Follow
Уніят Людмила Миколаївна
Уніят Людмила Миколаївна
Західноукраїнський національний університет
Verified email at wunu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств
РФ Бруханський, МК Пархомець, ПР Пуцентейло, ОО Гуменюк, ...
Тернопільський національний економічний університет, 2015
342015
Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку підприємств агропромислового бізнесу в конкурентному середовищі
ЛМ Уніят
Тернопіль, ТНЕУ, 2019
262019
Доходи галузей тваринництва та шляхи їх збільшення у аграрних підприємствах регіону
М Пархомець, Л Уніят
ТНЕУ, 2014
162014
Інноваційні методи управління виробництвом зерна кукурудзи у сільськогосподарських підприємствах
МК Пархомець, ЛМ Уніят
Економічний аналіз, 176-183, 2018
13*2018
Інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку підприємств аграрної сфери в умовах конкурентного середовища
П Пуцентейло, Л Уніят, Н Чорна
ГО «Накуовий клуб «СОФУС», 2020
112020
Аналіз дохідності основних галузей аграрних підприємств та напрямки її підвищення у західних областях України
МК Пархомець, ЛМ Уніят
Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені …, 2015
102015
Економіка підприємств АПК
СЛ Дусановський, МК Пархомець, РР Баглей, МА Горлачук, МГ Пушкар, ...
Горлиця, 2008
102008
Стан та перспективи економічного розвитку регіонального молокопродуктового підкомплексу [Електронний ресурс]
М Пархомець, ЛМ Уніят
Вісник ТДЕУ, 128-134, 2006
102006
Аналіз ефективності інвестицій на підприємствах молочної промисловості: організація та методика: монографія
МК Пархомець, ЛМ Уніят
Тернопіль: Економічна думка, 2006
102006
Пархомець МК, д-р екон. наук, професор, Уніят ЛМ, канд. екон. наук, доцент, докторант кафедри обліку та економіко-правового забезпечення
MK Parkhomets, LM Uniiat
92018
Економічна ефективність використання земельних угідь у конкурентному середовищі
МК Пархомець, ЛМ Уніят
Тернопільський національний економічний університет, 2016
82016
Підвищення конкурентоспроможності продукції тваринництва в сільськогосподарських підприємствах
МК Пархомець, ЛМ Уніят
Інноваційна економіка, 57-64, 2011
72011
Активізація використання відновлюваних джерел енергії–об’єктивна необхідність поліпшення ресурсозбереження та підвищення конкурентоспроможності виробництва продукції аграрного …
МК Пархомець, ПР Пуцентейло, ЛМ Уніят
Інноваційна економіка, 122-132, 2020
62020
Підвищення конкурентоспроможності зернового господарства у сільськогосподарських підприємствах: моногр
МК Пархомець, ЛМ Уніят, ІС Соловей
Тернопіль: Осадца ЮВ, 2019
62019
Економічна ефективність розвитку молочного скотарства у аграрних підприємствах регіону
МК Пархомець, ЛМ Уніят
Сталий розвиток економіки, 62-72, 2014
62014
Активізація інвестиційної діяльності в АПК
МК Пархомець, ЛМ Уніят
Інноваційна економіка 9 (35), 3-8, 2012
62012
Розвиток системи державного регулювання та підтримки бізнесу на інноваційній основі у підприємствах АПК
Л Уніят
Економічний аналіз, 44-54, 2019
52019
Доходи та фактори їх збільшення у сільськогосподарських підприємствах регіону: теорія, методика, практика
МК Пархомець, ЛМ Уніят
Інноваційна економіка, 83-92, 2013
52013
Інформаційно-комунікаційні технології як фактор інноваційного розвитку агропромислових підприємств
LM Uniiat
42019
Управління організацією виробництва в аграрному секторі за допомогою цифрової економіки
Л Уніят
Тернопіль: ТНЕУ, 2018
42018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20