Подписаться
Іван Скриннік
Іван Скриннік
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ідентифікація сигналів зерносушильної установки з киплячим шаром в реальних експлуатаційних умовах
СІ Осадчий, МО Скриннік, ІО Скриннік
Вісник Хмельницького національного університету (Технічні науки) 1, 38-41, 2007
82007
Зерносушильна установка касетного типу
ММ Петренко, ІО Скринник
Збiрник наукових праць КДТУ (технiка в сiльськогосподарському …, 0
8
Світовий досвід впровадження сталезалізобетонних конструкцій в будівництво
ВА Настоящий, ВВ Дарієнко, ІО Скриннік, ВВ Яцун
Збірник наукових праць [Полтавського національного технічного університету …, 2012
42012
Обґрунтування параметрів зерносушарки каскадного типу для обробки насіння у киплячому шарі
ІО Скринник
Кіровоград, 2010, 2010
42010
INFLUENCE OF EQUAL-AREA PROJECTION OF THE CYLINDER DRUM’S CROSS-SECTION HEIGHT ON THE DESCRIPTION ACCURACY OF ITS OVERCOMING THE AIR RESISTANCE FORCE
DV Bohatyrov, VM Salo, ОА Kyslun, IO Skrynnik, RV Kisilov
INMATEH - Agricultural Engineering 52 (no.2), 7-12, 2017
32017
Експериментальні дослідження впливу параметрів зерносушарки каскадного типу на показники роботи
ММ Петренко, ІО Скриннік, ДВ Богатирьов, МО Скриннік
КНТУ, 2006
32006
Ефективність застосування добрив на посівах сої в умовах Північного Степу України
ТП Шепілова, ДІ Петренко, СМ Лещенко, ІО Скриннік, ДЮ Артеменко
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 37-42, 2021
22021
Визначення впливу основних параметрів при експерементальних дослідженнях сушіння зернового матеріалу в киплячому стані
ІО Скриннік, ВВ Яцун, ВВ Дарієнко, ДВ Богатирьов, CО Карпушин, ...
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 188-194, 2012
12012
Гідродинамічна модель процесу сушіння насіння сільськогосподарських культур для продовольчих потреб
ІО Скриннік, МО Федотова, ММ Петренко, ОА Кислун, ДВ Богатирьов
КНТУ, 2011
12011
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ БАГАТОВИМІРНОГО ОБЄКТА З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ І ЗАПІЗНЕННЯМ
МО Федотова, ІО Скриннік, ІА Березюк, ДВ Трушаков, ВО Зубенко, ...
МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ СТЕПЕНЮ ЗАХИСТУ ШИФРУВАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ НА ОСНОВІ …, 2022
2022
Федотова МО
ІО Скриннік, ОК Дідик, ІА Березюк
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 22022123, 2022
2022
Основи наукових досліджень. Практична робота
СО Карпушин, ВІ Пантелеєнко, ІО Скриннік, ОВ Кузик, ...
ЦНТУ, 2022
2022
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ВИСОТИ КИПЛЯЧОГО ШАРУ
МО Федотова, ІО Скриннік, СІ Осадчий, ДВ Трушаков
International scientific and technical conference Information technologies …, 2021
2021
Identification of signals as one of the stages of synthesis of the system of automatic stabilization of the height of the fluidized bed in the grain dryer
M Fedotova, I Skrynnik, S Osadchy, D Trushakov
System technologies 4 (135), 85-94, 2021
2021
ОГЛЯД ТЕХНОЛОГІЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВБУДОВАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ СИСТЕМ
О Калашник, І Скриннік, В Дарієнко, О Плотніков
НАУКА–ВИРОБНИЦТВУ, 49, 2021
2021
ВИДИ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШАРУВАТИХ КОНСТРУКЦІЙ І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ
В Ларченко, В Дарієнко, І Скриннік, О Плотніков
НАУКА–ВИРОБНИЦТВУ, 46, 2021
2021
ОХОЛОДЖЕННЯ–ОДИН ЗІ СПОСОБІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗЕРНА
МО Федотова, СІ Осадчий, ІО Скриннік
Браславські читання. Економіка ХХІ століття: національний та глобальний …, 2021
2021
Осьовий насос
ТВ Руденко, ДЮ Артеменко, ВВ Пукалов, ВА Мажара, ВА Онопа, ...
ДП «Український інститут інтелектуальної власності», 2021
2021
Інформаційні технології. Лабораторна робота
ДВ Богатирьов, ОВ Юрченко, ОВ Нестеренко, ІО Скриннік, ОА Кислун, ...
ЦНТУ, 2021
2021
Нові матеріали та конструкції в будівництві
ВВ Дарієнко, ІО Скриннік, ОА Плотніков
ЦНТУ, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20