ОМ Трофимчук / Олександр Миколайович Трофимчук / OM Trofymchuk /  АН Трофимчук / AN Trofymchuk
ОМ Трофимчук / Олександр Миколайович Трофимчук / OM Trofymchuk / АН Трофимчук / AN Trofymchuk
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
Підтверджена електронна адреса в kv.ukrtel.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сейсмостойкость сооружений с учетом их взаимодействия с грунтовым основанием
АН Трофимчук
К.: УИИОСР, 2004
81*2004
Ризики життєдіяльності у природно-техногенному середовищі
ММ Биченок, et al
К.: ІПНБ, 2008
682008
Проектування комп’ютерних інформаційних систем підтримки прийняття рішень: Навч. посібник
ПІ Бідюк, ЛО Коршевнюк, et al.
К.: ННК “ІПСА” НТУУ “КПІ, 2010
672010
Основи iнформатизацii управлiння регiональною безпекою
ОМ Трофимчук, ММ Биченок, et al
63*2004
Проблеми природно-техногенної безпеки в Україні
ММ Биченок, ОМ Трофимчук
К.: УІНСіР, 153, 2002
612002
Часові ряди: моделювання і прогнозування
ПІ Бідюк, ОІ Савенков, ІВ Баклан, et al.
К.: ЕКМО, 2003
602003
Колебания и волны в слоистых средах
ВМ Сеймов, АН Трофимчук, ОА Савицкий
Наука. Сиб. отд-ние, 1990
601990
Український природно-ресурсний потенціал: Серія оцінкових картосхем: Ч. 2
ВП Руденко, ОМ Трофимчук
Чернівці: Рута.–2005.–306 с, 2000
382000
Elastic waveguides: History and the state of the art. I
VV Meleshko, AA Bondarenko, SA Dovgiy, AN Trofimchuk, GJF Van Heijst
Journal of Mathematical Sciences 162 (1), 99-120, 2009
332009
Динамика пористоупругих насыщенных жидкостью сред
АН Трофимчук, АМ Гомилко, ОА Савицкий
Наук. думка, 2003
332003
Методи прогнозування в системах підтримки прийняття рішень
СО Довгий, ПІ Бідюк, ОМ Трофимчук, ОІ Савенков
К.: Азимут-Україна 608, 2011
31*2011
Oscillations and Waves in Layered Media
VM Seimov, AN Trofimchuk, OA Savitskii
Naukova dumka, Kiev, 1990
31*1990
Система підтримки прийняття рішень для аналізу фінансових даних
ПІ Бідюк, НВ Кузнєцова, ОМ Терентьєв, et al.
Політехніка, 2011
292011
Arrangement of deep foundation pit in restricted conditions of city build-up in landslide territory with considering of seismic loads of 8 points
I Kaliukh, V Senatorov, N Marienkov, O Trofymchuk, K Silchenko, ...
282015
Системи підтримки прийняття рішень на основі статистично-ймовірнісних методів
СО Довгий, ПІ Бідюк, ОМ Трофимчук
К.: Логос, 2014
282014
Txt-tool 2.380-1.1: monitoring and early warning system of the building constructions of the livadia palace, ukraine
O Trofymchuk, I Kaliukh, O Klymenkov
Landslide Dynamics: ISDR-ICL Landslide Interactive Teaching Tools, 491-508, 2018
272018
Improving the algorithm of satellite images landscape interpretation
V Trysnyuk, V Okhariev, T Trysnyuk, O Zorina, A Kurylo, C Radlowska
18th International Conference on Geoinformatics-Theoretical and Applied …, 2019
262019
Інформаційні технології космічного моніторингу водних екосистем і прогнозу водоспоживання міст
ГЯ Красовський, ВА Петросов, et al.
К.: Наукова думка, 2003
262003
Information technology in environmental monitoring for territorial system ecological assessment
O Trofymchuk, D Kreta, M Myrontsov, V Okhariev, V Shumeiko, ...
Journal of Environmental Science and Engineering. A 4, 79-84, 2015
242015
Космічний моніторинг забруднення земель техногенним пилом
ЛД Греков, ГЯ Красовський, ОМ Трофимчук
К.: Наук. думка 124, 26.0, 2007
24*2007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20