінки фінансових ринків країн із різним рівнем економічного розвитку у кризовий та посткризовий періоди
І Стрельченко
Mechanism of an economic regulation, 67-75, 2017
2017
Концептуальні засади макропрогнозування на основі системи нейронних мереж
ІІ Стрельченко
Економічний аналіз, 68-73, 2017
2017
Використання нейронних мереж в задачах динамічної кластеризації економічних систем
ІІ Стрельченко
Економічний вісник ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний …, 2017
2017
Вибір оптимальної топології нейронної мережі в задачах класифікації динамічних економічних систем
ІІ Стрельченко, ИИ Стрельченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20