Follow
Подрез-Ряполова Ірина, Podrez-Riapolova Iryna
Подрез-Ряполова Ірина, Podrez-Riapolova Iryna
НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Formuvannya rehionalʹnoyi innovatsiynoyi systemy u suchasnykh umovakh
SV Hlibko, IV Podrez-Ryapolova
Suchasni problemy rozvytku prava ta ekonomiky v innovatsiynomu suspilʹstvi …, 2019
62019
Регіональний інноваційний потенціал: шляхи стимулювання та перспективи розвитку
ІВ Подрез-Ряполова
НДІ ПЗІР НАПрН України, 2019
62019
Rehionalnyi innovatsiinyi potentsial: shliakhy stymuliuvannia ta perspektyvy rozvytku [Regional innovation potential: ways of stimulation and prospects of development]
IV Podrez-Riapolova
Proceedings of the Rehionalni innovatsiini initsiatyvy: zavdannia ta …, 2019
52019
Deiaki pytannia formuvannia ta rozvytku innovatsiinoi infrastruktury
IV Podrez-Riapolova
Rehionalni innovatsiini initsiatyvy: zavdannia ta shliakhy vyrishennia: zb …, 2020
42020
Problemni pytannia pravovoi rehlamentatsii funktsionuvannia rehionalnoi innovatsiinoi infrastruktury
IV Podrez-Riapolova
Pravo ta innovatsiine suspilstvo–Law and Innovation Society, 2 (11), 55 61, 2018
32018
Об’єкт правовідносин у сфері венчурного інвестування інноваційної діяльності
ЮМ Жорнокуй, ІВ Подрез-Ряполова
Право та інновації.-2022.-№ 1 (37).-С. 31-37, 2022
22022
Особливості визначення ефективності інноваційної діяльності
ІВ Подрез-Ряполова
Право, 2021
22021
Щодо обговорення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні на період до 2026 року»
СВ Глібко, ОВ Розгон, ІВ Подрез-Ряполова
НДІ ПЗІР НАПрН України, 2021
22021
Господарсько-правове забезпечення постачання природного газу в умовах природних монополій
ІВ Подрез-Ряполова
Харків, 2020, 2020
2*2020
Problemni pytannia rehlamentatsii funktsionuvannia rehionalnoi innovatsiinoi infrastruktury
IV Podrez-Riapolova
Pravo ta innovatsiine suspilstvo-Law and innovation society, 11, 2018
22018
Правове забезпечення адаптації інвестиційної моделі розвитку економіки України та ринків фінансових послуг до права Європейського Союзу: монографія
СВ Глібко, НМ Внукова, ОО Дмитрик, МІ Іншин, ВЮ Уркевич, ...
Право, 2017
22017
Problems of the implementation of economic rights of internally displaced persons
S Hlibko, O Rozghon, IV Podrez-Riapolova
L. & Innovative Soc'y, 10, 2022
12022
Правове забезпечення Національної інноваційної системи у сучасних умовах
СВ Глібко, ОВ Розгон, МВ Гомон, АТ Завадська, ІЮ Матюшенко, ...
НДІ ПЗІР НАПрН України, 2020
12020
Забезпечення конкурентоспроможності регіонів: інноваційний аспект
ІВ Подрез-Ряполова
НДІ ПЗІР НАПрН України, 2020
12020
Деякі питання формування та розвитку інноваційної інфраструктури
ІВ Подрез-Ряполова
НДІ ПЗІР НАПрН України, 2020
12020
Osoblyvosti funktsionuvannia innovatsiinoi infrastruktury: okremi pravovi problemy rehionalnoho rozvytku
IV Podrez-Riapolova
12018
Питання законодавчого забезпечення диверсифікації поставок природного газу в Україні
ІВ Подрез-Ряполова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2014
12014
Щодо окремих питань забезпечення регіонального інноваційного розвитку в сучасних умовах
ІВ Подрез-Ряполова
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2023
2023
До інноваційних чинників відновлення національної економіки України
ІВ Подрез-Ряполова
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2023
2023
Інвестиційно-інноваційна безпека як основна із складових економічної безпеки: ключові стратегічні орієнтири забезпечення
ІВ Подрез-Ряполова
НДІ ПЗІР НАПрН України, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20