Ганна Олександрівна Надьон
Ганна Олександрівна Надьон
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University; СНУ ім.В.Даля
Підтверджена електронна адреса в snu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інноваційні технології антикризового управління економічними системами.
СК Рамазанов, ГО Надьон, НІ Кришталь, ОП Степаненко, ...
352016
Криза в діяльності підприємства: діагностика та подолання:[монографія]
ГО Надьон
Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010
222010
Перспективи розвитку системи місцевого оподаткування в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду
ГО Надьон, МС Харківський
Часопис економічних реформ, 28-33, 2011
192011
Гармонізація діяльності як процес забезпечення економічної безпеки підприємства
ОС Шаріпова, ГО Надьон
Управління проектами та розвиток виробництва, 50-55, 2012
9*2012
Стратегiчне управлiння персоналом пiдприємства в умовах сучасного розвитку ринку працi: монографiя та iн
IР Бузько, ОВ Вартанова, ГО Надьон, ВI Крупко, ВВ Безсмертна
92009
Самоорганізація підприємств: тенденції соціалізації економіки: Монография
ТВ Калінеску, ГС Ліхоносова, ГО Надьон, СП Кілінкаров
ТВ Калінеску, ГС Ліхоносова, ГО Наьон–Луганск: Ноулідж.–2012.–395 с, 2012
82012
Механізм мотивації управлінського персоналу
МС Дороніна, Л Сасіна, В Лугова, Г Надьон
Наукове видання/МС Дороніна, ЛО Сасіна, ВМ Лугова, ГМ Надьон–Харків: АдвА, 2009
82009
Iнновацiйнi технологiї антикризового управлiння економiчними системами: монографiя Пiд ред. проф. СК Рамазанова.-Луганськ
СК Рамазанов, ГО Надьон, НI Кришталь, ОП Степаненко, ...
Луганськ-Киïв: вид-во СНУ 1м. В. Даля, 2009
82009
Передумови зміни парадигми антикризового управління підприємством
ГО Надьон
Вісник Хмельницького національного університету, 102-105, 2009
72009
Информационный подход к оценке инноваций
ГО Надьон, ВВ Смирнова
Матеріали Міжнар. наук.-прак. конф.„МІ Туган-Барановський–видатний вчений …, 2005
62005
Самоорганiзацiя пiдприємств: тенденцiї соцiалiзацiї економiки: монографiя
ТВ Калiнеску, ГС Лiхоносова, ГО Надьон, СП Кiлiнкаров
42012
Аналітичне підґрунтя діагностики кризи в діяльності підприємства
ГО Надьон
Управління проектами та розвиток виробництва, 44-54, 2009
42009
Криза в дiяльностi пiдприємства: дiагностика та подолання: монографiя
ГО Надьон
32010
Соціальне партнерство як складова фінансово-економічної безпеки підприємства
ГО Надьон, ОО Ромахова, НО Держак
Вісник економіки транспорту і промисловості, 96-99, 2012
22012
Аналiтичний iнструмент оцiнювання ефективностi затрат на iнновацiйну дiяльнiсть пiдприємства: монографiя
ЛА Костирко, АА Мартинов, ГО Надьон
22011
Оцінка вираженості внутрішніх симптомів проявів кризи в діяльності підприємства
ГО Надьон
Культура народов Причерноморья, 167-179, 2009
22009
Криза в діяльності підприємства: діагностика та подолання
ГО Надьон
монографія/Надьон ГО, 0
2
Р 21 Інноваційні технології антикризового управління економічними системами. Монографія/Під ред. проф.. СК Рамазанова.–Луганськ-Київ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009.–480 с
СК Рамазанов, ГО Надьон, ОП Степаненко, ЛА Тимашова
2
Методологічне забезпечення діагностики та подолання кризи в діяльності підприємства
ГО Надьон
спец. 08.00. 04 «Економіка та управління підприємствами (за видами …, 0
2
Природа кризи в діяльності підприємства
ГВ Козаченко, ГО Надьон
Проблемы экономики, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20