Підписатись
Леся Червона, Chervona L, Lesya Chervona,
Леся Червона, Chervona L, Lesya Chervona,
старший науковий співробітник, Інститут вищої освіти
Підтверджена електронна адреса в ihed.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Освіта і наука в Україні: позиція влади і опозиції
Л Червона
Вища освіта України, 65-69, 2002
132002
Феномен опозиції в Україні: соціально-філософський аналіз
ЛМ Червона
Ін-т вищої освіти, 2004
122004
Rozvytok instytutsiinoho potentsialu universytetiv u konteksti hlobalnoho liderstva: kolektyvna monohrafiia [Developing the institutional capacity of universities in the …
S Kalashnikova
avtorskyi kolektyv: Ye. Baldzhy, I. Drach, S. Kalashnikova, O. Kovalenko, S …, 2017
42017
Optymalni shliakhy ta modeli rozvytku instytutsiinoho potentsialu universytetiv v konteksti hlobalnoho liderstva: metodychni rekomendatsii [Optimal ways and models of …
O Bondaruk, I Drach, S Kalashnikova, O Kovalenko, S Kurbatov, ...
Kyiv: TOV “Vydavnychyi dim “Pleiady”[in Ukrainian], 2017
42017
Принцип модернізації вітчизняної вищої освіти: академізм vs прагматизм
ЛМ Червона
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2013
42013
Вища школа як соціальний інститут і механізм соціалізації молоді: монографія/кол. авт.: М. Михальченко (керівник), Т. Андрущенко, В. Баранівський, О. Бульвінська [та ін.]
М Михальченко, ЗФ Самчук, ВМ Ткаченко
К.: Пед. думка, 2012
42012
HR-технології в підготовці менеджера
МП Лукашевич, В Рябченко, Л Червона
Вища освіта України, 99-106, 2006
42006
Студентське самоврядування як інструмент розвитку лідерського потенціалу університетів у контексті глобального лідерства
Л Червона
Теоретичний та методично-науковий часопис «Вища освіта України, 149-154, 2017
32017
Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду гуманізації вищої освіти як засобу забезпечення її якості (частина І): препринт (аналітичні матеріали)
ОІ Бульвінська, МВ Гриценко, ВІ Рябченко, ЗФ Самчук, ЛМ Червона
Інститут вищої освіти НАПН України, 2015
32015
Соціальна відповідальність університетів: аксіологічні аспекти
О Бульвінська, Л Червона
Collection of scientific papers ΛΌГOΣ. 2, 181-183, 2021
22021
Upravlinnia doslidnytskoiu diialnistiu v systemi universytetskoho vriaduvannia: analiz providnoho vitchyznianoho ta zarubizhnoho dosvidu [Management of research activities in …
I Drach
Analiz providnoho vitchyznianoho ta zarubizhnoho dosvidu shchodo mekhanizmiv …, 2019
22019
Transformation of the roles of ukrainian universities teachers in student-centred learning and teaching
O Bulvinska, L Chervona
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 38-44, 2019
22019
Rol studentskoi spilnoty u zabezpechenni efektyvnoho universytetskoho vriaduvannia: teoretychni osnovy. U S. Kalashnikova
L Chervona
Analiz providnoho vitchyznianoho ta zarubizhnoho dosvidu rozvytku shchodo …, 2018
22018
Students' ke samovriaduvannia iak instrument rozvytku liders' koho potentsialu universytetiv u konteksti hlobal'noho liderstva.[Student Self-Government as a Tool for Developing …
LM Chervona
Teoretychnyj ta metodychno-naukovyj chasopys «Vyscha osvita Ukrainy, 149-154, 2017
22017
Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду розвитку інституційного потенціалу університетів у контексті глобального лідерства
ОВ Бондарук, ІІ Драч, СА Калашнікова, О Коваленко, С Курбатов, ...
ДП «НВЦ «Пріоритети» 1 (2), 2017
22017
Vyshha shkola jak social’nyj instytut i mehanizm socializacii’molodi: monografija/kol. avt
M Myhal’chenko
M. Myhal’chenko (kerivnyk), T. Andrushhenko, V. Baranivs’ kyj, O. Bul’vins …, 2012
22012
Практики формування громадянської позиції студентів
LM Chervona
Культура і сучасність, 36-40, 2011
22011
Vyshha osvita Ukrai’ny jak faktor cyvilizacijnogo vyznachennja molodi: Monografija/[avt. kol.: M. Myhal’chenko (kerivnyk), T. Andrushhenko, O. Bul’vins’ ka, V. Rjabchenko, L …
M Myhal’chenko
K.: Pedagogichna dumka, 2010
22010
Феномен опозиції в Україні: Соц.-філософ. аналіз
ЛМ Червона
ЛМ Червона. Ін-т вищої освіти. Акад. пед. наук Укр, 2004
22004
Політична опозиція як соціальний інститут та схеми їх взаємовідносин з владою
ЛМ Червона
Нова парадигма, 107-115, 2003
22003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20