Оксана Заячук, Zaiachuk Oksana
Оксана Заячук, Zaiachuk Oksana
кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та менеджменту туризму
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
До питання формування Буковинсько-Подільського туристичного кластера
М Заячук, О Заячук, О Пулинець
Географія та туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали VI Міжн …, 2012
32012
Рівень соціально-економічного розвитку обласного регіону–передумова й індикатор розвитку освітньо-виховного комплексу. Науковий вісник Волинського національного університету …
ОГ Заячук
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/old_jrn/natural/nvvnu/geograf/2010_15 2, 2010
32010
Територіальна організація загальноосвітніх навчальних закладів Чернівецької області
ОГ Заячук
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2009
32009
Территориальная организация образовательно-воспитательного комплекса Черновицкой области
ОГ Заячук
Черновци, 2011, 2011
22011
Визначення географічного центру території та оцінка транспортно-географічного положення адміністративних центрів Чернівецької області
ВО Джаман, МД Заячук, ОГ Заячук
Науковий вісник Чернівецького університету. Географія, 95-100, 2010
22010
Методика та методи суспільно-географічного дослідження територіальної організації освітньо-виховного комплексу обласного регіону
О Заячук
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2013
12013
«Зубровиця», як перспективний об’єкт екологічного пізнавального туризму
ОГ Заячук, МД Заячук
Тайп, 2019
2019
Iнформаційні ресурси та ІТ у туристичній галузі: сучасні тенденції та впровадження
ПН Заячук О.
Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць., 118-122, 2019
2019
Використання топологічних характеристик території при обґрунтуванні виділення освітніх округів в адміністративному районі.
ОЗ М. Заячук
Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевеченка …, 2018
2018
Економіко-математичне моделювання оптимального землекористування у фермерському укладі України
ОЗ М.Заячук, Н.Заблотовська
Економічна та соціальна географія 77, 19-25, 2017
2017
Органічне сільськогосподарське виробництво – перспективний напрям розвитку фермерства України
ОЗ М. Заячук
Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових …, 2016
2016
Territorial differences in educational achievements in geography of the students of comprehensive education institutions of the Chernivtsi region (on the example of the …
O Chubrey, N Zablotovska, O Zayachuk
Lucrările Seminarului Geografic" Dimitrie Cantemir" 39, 131-138, 2015
2015
Територіальні особливості ємності регіональних ринків продовольства в Україні та перспективи фермерських господарств у їх наповненні
МД Заячук, ОГ Заячук
Науковий вісник Чернівецького університету. Географія, 140-144, 2015
2015
Розвиток системи освіти в туризмі (вітчизняний та зарубіжний досвід)
КА Заячук О.
Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць., 101-104, 2014
2014
Social-geographic bases for the formation of component structure of agrarian clusters as perspective forms for cooperation of farming economies in Ukraine.
ZB V Rudenko, M Zaiachuk, O Zaiachuk
International Journal of Agriculture and Crop Sciences 7 (1), 47-51, 2014
2014
On Development of Tourist’s Atlas of Bukovyna and сartographic рrovision of rural tourism development
ОZ M. Zayachuk, M. Porchuk
Turismul rural romanesc in contextual dezvoltarii durabile. Actualitate si …, 2013
2013
Сучасний розвиток мережі загальноосвітніх навчальних закладів Івано-Франківської області
О Заячук, Г Дроняк
Науковий вісник Чернівецького університету. Географія, 111-115, 2013
2013
Сучасний стан та особливості територіальної організації закладів культури Чернівецької області
О Заячук
Науковий вісник Чернівецького університету. Географія, 101-105, 2013
2013
До питання створення освітньо-виховних округів у Чернівецькій області
О Заячук
Науковий вісник Чернівецького університету. Географія, 120-124, 2012
2012
Територіальна організація освітньо-виховного комплексу Чернівецької області
ВО Джаман, ОГ Заячук, МД Заячук
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20