Alla Kholodnytska / Алла Холодницкая
Alla Kholodnytska / Алла Холодницкая
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Застосування технологій тайм-менеджменту в управлінні підприємством
АВ Холодницька
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2013
72013
Сучасні технології підбору персоналу та можливості їхнього практичного використання
АВ Холодницька
Науковий вісник Полісся, 61-64, 2015
62015
Формування ефективного лідерства в умовах структурних змін в економіці
АВ Холодницька
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
62014
Актуальні тенденції розвитку креативних індустрій в Україні в умовах глобалізації
АВ Холодницька
Економіка і суспільство, 151-157, 2018
52018
Професійний підбір кадрів як запорука успішної діяльності підприємства
ВВ Мальбє, АВ Холодницька
Міжнародний науковий журнал Науковий огляд 4 (36), 2017
52017
Сучасні підходи до формування мотивації трудової поведінки персоналу
АВХ А.О. Недєй, А.В. Корзун
Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал, 91-97, 2016
4*2016
Актуальні аспекти підвищення соціальної ефективності управління
АВ Холодницька
Чернігів: ЧДІЕУ, 2012
42012
Забезпечення ефективного управління роботою служби зайнятості України в умовах невизначеності
ЛВ Боярчук, АВ Холодницька
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
32015
Управління втратами робочого часу на підприємствах Чернігівської області
АВ Холодницька
Харків: ХНТУСГ, 2013
32013
Заробітна плата в системі мотивації персоналу та напрями її реформування в чернігівській області
АВ Холодницька, КВ Сокол
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2013
32013
Управління продуктивністю праці в умовах нестабільної економіки
В Сікал, А Холодницька
Проблеми і перспективи економіки та управління, 66-71, 2016
22016
Модель функціонування сільськогосподарського підприємства з використанням бюджетного методу управління
АВ Холодницька
Харків: ХНТУСГ, 2012
22012
Стан, завдання, проблеми та перспективи впровадження бюджетного методу управління в діяльність сільськогосподарських підприємств
АВ Холодницька
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2010
22010
Пріоритетні напрями функціонування АПК та соціально-економічної інфраструктури в контексті сталого розвитку сільських територій Чернігівської області Розвиток національної …
АВ Холодницька
матер. міжнар. наук.-практ. конф, 3-4, 0
2
Мотиваційні чинники підвищення якості освіти в Україні
ХАВ Кичко І.І.
Формування ринкових відносин в Україні 9 (Випуск 196), С. 20-25., 2017
12017
The Current Technologies of Selection of the Staff and the Possibilities of Their Practical Use
AV Kholodnytska
Scientific Bulletin of Polissia, 61-64, 2015
12015
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ
АВ Холодницкая
Вестник Черниговского государственного технологического университета. Серия …, 2013
12013
Можливості використання компетентнісного підходу в управлінні медичними закладами в умовах реформування системи охорони здоров’я
АВ Холодницька, МІ Лук’яшко
Проблеми і перспективи економіки та управління, 108-114, 2020
2020
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
АВ Холодницька, ІВ Мозгова
Проблеми і перспективи економіки та управління, 088-094, 2019
2019
Роль менеджера у створенні сучасної організації, що самонавчається
ХА В.
Сучасні світові тенденції розвитку інформаційних технологій, економіки і …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20