Леся Червона
Леся Червона
старший науковий співробітник, Інститут вищої освіти
Подтвержден адрес электронной почты в домене ihed.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Освіта і наука в Україні: позиція влади і опозиції
Л Червона
Вища освіта України, 65-69, 2002
102002
Феномен опозиції в Україні: соціально-філософський аналіз
ЛМ Червона
ЛМ Червона, 2004
82004
Students' ke samovriaduvannia iak instrument rozvytku liders' koho potentsialu universytetiv u konteksti hlobal'noho liderstva.[Student Self-Government as a Tool for Developing …
LM Chervona
Teoretychnyj ta metodychno-naukovyj chasopys «Vyscha osvita Ukrainy, 149-154, 2017
42017
Optymalni shliakhy ta modeli rozvytku instytutsiinoho potentsialu universytetiv v konteksti hlobalnoho liderstva: metodychni rekomendatsii [Optimal ways and models of …
O Bondaruk, I Drach, S Kalashnikova, O Kovalenko, S Kurbatov, ...
Kyiv: TOV “Vydavnychyi dim “Pleiady”[in Ukrainian], 2017
32017
HR-технології в підготовці менеджера
МП Лукашевич, В Рябченко, Л Червона
Вища освіта України, 99-106, 2006
32006
Студентське самоврядування як інструмент розвитку лідерського потенціалу університетів у контексті глобального лідерства
Л Червона
Теоретичний та методично-науковий часопис «Вища освіта України, 149-154, 2017
22017
Принцип модернізації вітчизняної вищої освіти: академізм vs прагматизм
ЛМ Червона
Вісник Харківського національного педагогічного університету. Філософія 2 (41), 2013
22013
Вища школа як соціальний інститут і механізм соціалізації молоді: монографія/кол. авт.: М. Михальченко (керівник), Т. Андрущенко, В. Баранівський, О. Бульвінська [та ін.]
М Михальченко, ЗФ Самчук, ВМ Ткаченко
К.: Пед. думка, 2012
22012
Vyshha shkola jak social’nyj instytut i mehanizm socializacii’molodi: monografija/kol. avt
M Myhal’chenko
M. Myhal’chenko (kerivnyk), T. Andrushhenko, V. Baranivs’ kyj, O. Bul’vins …, 2012
22012
Практики формування громадянської позиції студентів
LM Chervona
Культура і сучасність, 36-40, 2011
22011
Vyshha osvita Ukrai’ny jak faktor cyvilizacijnogo vyznachennja molodi: Monografija/[avt. kol.: M. Myhal’chenko (kerivnyk), T. Andrushhenko, O. Bul’vins’ ka, V. Rjabchenko, L …
M Myhal’chenko
K.: Pedagogichna dumka, 2010
22010
Феномен опозиції в Україні: Соц.-філософ. аналіз
ЛМ Червона
ЛМ Червона. Ін-т вищої освіти. Акад. пед. наук Укр, 2004
22004
Аналіз досвіду участі студентів в реалізації ефективного врядування на прикладі університетів Великої Британії
Червона
Міжнародний науковий журнал Університети і лідерство, 51-64, 2019
12019
Участь студентів в університетському врядуванні: теоретичні та практичні аспекти
ЛМ Червона
Гілея: науковий вісник, 183-188, 2018
12018
Uchast’students’ kogo samovryaduvannya v upravlinni universy’tetom (Participation of student self–government in university governance)’
LM Chervona
Osoby’stist’studenta i sociokul’turne seredovy’shhe universy’tetu v suspil …, 2017
12017
Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду розвитку інституційного потенціалу університетів у контексті глобального лідерства (частинна І)
ОВ Бондарук, СА Калашнікова, С Курбатов, ОФ Паламарчук, ...
Інститут вищої освіти НАПН України, 2015
12015
Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду гуманізації вищої освіти як засобу забезпечення її якості (частина І): препринт (аналітичні матеріали)
ОІ Бульвінська, МВ Гриценко, ВІ Рябченко, ЗФ Самчук, ЛМ Червона
Інститут вищої освіти НАПН України, 2015
12015
Student Participation in University Governance: Experience of Ukraine
L Chervona
International Scientific Journal of Universities and Leadership, 119-132, 2019
2019
Analysis of the experience of student participation in the implementation of effective governance based on the example of UK universities
L Chervona
International Scientific Journal of Universities and Leadership, 51-64, 2019
2019
Transformation of the roles of Ukrainian universities teachers in student-centred learning and teaching
О Bulvinska, L Chervona
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 38-41, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20