В'ячеслав Усатий
В'ячеслав Усатий
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua
TitleCited byYear
Розвиток мовленнєвої культури майбутніх учителів початкових класів
ВД Усатий
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 04 «Теорія і методика професійної …, 2001
42001
Інструмент професійної діяльності
ВД Усатий
Шляхи вдосконалення мовної компетенції сучасного педагога (Матеріали …, 2008
12008
Формування мовнокомунікативної компетентності майбутніх учителів
АВ Усатий, ВД Усатий
Книга в академічному дискурсі: філологічний, методичний та мистецтвознавчий …, 2018
2018
Проблеми культури мовлення в житті українця
ВД Усатий
Актуальні проблеми текстотворення у лінгводидактичній та мистецтвознавчій …, 2017
2017
Символіка дівочої коси в українській обрядовості
ВД Усатий, ОП Олексюк
Проблеми і перспективи формування лінгвокультурної особистості засобами …, 2016
2016
Українознавча спадщина Івана Франка у контексті рідномовної освіти майбутніх учителів
ВД Усатий, АВ Усатий
Проблеми і перспективи формування лінгвокультурної особистості засобами …, 2016
2016
Житомир та житомиряни в житті й творчості В. Шевчука (краєзнавчий матеріал як джерело формування мовної особистості майбутнього вчителя)
ВД Усатий
Актуальні проблеми формування риторичної особистості вчителя в …, 2015
2015
Роль народного слова у вихованні дошкільників
ВД Усатий
Лінгводидактичні аспекти фахової підготовки майбутнього вчителя: збірник …, 2014
2014
Передумови виникнення дидактичних ігор
ВВ Рудзінська, ВД Усатий
Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини …, 2012
2012
Роль словникової роботи в розвитку комунікативних мовленнєвих умінь молодшого школяра
ЛВ Ковалик, ВД Усатий
Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини …, 2012
2012
Культура мовлення молоді
ВД Усатий
Науково-дослідна робота майбутніх педагогів з проблем культури української …, 2010
2010
Деякі спостереження над лексико-стилістичними особливостями повісті В. Шевчука Сповідь
В Усатий
Волинь-Житомирщина, 375-377, 2010
2010
Загальна і мовна культура та духовність
ВД Усатий
Студентські наукові дослідження з актуальних проблем лінгводидактики …, 2009
2009
Культура мови і мовлення вчителя початкових класів
В Усатий
Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2002
2002
Лексична робота як умова розвитку культури мовлення
ВД Усатий
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 32-35, 2000
2000
ТРАДИЦІЙНА КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВА ОСВІТА ЯК ДЖЕРЕЛО ВАРІАТИВНОСТІ
ВА Каліш, ЛМ Паламар, ЛО Варзацька, АП Каніщенко, ЛМ Міненко, ...
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 0
Житомирського державного університету імені Івана Франка
А Фещенко, ВД Усатий
ДУХОВНОСТІ МОЛОДОЇ ЛЮДИНИ: МЕТОДИКА, ПРАКТИКА, ДОСВІД, 80, 0
Житомирського державного університету імені Івана Франка
А Чернишов, ВД Усатий
ДУХОВНОСТІ МОЛОДОЇ ЛЮДИНИ: МЕТОДИКА, ПРАКТИКА, ДОСВІД, 83, 0
Житомирського державного університету імені Івана Франка
ИВ Лопатюк
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19