Підписатись
Олександр Сміян (Smiyan,Smiian,Smian)
Олександр Сміян (Smiyan,Smiian,Smian)
Сумський державний університет, Медичний інститут
Підтверджена електронна адреса в med.sumdu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вегетативні дисфункції у дітей
ВГ Майданник, ОІ Сміян, ТП Бинда, НО Савельєва-Кулик, ...
Вид-во СумДУ, 2014
512014
Гостра пневмонія у дітей: клінічні варіанти перебігу, діагностики та лікування
ВГ Майданник, ОІ Сміян, ТП Бинда
СумДУ, 2009
282009
Стан здоров’я дитячого населення—майбутнє країни
ЮГ Антипкін, ОП Волосовец, ВГ Майданник, ВС Березенко, ...
Здоровье ребенка 1, 1-11, 2018
232018
Динамика интерлейкинов 1β и 10 у детей раннего возраста с острыми внегоспитальными пневмониями
АИ Смиян, ТП Бында
Педиатрия. Журнал им. ГН Сперанского 87 (2), 34-38, 2009
232009
Optimization of the treatment of rotavirus infection in children by using bacillus clausii
OI Smiian, KO Smiian, TP Bynda, AM Loboda, SV Popov, IY Vysotskyi, ...
Aluna Publishing, 2019
192019
Клініко-патогенетична характеристика вегетативних дисфункцій та їх лікування у дітей
ВГ Майданник, ОІ Сміян, ТП Бинда, НО Савельєва-Кулик, ...
Вид-во СумДУ, 2013
182013
Status of child population health—the future of the country (part 1)
A YuG, OP Volosovets, VG Maydannik
Child’s Health 1 (13), 11-21, 2018
152018
Біобезпека та біозахист у біологічних лабораторіях 1-го та 2-го рівнів біобезпеки
ВМ Голубнича, МВ Погорєлов, ВВ Корнієнко
Сумський державний університет, 2016
142016
Сучасний погляд на клінічну картину гострих кишкових інфекцій у дітей
ОІ Сміян, ТП Бинда, КО Сміян
Сумський державний університет, 2012
132012
Особливості клінічного перебігу гострого обструктивного бронхіту в дітей раннього віку
ОІ Сміян, ВА Плахута
Проблеми безперервної медичної освіти та науки, 38-41, 2014
112014
DYNAMICS OF CONTENT OF SOME MINERALS IN TEENAGERS WITH CARDIOVASCULAR SYSTEM PATHOLOGY AGAINST THE BACKGROUND OF CHRONIC TONSILLITIS ZMIANY ZAWARTOŚCI NIEKTÓRYCH SKŁADNIKÓW …
JPRP ZAPALENIA, M PODNIEBIENNYCH
Wiadomości Lekarskie 71 (4), 861-864, 2018
102018
Роль прозапального (ІЛ-8) та протизапального (ІЛ-4) інтерлейкіну в активності запального процесу при бронхолегеневій патології в дітей шкільного віку
ВА Горбась, ОІ Сміян
Заславский издательский дом, 2009
102009
Сучасні етіопатогенетичні та клініко-діагностичні особливості перебігу гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей
ОІ Сміян, ТП Бинда, ЄВ Дмітрова, ВА Сухарєва
Сумський державний університет, 2013
92013
Современные возможности биологической терапии острого бронхита
АИ Смиян, АП Мощич, ТП Бында, КА Моисеенко, ПИ Сичненко
Здоровье матери и ребенка, 30-33, 2016
82016
Dynamics of cytokines in infants with acute obstructive bronchitis and thymomegalia
OI Smiyan, VA Plakhuta, TP Bunda, SV Popov
Likars' ka Sprava, 81-85, 2015
82015
Концентрація цинку, міді, магнію та кальцію в сироватці крові дітей, хворих на бронхіальну астму, та її залежність від ступеня тяжкості захворювання
ОІ Сміян, ВО Курганська, ВА Курганская, ОП Мощич
Київ, 2011
82011
Основні критерії оцінки досягнень суспільства–здоров’я дитини
ІС Сміян, ОІ Сміян
Педіатрія, акушерство та гінекологія, 3-6, 2002
82002
Бронхіальна астма у дітей: нові клінічні рекомендації
ВГ Майданник, ЛВ Беш, ОК Колоскова, ОІ Сміян
Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології, 2018
72018
Changes in the colon microflora of school-age children with bronchial asthma
VA Gorbas, OI Smiyan, VO Kurhanska
New Armenian Medical Journal 9 (3), 45-47, 2015
72015
Современные взгляды на определение активности воспалительного процесса при внебольничной пневмонии у детей раннего возраста
АИ Смиян, ТП Бында, ВА Горбась
Современная педиатрия, 12, 2006
72006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20