Спіріна Тетяна / Spirina Tetiana
Спіріна Тетяна / Spirina Tetiana
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу
ТП Спіріна
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2009
372009
Особливості адаптації студентів-першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі
Т Спіріна, Ю Зарюгіна
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2014
212014
Модель формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів
ТП Спіріна
Вісник Прикарпатського університету: педагогіка.–Івано-Франківськ, 278-291, 2008
162008
Медiацiя як соцiальна технологiя посередництва у конфлiктних ситуацiях
СТП Лях, ТЛ
Вiсник Луганського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка: зб …, 2015
7*2015
Соціокультурна діяльність, як засіб формування життєвих цінностей молоді у вільний від навчання час
ТП Спіріна
Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка, 138-145, 2005
72005
Менеджмент волонтерських груп вiд А до Я: навч.-метод. посiбник/За ред. ТЛ Лях; авт.-кол.: ЗП Бондаренко, ТВ Журавель, ТЛ лях та iн.
СТП Лях, ТЛ
6*2012
Формування толерантної культури у майбутніх соціальних педагогів
ТП Спіріна, ОВ Плахотнік
Соціальна робота в Україні: теорія і практика, 11-17, 2012
52012
Принципи міждисциплінарної взаємодії у соціальній роботі
ТП Спіріна, ТЛ Лях, ВЄ Рогожинська
Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць …, 2020
42020
Students standing before the distance learning in institution of higher education
T Liakh, T Spirina, A Popova
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО …, 2017
42017
Етика соціально-педагогічної діяльності
ТП Спіріна
42014
RECOMMENDATIONS ON SOCIAL SUPPORT TO FAMILIES AFFECTED BY HIV/AIDS
TA Tetiana Liakh, Tetiana Spirina
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION …, 2020
2*2020
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу
ПАО Спіріна Тетяна Петрівна, Лях Тетяна Леонідівна
Open Educational E-environment of modern university 4, 44-51, 2018
2*2018
Соціальна педагогіка: теорія і практика
ТП Спіріна, ОВ Безпалько, НА Клішевич, ЛЛ Хоружа, ЖВ Петрочко
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016
22016
Фактори ризику щодо алкоголізації підлітків та молоді
ТП Спіріна, ОМ Щендригін
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2016
22016
Essay as a Form of Final Control (Exam) for Master's Degree Students
SV Nesyna
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific …, 2015
22015
До питання формування толерантної культури у майбутніх фахівців соціальної сфери
Т Спіріна
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2014
22014
Особливості підготовки лідерів в умовах професійно-технічного навчального закладу
ТП Спіріна, НЄ Тимошенко
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
22013
Формирование профессиональной культуры социальных педагогов в процессе их профессиональной подготовки
ТП Спирина
Актуальные проблемы формирования психолого-педагогической культуры будущих …, 2012
22012
Формування соціокультурних цінностей майбутніх фахівців соціальної сфери
ТП Спіріна
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені ТГ …, 2012
22012
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ДІТЕЙ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
ТП Спіріна
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ _, 35, 2011
22011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20