Волошина В.К.
Волошина В.К.
НУ "Одеська юридична академія"
Подтвержден адрес электронной почты в домене onua.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Поняття та система принципів кримінального провадження
ЮП Аленін, ВК Волошина
Наукові праці Національного університету Одеська юридична академія, 78-89, 2014
262014
Щодо питань реалізації принципу змагальності у доказуванні на стадії досудового розслідування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України
ВК Волошина
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 166-171, 2013
162013
Реалізація галузевих та специфічних принципів кримінального процесу у стадії досудового розслідування
ВК Волошина, ВК Волошина
152010
Реалізація принципу безпосередності дослідження доказів у стадії досудового розслідування
ВК Волошина
Часопис Академії адвокатури України 4 (3 (12)), 2011
52011
Щодо співвідношення специфічних принципів розслідування та загальних умов провадження досудового слідства
ВК Волошина
Часопис Академії адвокатури України 2 (2 (3)), 2009
42009
Визначення принципу публічності та його зміст на досудових стадіях
ВК Волошина
Актуальні проблеми держави і права.–2012.–Вип 64, 511-516, 2012
32012
Місце пропорційності у кримінальному провадженні
ВК Волошина, ВК Волошина
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018
22018
Загальна характеристика принципу забезпечення права на свободу та особисту недоторканність у кримінальному провадженні
ВК Волошина, ВК Волошина
22014
Поняття етичних основ процесу доказування у кримінальному судочинстві
ЛМ Гуртієва, ЛН Гуртиева
Одеса: Юрид. л-ра, 2012
22012
Щодо права на ефективний захист у кримінальному провадженні та практики ЄСПЛ
ВК Волошина
Часопис Київського університету права, 225-228, 2019
12019
Право на свободу та особисту недоторканність як засіб забезпечення ефективності досудового розслідування
В Волошина
Юридичний вісник, 198-204, 2016
12016
Досудове розслідування
ЮП Аленін, ЮП Аленин, ЛІ Аркуша, ЛИ Аркуша, І Гловюк, ...
Одеса, 2020
2020
Верховенство права та законність як принципи кримінального провадження в розрізі практики Європейського Суду з прав людини
ВК Волошина
Часопис Київського університету права, 250-255, 2018
2018
Оскарження повідомлення про підозру-Так чи Ні?
ВК Волошина, ВК Волошина, ЄС Немчинов, ЕС Немчинов
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018
2018
Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування
СВ Ківалов, СВ Кивалов, ІВ Гловюк, ВІ Галаган, ВИ Галаган, ...
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018
2018
Кафедра кримінального процесу
ЮП Аленін, ІВ Гловюк, ВК Волошина
Юридичний вісник, 34-39, 2017
2017
Зміст засади недоторканності житла чи іншого володіння особи у кримінальному провадженні
ВК Волошина, ВК Волошина
2017
Щодо законодавчого закріплення змісту трудового договору
МІ Наньєва
Одеса: Юридична література, 2016
2016
Визначення незалежності суддів і підкорення їх тільки закону як засади кримінального провадження
ВК Волошина, ВК Волошина
Одеса: Юридична література, 2016
2016
Одесская школа права. Введение в украинское право
СВ Кивалов, ЮН Оборотов, ЛР Била-Тиунова, ИА Картузова, ...
Одеса: Юридична література, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20