Тетяна Коробкіна (Korobkina Tatyana, Korobkina Tatiana)
Тетяна Коробкіна (Korobkina Tatyana, Korobkina Tatiana)
професор кафедры философии Харьковского национального университета радиоэлектроники
Verified email at nure.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Трансформація феномену батьківства в сучасному суспільстві
НМ Дашенкова, ТВ Коробкіна
НТУ" ХПІ", 2013
12013
Проблеми та виклики університетської освіти
NМ Dashenkova, ТV Korobkina
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2017
2017
Issues and challenges of the usiversity education
NМ Dashenkova, ТV Korobkina
2017
Ґендерна освіта в ВНЗ в парадигмі позаформальної освіти
Н Дашенкова, Т Коробкіна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
2016
Теоретико-методологічні засади гендерної експертизи підручників
ОА Марущенко, ОА Малахова, ТВ Дрожжина, ТВ Коробкіна
2016
Основні критерії класичної парадигми: методологічна та епістемологічна недостатність
ТВ КОРОбКІНА
Грані, 94-97, 2015
2015
Гендерний аспект проблеми зайнятості жінок у сучасному суспільстві (Gender aspect of employment of women in modern society)
Т Коробкінa
Гендерна проблематика та антропологічні горизонти: матеріали ІІ …, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7