Fik Volodymyr / Фік Володимир
Fik Volodymyr / Фік Володимир
Неизвестная организация
Подтвержден адрес электронной почты в домене meduniv.lviv.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Dynamics of the onset of pathological changes in the retinal layers at the end of the first week of opioid exposure
EV Paltov, YY Kryvko, VB Fik, IV Vilkhova, H Ivasivka, M Pankiv, ...
Deutsher Wissenschaftsherold. German Science Herald 2, 30-33, 2016
192016
Morphofunctional peculiarities of the periodontal tissue under conditions of simulated eight-week opioid effect
VB Fik, EV Paltov, YY Kryvko
Deutscher Wissenschaftscherold German Science Herald. 1, 14-17, 2018
172018
Pathomorphological manifestations in the retina layers during one-week effect of opioid analgesic
E Paltov, YKryvko, V Fik, I Vilkhova, Ivasivka, Pankiv, K Voytsenko
Natural Science Readings, 25-27, 2016
13*2016
Pecularities of morphological manifestation of the periodontal tissue in experimental animals against the ground of a short-term effect of opioid analgesic
VB Fik, EV Paltov, MV Lohash, YY Kryvko
Deutsher Wissenschaftsherold. German Science Herald 2, 54-58, 2017
82017
Dynamics of occurence of pathomorphological changes in retina layers at the end of the second week of opioid effect
EV Paltov, YY Kryvko, VB Fik, IV Vilkhova, YR Soguyko, KI Voytsenko, ...
Deutsher Wissenschaftsherold. German Science Herald, 25-30, 2017
72017
Мікроструктурні зміни тканин пародонта за умов дії опіоїдного анальгетика на ранніх термінах
ВБ Фік, ЮЯ Кривко, ЄВ Пальтов
Буковинський медичний вісник 22 (1), 141-148, 2018
62018
Вступ до рентгеноанатомії. Рентгеноанатомія кісток та їх сполучень
ВБ Фік
62002
ДИНАМІКА ПАТОМОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН В ШАРАХ СІТКІВКИ ЧЕРЕЗ ДВОХТИЖНЕВИЙ ОПІОЇДНИЙ ВПЛИВ З ПОДАЛЬШОЮ ВІДМІНОЮ ОПІОЇДУ ТА ЧОТИРЬОХТИЖНЕВОЮ КОРЕКЦІЄЮ В ЕКСПЕРИМЕНТІ
ЕВ Пальтов, ОА Ковалишин, ВБ Фік, МВ Подолюк, МВ Голейко, ...
World Science 2 (11 (51)), 34-39, 2019
42019
Вплив опіоїдного анальгетика на вміст та антибіотикочутливість мікрофлори ротової порожнини щурів
ВБ Фік
Вісник стоматології, 27-32, 2015
32015
Динаміка морфологічних змін структурних компонентів хрящового покриття колінного суглоба на ультраструктурному рівні на субхронічному та хронічному періодах експериментального …
КІ Войценко, ЄВ Пальтов, ВБ Фік, ЮЯ Кривко
Science Review, 2019
22019
PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN RATS'RETINAL LAYERS AT THE END OF THE TWELFTH WEEK OF EXPERIMENTAL OPIOID INFLUENCE
EV Paltov, OA Kovalyshyn, VB Fik, YY Kryvko, MV Podoliuk, MV Holeyko
International Academy Journal Web of Scholar, 2019
22019
Pathomorphologic changes in the retina layers at the end of the fourth week of opioid effect
EV Paltov, YY Kryvko, V Zhukovskyi, VB Fik, IV Vilkhova, M Pankiv
Deutscher Wissenschaftscherold German Science Herald. 4, 36-39, 2018
2*2018
Морфологія тканин пародонта щурів при шеститижневій дії опіоїду
ВБ Фік
Світ медицини та біології 4 (66), 218-222, 2018
22018
Pathomorphological changes in layers of retina for six weeks of opioid exposure experiment
Y Paltov, I Chelpanova, V Fik, I Vilhova, K Kyryk, Y Kryvko
World of medicine and biology 1 (2), 146-150, 2017
22017
Мікробний склад пришийкової ділянки зубів та ясенного краю білих щурів у нормі
ВБ Фік, ЙМ Федечко
The 1st International scientific and practical conference “Fundamental and …, 2020
12020
Електронномікроскопічні дослідження пародонту при шеститижневому впливі та його відміні упродовж чотирьох тижнів в експерименті
ВБ Фік, ЄВ Пальтов
III International Scientific and Practical Conference Liverpool, United …, 2019
12019
Ultrastrukturna Orhanizatsiia Parodonta pry Chotyrokhtyzhnevii Dii Opioidnoho Analhetyka
ВБ Фік, ЄВ Пальтов, ЮЯ Кривко
Science Review 7, 24, 2019
12019
МорфометричнІ показнИкИ суглОбОвОгО покриттЯ компонентіВ кОліннОгО суглобА В нормі, нА різниХ термінаХ ОпіОїднОгО впливУ тА прИ вІдмІнІ
КІ Войценко, ЄВ Пальтов, ЮЯ Кривко, ВБ Фік
World Science 2 (3 (43)), 10-18, 2019
12019
ОсобливостІ морфологічниХ компонентіВ хрящОвОгО покриттЯ кОліннОгО суглобА нА мікрострУктУрномУ тА УльтрастрУктУрномУ рівняХ наприкІнцІ двохтижневої відмінИ експериментальнОгО …
КІ Войценко, ЄВ Пальтов, ВБ Фік, ЮЯ Кривко
World Science 2 (2 (42)), 10-14, 2019
12019
УЛЬТРАСТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРОДОНТА ПРИ ЧОТИРЬОХТИЖНЕВІЙ ДІЇ ОПІОЇДНОГО АНАЛЬГЕТИКА
ВБ Фік, ЄВ Пальтов, ЮЯ Кривко
Science Review, 2019
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20