Олександр Сміян (Smiyan,Smiian,Smian)
Олександр Сміян (Smiyan,Smiian,Smian)
Сумський державний університет, Медичний інститут
Подтвержден адрес электронной почты в домене med.sumdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вегетативні дисфункції у дітей
ВГ Майданник, ОІ Сміян, ТП Бинда, НО Савельєва-Кулик, ...
Вид-во СумДУ, 2014
422014
Гостра пневмонія у дітей: Клінічні варіанти перебігу, діагностика та лікування
ВГ Майданник, ОІ Сміян, ТП Бинда
Видавництво СумДУ, 2009
262009
Клініко-патогенетична характеристика вегетативних дисфункцій та їх лікування у дітей
ВГ Майданник, ОІ Сміян, ТП Бинда, НО Савельєва-Кулик, ...
Вид-во СумДУ, 2013
192013
Динамика интерлейкинов 1β и 10 у детей раннего возраста с острыми внегоспитальными пневмониями
АИ Смиян, ТП Бында
Педиатрия. Журнал им. ГН Сперанского 87 (2), 2009
162009
Стан здоров’я дитячого населення—майбутнє країни
ЮГ Антипкін, ОП Волосовец, ВГ Майданник, ВС Березенко, ...
Здоровье ребенка 1, 1-11, 2018
132018
Сучасний погляд на клінічну картину гострих кишкових інфекцій у дітей
ОІ Сміян, ТП Бинда, КО Сміян-Горбунова
Сумський державний університет, 2012
112012
Особливості клінічного перебігу гострого обструктивного бронхіту у дітей раннього віку
ОІ Сміян, ВА Плахута
Харківська медична академія післядипломної освіти, 2014
102014
Роль прозапального (ІЛ-8) та протизапального (ІЛ-4) інтерлейкіну в активності запального процесу при бронхолегеневій патології в дітей шкільного віку
ВА Горбась, ОІ Сміян
Заславский издательский дом, 2009
92009
Основні критерії оцінки досягнень суспільства–здоров’я дитини
ІС Сміян, ОІ Сміян
Педіатрія, акушерство та гінекологія, 3-6, 2002
72002
Optimization of the treatment of rotavirus infection in children by using bacillus clausii
OI Smiian, KO Smiian-Horbunova, TP Bynda, AM Loboda, SV Popov, ...
Aluna Publishing, 2019
62019
Стан мікробіоценозу кишечника та оцінка ефективності застосування Лактовіту форте при гострих обструктивних бронхітах у дітей раннього віку
ОІ Сміян, ВВ Слива, ОП Мощич, АП Мощич, КГ Козлова, ЕГ Козлова, ...
Издательский дом" Заславский", 2011
62011
Стан мікроелементного забезпечення при вегетативно-судинних дисфункціях у дітей
ОІ Сміян, НО Савельєва-Кулик, НА Савельева-Кулик
Вид-во СумДУ, 2012
52012
Концентрація цинку, міді, магнію та кальцію в сироватці крові дітей, хворих на бронхіальну астму, та її залежність від ступеня тяжкості захворювання
ОІ Сміян, ВО Курганська, ОП Мощич, АП Мощич
Київ, 2011
52011
Современные взгляды на определение активности воспалительного процесса при внебольничной пневмонии у детей раннего возраста
АИ Смиян, ТП Бында, ВА Горбась
Современная педиатрия, 12, 2006
52006
DYNAMICS OF CONTENT OF SOME MINERALS IN TEENAGERS WITH CARDIOVASCULAR SYSTEM PATHOLOGY AGAINST THE BACKGROUND OF CHRONIC TONSILLITIS ZMIANY ZAWARTOŚCI NIEKTÓRYCH SKŁADNIKÓW …
OI Smiyan, AM Loboda, YA Manko, TP Bynda, SV Popov, ...
Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 71 (4), 861-864, 2018
42018
Features of the dynamics parameters of cellular immunity and the level of some cytokines in children with chronic tonsillitis
VS O. Smiyan, I. Mozgova, P. Sichnenko, O. Vasyliyeva
Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basiсs and …, 2014
4*2014
Сучасні етіопатогенетичні та клініко-діагностичні особливості перебігу гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей
ОІ Сміян, ТП Бинда, ЄВ Дмітрова, ВА Сухарєва
Сумський державний університет, 2013
42013
Ефективність застосування інформаційних технологій в навчальному процесі на післядипломному етапі
ПІ Січненко, ОІ Сміян, ОК Романюк
Видавництво СумДУ, 2010
42010
Невідкладна допомога в педіатричній практиці
ММ Пеший, ТО Крючко, ОІ Сміян
Навчальний посібник. Полтава-Суми, 2004
42004
Клініко-морфологічні зіставлення при гострій пневмонії у дітей раннього віку
ОІ Сміян, АМ Романюк, СТ Дандан, ТП Бинда
Педіатрія, акушерство та гінекологія, 405, 2004
42004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20