Іван Скриннік
Іван Скриннік
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Зерносушильна установка касетного типу
ММ Петренко, ІО Скринник
Збiрник наукових праць КДТУ (технiка в сiльськогосподарському …, 0
8
Ідентифікація сигналів зерносушильної установки з киплячим шаром в реальних експлуатаційних умовах
СІ Осадчий, МО Скриннік, ІО Скриннік
Вісник Хмельницького національного університету, 38-41, 2007
52007
Світовий досвід впровадження сталезалізобетонних конструкцій в будівництво
ВА Настоящий, ВВ Дарієнко, ІО Скриннік, ВВ Яцун
Збірник наукових праць [Полтавського національного технічного університету …, 2012
42012
INFLUENCE OF EQUAL-AREA PROJECTION OF THE CYLINDER DRUM’S CROSS-SECTION HEIGHT ON THE DESCRIPTION ACCURACY OF ITS OVERCOMING THE AIR RESISTANCE FORCE
DV Bohatyrov, VM Salo, ОА Kyslun, IO Skrynnik, RV Kisilov
INMATEH - Agricultural Engineering 52 (no.2), 7-12, 2017
32017
Обґрунтування параметрів зерносушарки каскадного типу для обробки насіння у киплячому шарі
ІО Скринник
Кіровоград, 2010, 2010
22010
Експериментальні дослідження впливу параметрів зерносушарки каскадного типу на показники роботи
ММ Петренко, ІО Скриннік, ДВ Богатирьов, МО Скриннік
КНТУ, 2006
22006
Визначення впливу основних параметрів при експерементальних дослідженнях сушіння зернового матеріалу в киплячому стані
ІО Скриннік, ВВ Яцун, ВВ Дарієнко, ДВ Богатирьов, CО Карпушин, ...
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 188-194, 2012
12012
Гідродинамічна модель процесу сушіння насіння сільськогосподарських культур для продовольчих потреб
ІО Скриннік, МО Федотова, ММ Петренко, ОА Кислун, ДВ Богатирьов
КНТУ, 2011
12011
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ВИСОТИ КИПЛЯЧОГО ШАРУ
МО Федотова, ІО Скриннік, СІ Осадчий, ДВ Трушаков
Міжнародна науково-технічна конференція Інформаційні технології в металургії …, 2021
2021
Identification of signals as one of the stages of synthesis of the system of automatic stabilization of the height of the fluidized bed in the grain dryer
М Федотова, І Скриннік, С Осадчий, Т Дмитро
Системні технології 4 (135), 85-94, 2021
2021
ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ№ 1_2021
ММ Назаренко, АВ Пилипченко, МБ Пісковий, ГМ Господаренко, ...
2021
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ НА ПОСІВАХ СОЇ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
ТП Шепілова, ДІ Петренко, СМ Лещенко, ІО Скриннік, ДЮ Артеменко
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 37-42, 2021
2021
ВИДИ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШАРУВАТИХ КОНСТРУКЦІЙ І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ
В Ларченко, В Дарієнко, І Скриннік, О Плотніков
НАУКА–ВИРОБНИЦТВУ, 46, 2021
2021
ОХОЛОДЖЕННЯ–ОДИН ЗІ СПОСОБІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗЕРНА
МО Федотова, СІ Осадчий, ІО Скриннік
Тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції НПП та молодих …, 2021
2021
Осьовий насос
ТВ Руденко, ДЮ Артеменко, ВВ Пукалов, ВА Мажара, ВА Онопа, ...
ДП «Український інститут інтелектуальної власності», 2021
2021
Інформаційні технології. Лабораторна робота
ДВ Богатирьов, ОВ Юрченко, ОВ Нестеренко, ІО Скриннік, ОА Кислун, ...
ЦНТУ, 2021
2021
Нові матеріали та конструкції в будівництві
ВВ Дарієнко, ІО Скриннік, ОА Плотніков
ЦНТУ, 2021
2021
Технологія будівельного виробництва
ІО Скриннік, ВВ Дарієнко, ВА Настоящий, СО Карпушин, ОА Плотніков
ЦНТУ, 2021
2021
Організація будівництва
ОВ Лізунков, ВВ Дарієнко, ІО Скриннік
ЦНТУ, 2020
2020
Методичні рекомендації до практичних занять та контрольної роботи з дисципліни" Основи охорони праці та безпека життєдіяльності"
ОВ Лізунков, ВВ Дарієнко, ІО Скриннік
ЦНТУ, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20