Деркач Олексій Дмитрович
Деркач Олексій Дмитрович
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Verified email at dsau.dp.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
До питання створення широкозахватних посівних комплексів з підвищеним ресурсом рухомих з'єднань
ОД Деркач, ММ Науменко, ДО Макаренко, ЄС Муранов
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
102015
Разработка математической модели влияния режимов эксплуатации на трение и изнашивание углепластиков на основе полиамида 6
АИ Буря, АД Деркач, ВИ Шемавнев
Трение и износ 27 (1), 98-104, 2006
102006
Применение углепластиков в широкозахватных посевных машинах
АД Деркач, ДА Макаренко, НН Науменко
Mechanization in agriculture. International scientific, scientific applied …, 2015
82015
Підвищення технічного рівня електро-, автомобільного транспорту та сільськогосподарської техніки за рахунок використання нових матеріалів
ОД Деркач, ОІ Буря
Наукові рекомендації: Дніпропетровськ: ДДАУ.–2011.–71 с, 2011
82011
Дослідження енергоємності транспортної операції
ВЮ Ільченко, ОД Деркач, ВО Колбасін
Дніпропетровський державний аграрний університет, 2008
72008
Побудова математичної моделі процесу взаємодії дисково-анкерного сошника з грунтом при динамічних навантаженнях
ММ Науменко, ДО Макаренко, ОД Деркач, ДА Макаренко, АД Деркач
ХНТУСГ, 2017
62017
Применение углепластиков в узлах трения зарубежных зерноуборочных комбайнов и машинах для хранения зерна
АИ Буря, АД Деркач, ПФ Корбут
Материалы, 19-20, 2001
62001
Обґрунтування параметрів обертових елементів робочих органів зернозбиральних комбайнів
ОД Деркач
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя–Тернопіль …, 0
6
Триботехнология восстановления деталей мобильной с.-х. и транспортной техники модификацией моторного масла фуллеренсодержащим составом
ВВ Аулин, АД Деркач, АИ Буря, ДА Макаренко, ГЯ Мищенко, ВВ Аулін, ...
42014
Свойства углепластиков и опыт их применения в машиностроении
АИ Буря, АД Деркач, ВЮ Дудин
Буря АИ, Деркач А. Д, Дудин ВЮ, 30-31, 2002
42002
Вплив режимів експлуатації на зношування деталей, виготовлених з полімерно-композитного матеріалу
ВВ Аулін, ОД Деркач, ДО Макаренко, АВ Гриньків
ХНУ, 2018
22018
До питання технологічності отримання деталей з полімерних композитів для посівної техніки
ОД Деркач, ВВ Артемчук, ЄС Муранов
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2017
22017
Дослідження трибологічних властивостей силікато-фулеренового геомодифікатора для поверхонь тертя
ОД Деркач, БГ Харченко, ОС Кабат, ДО Макаренко, ГЯ Міщенко
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 60-62, 2014
22014
Ревіталізація поверхонь тертя бензинових двигунів внутрішнього згоряння наномодифікаторами
О Деркач, О Буря, С Шацький, Г Міщенко
Підвищення надійності машин і обладнання, 11, 2012
22012
Application of carbon plastics based on pa–6 aliphatic polyamide in friction units of grain combines
A Burya, A Derkach, G Marian
The tehnical papers from this volume were communicated to The VIth …, 2002
22002
Дослідження застосування силікато-фулеренових змащувальних композицій при технічному сервісі сільськогосподарської техніки
ОД Деркач, ОІ Буря, АС Редчук, БГ Харченко, ГЯ Міщенко
Науковий вісник НУБіП України, 239-245, 0
2
Проблеми впровадження окремих груп полімерних композитів у конструкцію сільськогосподарської техніки
ОД Деркач
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2018
12018
До питання впровадження композитних матеріалів в трибо спряження посівних комплексів
ОД Деркач, ДО Макаренко, БГ Харченко, ДС Бєляєв, ІМ Родак
Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2018
12018
Застосування композитів з нанонаповнювачами у технічному сервісі сільськогосподарської техніки
ОІ Буря, ОЮ Кузнецова, ОД Деркач, АВ Дудка, АО Марищук
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2012
12012
Дослідження пристосованості конструкції автомобіля до операцій технічного обслуговування
ВЮ Ільченко, ОД Деркач, НО Нагієва
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2012
12012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20