Артюшина Марина / Artiushyna Maryna / Семиченко Марина
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Психологія діяльності та навчальний менеджмент
ВА Козаков, МВ Артюшина, ОМ Котикова, ЕМ Котикова, ЛЛ Борисенко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2003
1262003
Взаємозв’язок соціально-психологічних та дидактичних умов групової навчальної діяльності студентів: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних …
МВ Артюшина
Київський нац. пед. унів. ім. МП Драгоманова, 2000
612000
Психолого-педагогічні засади підготовки студентів економічних спеціальностей до інноваційної діяльності: дис.… доктора пед. наук: 13.00. 04
МВ Артюшина
Київ, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2011
392011
Психологія діяльності та навчальний менеджмент: навчальний посібник
МВ Артюшина, ГМ Романова, ЛА Колесніченко
К.: ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2008
35*2008
Психологія та педагогіка: навчальний посібник
ЛА Колесніченко, МВ Артюшина, ОМ Котикова, ЛМ Журавська
К.: КНЕУ, 2008
34*2008
Психологічні та педагогічні основи підготовки студентів економічних спеціальностей до інноваційної діяльності: монографія
МВ Артюшина
К.: КНЕУ 271 (1), 2009
292009
Тренінгові технології навчання з економічних дисциплін: навчальний посібник
ГО Ковальчук, НЮ Бутенко, МВ Артюшина, ІА Балягіна, МІ Радченко
К. : КНЕУ, 2006
24*2006
Психолого-педагогічні аспекти реалізації сучасних методів навчання у вищій школі: навч. посібник
МВ Артюшина, ОМ Котикова, ГМ Романова, ОВ Аксьонова, ІА Балягіна, ...
К.: КНЕУ, 527, 2007
172007
Формування готовності викладача вищої школи до інноваційної діяльності
МВ Артюшина
Вісник Львівського університету. Серія педагогічна 3 (25), С. 126-135, 2009
142009
Групова навчальна діяльність студентів у підвищенні рівня професійної підготовки фахівців
МВ Артюшина
Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал …, 2001
12*2001
Інноваційний підхід у викладанні психолого-педагогічних дисциплін у вищих закладах освіти
МВ Артюшина
Вісник Національного технічного університету України «Київський …, 2009
112009
Методи і прийоми мотивування і стимулювання навчальної діяльності студентів
МВ Артюшина
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка 3 (69), С …, 2013
92013
Сутність та особливості інноваційно-зорієнтованого підходу у сучасній вищій освіті
МВ Артюшина
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім …, 2009
92009
Інноваційна діяльність у професійно-технічній освіті: поняття, підходи, технології
МВ Артюшина
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2014
82014
Післядипломна освіта в умовах євроінтеграції: сутність, зміст, технології, готовність до змін
ЛП Пуховська, МВ Артюшина, ВГ Базелюк, ПВ Лушин, ОС Снісаренко, ...
Педагогічна думка, 2012
72012
Психолого-педагогічні аспекти інноваційного навчання студентів
МВ Артюшина
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008
72008
Організація самостійної роботи студентів з теоретичним матеріалом за умов інноваційного навчання
МВ Артюшина
Післядипломна освіта в Україні, С. 91-95, 2008
72008
Теоретичні та методичні аспекти дослідження готовності студентів до інноваційної діяльності
МВ Артюшина
Тематичний випуск" Вища освіта України у контексті інтеграції до …, 0
7
Педагогічні технології у професійній підготовці кваліфікованих робітників: довідник
ГМ Романова, МВ Артюшина, ОА Слатвінська
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2015
62015
Психологія діяльності та навчальний менеджмент: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
ВА Козаков, МВ Артюшина, ГМ Романова
К. : КНЕУ, 2003
62003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20